Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity da en-US
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-extension
da
Det lyder til, at du er stødt på en fejl. Udover at rapportere fejlen hér, så er den bedste måde at få rettet funktionelle fejl på at kontakte udvikleren bag udvidelsen. <a data-l10n-name="support-link">Besøg udvidelsens websted</a> for at få information om udvikleren.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the extension developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the extension’s website</a> to get the developer information.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.