Transvision

Displaying 3 results for the string Visit in da:

Entity da en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutRobots.ftl
error-short-desc-text
da
We have come to visit you in peace and with goodwill!
en-US
We have come to visit you in peace and with goodwill!
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-visits-number
da
{ $visits -> [0] Nej [one] Ja, én gang *[other] Ja, { $visits } gange }
en-US
{ $visits -> [0] No [one] Yes, once *[other] Yes, { $visits } times }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-property-is-impossible-to-override-in-visited
da
Det er umuligt at tilsidesætte <strong>{ $property }</strong> på grund af begrænsning for <strong>:visited</strong>.
en-US
It’s impossible to override <strong>{ $property }</strong> due to <strong>:visited</strong> restriction.

Displaying 62 results for the string Visit in en-US:

Entity da en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa-passwords-help
da
Besøg vores <a data-l10n-name="passwords-help-link">support-websted</a> for at få mere hjælp.
en-US
Visit <a data-l10n-name="passwords-help-link">passwords support</a> for more help.
Entity # all locales browser • browser • aboutRobots.ftl
error-short-desc-text
da
We have come to visit you in peace and with goodwill!
en-US
We have come to visit you in peace and with goodwill!
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-result-action-visit
da
Besøg
en-US
Visit
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-result-action-visit-from-clipboard
da
Besøg fra udklipsholder
en-US
Visit from clipboard
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-search-tips-persist
da
Nu er det blevet nemmere at søge. Prøv at gøre din søgning mere specifik hér i adressefeltet. For at få vist URL'er i stedet skal du gå til Indstillinger > Søgning.
en-US
Searching just got simpler. Try making your search more specific here in the address bar. To show the URL instead, visit Search, in settings.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-empty-description
da
Her vises sider, du har besøgt tidligere.
en-US
As you browse, the pages you visit will be listed here.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
firefoxview-spotlight-promo-subtitle
da
Vil du se et åbent faneblad på din telefon? Hent det. Har du brug for en side, du besøgte tidligere? Find den i { -firefoxview-brand-name }.
en-US
Want that open tab on your phone? Grab it. Need that site you just visited? Poof, it’s back with { -firefoxview-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-shortcuts-subtitle
da
Gemte eller besøgte websteder
en-US
Sites you save or visit
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-shortcuts-toggle.description
da
Gemte eller besøgte websteder
en-US
Sites you save or visit
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-empty-section-highlights
da
Gå i gang med at browse, så vil vi vise dig nogle af de artikler, videoer og andre sider, du har besøgt eller gemt et bogmærke til for nylig.
en-US
Start browsing, and we’ll show some of the great articles, videos, and other pages you’ve recently visited or bookmarked here.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-label-visited
da
Besøgt
en-US
Visited
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-state-hover-run-visit-only
da
Udfør kun for dette besøg
en-US
Run for this visit only
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-state-temporary-access
da
Kan læse og ændre data for dette besøg
en-US
Can read and change data for this visit
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-privacy-history-value
da
Har jeg besøgt dette websted før?
en-US
Have I visited this website prior to today?
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-visits-number
da
{ $visits -> [0] Nej [one] Ja, én gang *[other] Ja, { $visits } gange }
en-US
{ $visits -> [0] No [one] Yes, once *[other] Yes, { $visits } times }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-by-last-visited.label
da
efter sidst besøgt
en-US
By Last Visited
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-by-most-visited.label
da
efter mest besøgt
en-US
By Most Visited
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sort-col-most-recent-visit.label
da
Seneste besøg
en-US
Most Recent Visit
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sort-col-visit-count.label
da
Besøg
en-US
Visit Count
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sortby-date.label
da
Sorter efter seneste besøg
en-US
Sort by Most Recent Visit
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sortby-visit-count.label
da
Sorter efter antal besøg
en-US
Sort by Visit Count
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-NoDefaultBookmarks
da
Deaktiver oprettelse af standard-bogmærker, der følger med { -brand-short-name }, samt de smarte bogmærker (Mest besøgte, Seneste mærkater). NB: Denne politik virker kun, hvis den aktiveres før profilen anvendes første gang.
en-US
Disable creation of the default bookmarks bundled with { -brand-short-name }, and the Smart Bookmarks (Most Visited, Recent Tags). Note: this policy is only effective if used before the first run of the profile.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-WebsiteFilter
da
Bloker websteder fra at blive besøgt. Se dokumentationen for detaljer om formatet.
en-US
Block websites from being visited. See documentation for more details on the format.
