Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity da en-US
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-what-should-i-do-bad-sts-cert-explanation
da
<b>{ $hostname }</b> bruger en sikkerhedspolitik kaldet HTTP Strict Transport Security (HSTS), hvilket betyder at { -brand-short-name } kun kan oprette en sikker forbindelse til webstedet. Du kan ikke tilføje en undtagelse for at besøge webstedet.
en-US
<b>{ $hostname }</b> has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that { -brand-short-name } can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.