Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity da en-US
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-search-tips-persist
da
Nu er det blevet nemmere at søge. Prøv at gøre din søgning mere specifik hér i adressefeltet. For at få vist URL'er i stedet skal du gå til Indstillinger > Søgning.
en-US
Searching just got simpler. Try making your search more specific here in the address bar. To show the URL instead, visit Search, in settings.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.