Entity # all locales browser • browser • preferences • colors.ftl
colors-unvisited-links
da
Ubesøgte links
en-US
Unvisited Links
Entity # all locales browser • browser • preferences • colors.ftl
colors-visited-links
da
Besøgte links
en-US
Visited Links
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-unvisited-cookies
da
Cookies fra ikke-besøgte websteder
en-US
Cookies from unvisited sites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-highlights-option-visited-pages.label
da
Besøgte sider
en-US
Visited pages
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-shortcuts-description
da
Gemte eller besøgte websteder
en-US
Sites you save or visit
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
httpsonly-description
da
HTTPS sørger for en sikker, krypteret forbindelse mellem { -brand-short-name } og de websteder, du besøger. De fleste websteder understøtter HTTPS, og hvis kun-HTTPS er slået til, så opgraderer { -brand-short-name } alle forbindelser til HTTPS.
en-US
HTTPS provides a secure, encrypted connection between { -brand-short-name } and the websites you visit. Most websites support HTTPS, and if HTTPS-Only Mode is enabled, then { -brand-short-name } will upgrade all connections to HTTPS.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-results-help-link
da
Har du brug for hjælp? Besøg <a data-l10n-name="url">Hjælp til { -brand-short-name }</a>
en-US
Need help? Visit <a data-l10n-name="url">{ -brand-short-name } Support</a>
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-unvisited.label
da
Cookies fra ikke-besøgte websteder
en-US
Cookies from unvisited websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
space-alert-under-5gb-message2
da
<strong>{ -brand-short-name } er ved at løbe tør for diskplads</strong> Indhold på websteder vises måske ikke korrekt. Klik på "Læs mere" for at optimere dit diskforbrug og få en bedre browsing-oplevelse.
en-US
<strong>{ -brand-short-name } is running out of disk space.</strong> Website contents may not display properly. Visit “Learn more” to optimize your disk usage for better browsing experience.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
windows-launch-on-login-disabled
da
Denne indstilling er blevet deaktiveret i Windows. Gå til <a data-l10n-name="startup-link">Apps > Start</a> i Indstillinger for at ændre den.
en-US
This preference has been disabled in Windows. To change, visit <a data-l10n-name="startup-link">Startup Apps</a> in System settings.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-malware-page-title
da
Det kan skade din computer at besøge dette websted
en-US
Visiting this website may harm your computer
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-short-desc
da
{ -brand-short-name } blokerede denne side, fordi den måske vil forsøge at snyde dig til at installere programmer, der gør dine oplevelse op nettet dårligere (fx ved at ændre din startside eller vise ekstra reklamer på websteder, du besøger).
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it might try to trick you into installing programs that harm your browsing experience (for example, by changing your homepage or showing extra ads on sites you visit).
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
content-blocking-cookies-blocking-unvisited-label
da
Cookies fra ikke-besøgte websteder
en-US
Unvisited Site Cookies
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-blocking-cookies-unvisited.title
da
Cookies fra ikke-besøgte websteder blokeret
en-US
Unvisited Site Cookies Blocked
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
contentBlocking.cookies.blockingUnvisited2.label
da
Cookies fra ikke-besøgte websteder
en-US
Unvisited Site Cookies
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
protections.blocking.cookies.unvisited.title
da
Cookies fra ikke-besøgte websteder blokeret
en-US
Unvisited Site Cookies Blocked
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-property-is-impossible-to-override-in-visited
da
Det er umuligt at tilsidesætte <strong>{ $property }</strong> på grund af begrænsning for <strong>:visited</strong>.
en-US
It’s impossible to override <strong>{ $property }</strong> due to <strong>:visited</strong> restriction.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
SuperfluousAuth
da
Du er ved at logge ind på websted "%1$S" med brugernavnet "%2$S", men webstedet kræver ikke godkendelse. Dette kan være et forsøg på at snyde dig.\n\nEr "%1$S" siden du ønsker at besøge?
en-US
You are about to log in to the site “%1$S” with the username “%2$S”, but the website does not require authentication. This may be an attempt to trick you.\n\nIs “%1$S” the site you want to visit?
