Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity da en-US
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
windows-launch-on-login-disabled
da
Denne indstilling er blevet deaktiveret i Windows. Gå til <a data-l10n-name="startup-link">Apps > Start</a> i Indstillinger for at ændre den.
en-US
This preference has been disabled in Windows. To change, visit <a data-l10n-name="startup-link">Startup Apps</a> in System settings.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.