Transvision

Displaying 27 results for the string Hostname in eu:

Entity eu en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-link
eu
Joan { $hostname } ostalarira
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-link
eu
Joan { $hostname } ostalarira
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
client-auth-site-identification
eu
"{ $hostname }" ostalariak zure burua ziurtagiri bidez identifikatzeko eskatu dizu:
en-US
“{ $hostname }” has requested that you identify yourself with a certificate:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-sitepermissions-required
eu
Ondorengo gaitasunak baimentzen dizkio <span data-l10n-name="hostname">{ $hostname }</span> guneari:
en-US
Grants the following capabilities to <span data-l10n-name="hostname">{ $hostname }</span>:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-unsigned-with-perms
eu
{ $extension } gehitu? Hedapen hau egiaztatu gabe dago. Asmo txarreko hedapenek zure informazio pertsonala lapurtu edo zure ordenagailua arriskuan jar dezakete. Instalatu soilik iturburu fidagarrikoa bada. Hedapen honek ondorengo baimenak ematen dizkio { $hostname }(r)i:
en-US
Add { $extension }? This extension is unverified. Malicious extensions can steal your private information or compromise your computer. Only add it if you trust the source. This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi
eu
Gehigarri honek { $hostname } guneari zure MIDI gailuetarako sarbidea ematen dio.
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi-sysex
eu
Gehigarri honek { $hostname } guneari zure MIDI gailuetarako sarbidea ematen dio (SysEx euskarriarekin).
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices (with SysEx support).
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-perms
eu
{ $extension } gehitu? Hedapen honek ondorengo gaitasunak ematen dizkio { $hostname }(r)i:
en-US
Add { $extension }? This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch
eu
Webguneek ziurtagirien bidez frogatzen duten euren identitatea. { -brand-short-name } ez da gune honetaz fio { $hostname } gunerako baliozkoa ez den ziurtagiria darabilelako.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-multiple
eu
Webguneek ziurtagirien bidez frogatzen duten euren identitatea. { -brand-short-name } ez da gune honetaz fio { $hostname } gunerako baliozkoa ez den ziurtagiria darabilelako. Ziurtagiria ondorengo izenentzat da baliozkoa soilik: { $subject-alt-names }
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for the following names: { $subject-alt-names }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
eu
Webguneek ziurtagirien bidez frogatzen duten euren identitatea. { -brand-short-name } ez da gune honetaz fio { $hostname } gunerako baliozkoa ez den ziurtagiria darabilelako. Ziurtagiria soilik <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a> domeinurako da baliozkoa.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single-nolink
eu
Webguneek ziurtagirien bidez frogatzen duten euren identitatea. { -brand-short-name } ez da gune honetaz fio { $hostname } gunerako baliozkoa ez den ziurtagiria darabilelako. Ziurtagiria soilik { $alt-name } domeinurako da baliozkoa.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for { $alt-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
eu
Webguneek ziurtagirien bidez frogatzen dute euren identitatea eta denbora jakin baterako dira baliozkoak. { $hostname } ostalarirako ziurtagiria { $not-after-local-time }(e)n iraungi zen.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-intro
eu
{ $hostname }(e)k segurtasun ziurtagiri baliogabe bat erabiltzen du.
en-US
{ $hostname } uses an invalid security certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
eu
Webguneek ziurtagirien bidez frogatzen dute euren identitatea eta denbora jakin baterako dira baliozkoak. { $hostname } ostalarirako ziurtagiria ez da { $not-before-local-time } arte baliozkoa izango.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-ssl-connection-error
eu
Errorea gertatu da { $hostname } ostalarira konektatzean. { $errorMessage }
en-US
An error occurred during a connection to { $hostname }. { $errorMessage }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
eu
Ziurtagiri-autoritateek jaulkitako ziurtagirien bidez frogatzen duten euren identitatea webguneek. Nabigatzaileen gehiengoak hemendik aurrera ez dituzte fidagarritzat ematen GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte eta VeriSign-ek jaulkitako ziurtagiriak.Autoritate hauetakoren batetik datorren ziurtagiria darabil { $hostname } domeinuak eta beraz ezin da egiaztatu webgunearen identitatea.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
eu
Webguneek segurtasun-ziurtagirien bitartez frogatzen duten euren identitatea. { -brand-short-name } ez da { $hostname } ostalariaz fio bere ziurtagiri-jaulkitzailea ezezaguna delako, ziurtagiria bere buruak sinatzen duelako edo zerbitzariak ez dituelako bitarteko ziurtagiri zuzenak bidaltzen.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
csp-xfo-blocked-long-desc
eu
Zure segurtasuna babesteko, { $hostname } ostalariak ez du { -brand-short-name } baimenduko orria bistaratzea, beste gune batek hau kapsulatu badu. Orri hau ikusteko, leiho berri batean ireki behar duzu.
en-US
To protect your security, { $hostname } will not allow { -brand-short-name } to display the page if another site has embedded it. To see this page, you need to open it in a new window.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-intro
eu
{ -brand-short-name }(e)k arazo bat antzeman du eta ez du jarraitu <b>{ $hostname }</b> ostalarira. Webgunea gaizki konfiguratuta dago edo zure ordenagailuko ordulariaren ordua ez dago ondo.
en-US
{ -brand-short-name } detected an issue and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
eu
Zure ordenagailuaren erlojuan { DATETIME($now, dateStyle: "medium") } da. Ziurtatu sistemaren ezarpenetan zure ordenagailuaren erlojuak data, ordua eta ordu-zona ondo dituela, eta gero berritu <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-intro
eu
{ -brand-short-name }(e)k balizko segurtasun-mehatxu bat antzeman du eta ez du jarraitu <b>{ $hostname }</b> ostalarira. Gune hau bisitatzen baduzu, erasotzaileak zure pasahitzak, mezu elektronikoak edo kreditu-txartelen xehetasunak lapurtzen saia litezke.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-mitm
eu
Litekeena da <b>{ $hostname }</b> gune segurua izatea baina ezin da konexio segururik ezarri. Arazo hau zure ordenagailuan edo sarean dagoen <b>{ $mitm }</b> softwareak eragina da.
en-US
<b>{ $hostname }</b> is most likely a safe site, but a secure connection could not be established. This issue is caused by <b>{ $mitm }</b>, which is either software on your computer or your network.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-sts-intro
eu
{ -brand-short-name }(e)k balizko segurtasun-mehatxu bat antzeman du eta ez du jarraitu <b>{ $hostname }</b> ostalarira webguneak konexio segurua eskatzen duelako.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b> because this website requires a secure connection.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-what-should-i-do-bad-sts-cert-explanation
eu
<b>{ $hostname }</b> guneak HTTP Strict Transport Security (HSTS) izeneko segurtasun-politika dauka eta { -brand-short-name } modu seguruan konekta daiteke soilik. Ezin duzu gunea bisitatzeko salbuespenik gehitu.
en-US
<b>{ $hostname }</b> has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that { -brand-short-name } can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
eu
Zure ordenagailuak uste du { DATETIME($now, dateStyle: "medium") } dela eta honek { -brand-short-name }(r)i modu seguruan konektatzea eragozten dio. <b>{ $hostname }</b> bisitatzeko, jarri egunean zure ordenagailuaren erlojua sistemaren ezarpenetan uneko data, ordua eta ordu-zona kontuan hartuz, eta gero berritu <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-intro
eu
<b>{ $hostname }</b> ostalariak zaharkituta dagoen eta erasoen aurrean babesik ez duen segurtasun-teknologia erabiltzen du. Segurua zela uste zenuen informazioa erraz agerraraz lezake erasotzaile batek. Zuk gunea bisitatu ahal izan aurretik zerbitzaria konpondu behar du webgunearen kudeatzaileak.
en-US
<b>{ $hostname }</b> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.