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterCredentialsCrossOrigin
da
Dette websted beder dig om at logge ind. Advarsel: Dine login-oplysninger vil blive delt med %S, ikke webstedet du befinder dig på lige nu.
en-US
This site is asking you to sign in. Warning: Your login information will be shared with %S, not the website you are currently visiting.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterUserPasswordForCrossOrigin2
da
%1$S beder dig indtaste dit brugernavn og din adgangskode.\n\nADVARSEL: Din adgangskode sendes ikke til det websted, du er på, men til et andet websted!
en-US
%1$S is requesting your username and password. WARNING: Your password will not be sent to the website you are currently visiting!
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugins-openh264-description
da
Dette plugin installeres automatisk af Mozilla for at overholde WebRTC-specifikationerne og muliggøre WebRTC-samtaler, som benytter video codec'et H.264. Du kan læse mere om implementeringen, og du kan finde kildekoden, på http://www.openh264.org/.
en-US
This plugin is automatically installed by Mozilla to comply with the WebRTC specification and to enable WebRTC calls with devices that require the H.264 video codec. Visit https://www.openh264.org/ to view the codec source code and learn more about the implementation.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugins-widevine-description
da
Dette plugin gør det muligt at afspille krypterede mediefiler i overensstemmelse med Encrypted Media Extensions specification. Websteder anvender typisk krypterede mediefiler for at undgå kopiering af betalt medie-indhold. Læs mere om Encrypted Media Extensions på https://www.w3.org/TR/encrypted-media/
en-US
This plugin enables playback of encrypted media in compliance with the Encrypted Media Extensions specification. Encrypted media is typically used by sites to protect against copying of premium media content. Visit https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ for more information on Encrypted Media Extensions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-li-for-visit-gdpv
da
<a data-l10n-name="gdpv-tagged-pings-link">Besøg siden { glean-debug-ping-viewer-brand-name } for at se pings med dit mærkat</a>. Dit ping burde ankomme få sekunder efter at du har trykket på knappen. Nogle gange kan det dog tage op til en lille håndfuld minutter.
en-US
<a data-l10n-name="gdpv-tagged-pings-link">Visit the { glean-debug-ping-viewer-brand-name } page for pings with your tag</a>. It shouldn’t take more than a few seconds from pushing the button to your ping arriving. Sometimes it may take a small handful of minutes.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-explanation-risk
da
Det er også muligt, at en ondsindet aktør er involveret. Hvis du beslutter at besøge webstedet, så bør du ikke angive følsomme data som fx adgangskoder, mailadresser eller informationer om betalingskort.
en-US
It’s also possible that an attacker is involved. If you decide to visit the website, you should not enter any sensitive information like passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-suggestion-box-www-text
da
Der findes en sikker version af <em>www.{ $websiteUrl }</em>. Du kan besøge denne side i stedet for <em>{ $websiteUrl }</em>.
en-US
There is a secure version of <em>www.{ $websiteUrl }</em>. You can visit this page instead of <em>{ $websiteUrl }</em>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
plugins-openh264-description
da
Dette plugin installeres automatisk af Mozilla for at overholde WebRTC-specifikationerne og muliggøre WebRTC-samtaler, som benytter video codec'et H.264. Du kan læse mere om implementeringen, og du kan finde kildekoden, på http://www.openh264.org/.
en-US
This plugin is automatically installed by Mozilla to comply with the WebRTC specification and to enable WebRTC calls with devices that require the H.264 video codec. Visit https://www.openh264.org/ to view the codec source code and learn more about the implementation.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
plugins-widevine-description
da
Dette plugin gør det muligt at afspille krypterede mediefiler i overensstemmelse med Encrypted Media Extensions specification. Websteder anvender typisk krypterede mediefiler for at undgå kopiering af betalt medie-indhold. Læs mere om Encrypted Media Extensions på https://www.w3.org/TR/encrypted-media/
en-US
This plugin enables playback of encrypted media in compliance with the Encrypted Media Extensions specification. Encrypted media is typically used by sites to protect against copying of premium media content. Visit https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ for more information on Encrypted Media Extensions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutReader.ftl
about-reader-custom-colors-unvisited-links
da
Ubesøgte links
en-US
Unvisited links
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutReader.ftl
about-reader-custom-colors-visited-links
da
Besøgte links
en-US
Visited links
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-extension
da
Det lyder til, at du er stødt på en fejl. Udover at rapportere fejlen hér, så er den bedste måde at få rettet funktionelle fejl på at kontakte udvikleren bag udvidelsen. <a data-l10n-name="support-link">Besøg udvidelsens websted</a> for at få information om udvikleren.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the extension developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the extension’s website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-sitepermission
da
Det lyder til, at du er stødt på en fejl. Udover at rapportere fejlen hér, så er den bedste måde at få rettet funktionelle fejl på at kontakte udvikleren bag webstedet. <a data-l10n-name="support-link">Besøg webstedet</a> for at få information om udvikleren.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the website developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-theme
da
Det lyder til, at du er stødt på en fejl. Udover at rapportere fejlen hér, så er den bedste måde at få rettet funktionelle fejl på at kontakte udvikleren bag temaet. <a data-l10n-name="support-link">Besøg temaets websted</a> for at få information om udvikleren.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the theme developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the theme’s website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-second-para
da
Webstedets certifikat er sandsynligvis forældet, hvilket forhindrer { -brand-short-name } i at oprette en sikker forbindelse. Hvis du besøger webstedet, kan angribere forsøge at stjæle informationer, som fx dine adgangskoder, mails eller oplysninger om dine betalingskort.
en-US
It’s likely the website’s certificate is expired, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-intro
da
{ -brand-short-name } har opdaget en mulig sikkerhedstrussel og fortsatte ikke til <b>{ $hostname }</b>. Hvis du besøger webstedet, kan angribere forsøge at stjæle informationer, som fx dine adgangskoder, mails eller oplysninger om dine betalingskort.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-what-should-i-do-bad-sts-cert-explanation
da
<b>{ $hostname }</b> bruger en sikkerhedspolitik kaldet HTTP Strict Transport Security (HSTS), hvilket betyder at { -brand-short-name } kun kan oprette en sikker forbindelse til webstedet. Du kan ikke tilføje en undtagelse for at besøge webstedet.
en-US
<b>{ $hostname }</b> has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that { -brand-short-name } can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
da
Din computer tror, at { DATETIME($now, dateStyle: "medium") } er den korrekte dato og tid, hvilket forhindrer { -brand-short-name } i at oprette en sikker forbindelse. For at besøge <b>{ $hostname }</b> skal du gå til dine systemindstillinger og opdatere din computers ur til den korrekte dato, tidszone og det korrekte klokkeslæt. Opdater derefter <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-third-party-warning2
da
Du kan fortsætte med din standard DNS-resolver. Det kan dog betyde, at en tredjepart kan se, hvilke websteder du besøger.
en-US
You can continue with your default DNS resolver. However, a third-party might be able to see what websites you visit.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-intro
da
<b>{ $hostname }</b> bruger forældet sikkerheds-teknologi, der er sårbar overfor angreb. En angriber kan derfor nemt få adgang til information, som du troede var sikker. Webstedets administrator er nødt til at løse problemerne på serveren, før du kan besøge webstedet.
en-US
<b>{ $hostname }</b> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-error-manual
da
Du kan opdatere { -brand-short-name } manuelt ved at besøge dette link og hente den seneste version:
en-US
You can update { -brand-short-name } manually by visiting this link and downloading the latest version:
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.