Displaying 32 results for the string Hostname in en-US:

Entity eu en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-link
eu
Joan { $hostname } ostalarira
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-link
eu
Joan { $hostname } ostalarira
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-invalid-uri-label
eu
Idatzi baliozko zerbitzari-izena
en-US
Please enter a valid hostname
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-invalid-uri-title
eu
Idatzitako ostalari-izena baliogabea da
en-US
Invalid Hostname Entered
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-network-location-form-invalid
eu
Ostalari baliogabea: "{ $host-value }". Esperotako formatua "ostalari-izena:ataka-zenbakia" da.
en-US
Invalid host “{ $host-value }”. The expected format is “hostname:portnumber”.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
hostNameMightBeKeyword
eu
%1$S ostalari-izen gisa interpretatzen, ez gako-hitz gisa. Gako-hitza izatea nahi bazenuen, erabili '%2$S' (kakotx bakunez inguratuta).
en-US
Interpreting %1$S as a hostname, not a keyword. If you intended this to be a keyword, use ‘%2$S’ (wrapped in single quotes).
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
client-auth-site-identification
eu
"{ $hostname }" ostalariak zure burua ziurtagiri bidez identifikatzeko eskatu dizu:
en-US
“{ $hostname }” has requested that you identify yourself with a certificate:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-sitepermissions-required
eu
Ondorengo gaitasunak baimentzen dizkio <span data-l10n-name="hostname">{ $hostname }</span> guneari:
en-US
Grants the following capabilities to <span data-l10n-name="hostname">{ $hostname }</span>:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-hostname
eu
Ostalari-izena
en-US
Hostname
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-unsigned-with-perms
eu
{ $extension } gehitu? Hedapen hau egiaztatu gabe dago. Asmo txarreko hedapenek zure informazio pertsonala lapurtu edo zure ordenagailua arriskuan jar dezakete. Instalatu soilik iturburu fidagarrikoa bada. Hedapen honek ondorengo baimenak ematen dizkio { $hostname }(r)i:
en-US
Add { $extension }? This extension is unverified. Malicious extensions can steal your private information or compromise your computer. Only add it if you trust the source. This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi
eu
Gehigarri honek { $hostname } guneari zure MIDI gailuetarako sarbidea ematen dio.
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi-sysex
eu
Gehigarri honek { $hostname } guneari zure MIDI gailuetarako sarbidea ematen dio (SysEx euskarriarekin).
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices (with SysEx support).
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-perms
eu
{ $extension } gehitu? Hedapen honek ondorengo gaitasunak ematen dizkio { $hostname }(r)i:
en-US
Add { $extension }? This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch
eu
Webguneek ziurtagirien bidez frogatzen duten euren identitatea. { -brand-short-name } ez da gune honetaz fio { $hostname } gunerako baliozkoa ez den ziurtagiria darabilelako.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-multiple
eu
Webguneek ziurtagirien bidez frogatzen duten euren identitatea. { -brand-short-name } ez da gune honetaz fio { $hostname } gunerako baliozkoa ez den ziurtagiria darabilelako. Ziurtagiria ondorengo izenentzat da baliozkoa soilik: { $subject-alt-names }
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for the following names: { $subject-alt-names }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
eu
Webguneek ziurtagirien bidez frogatzen duten euren identitatea. { -brand-short-name } ez da gune honetaz fio { $hostname } gunerako baliozkoa ez den ziurtagiria darabilelako. Ziurtagiria soilik <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a> domeinurako da baliozkoa.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single-nolink
eu
Webguneek ziurtagirien bidez frogatzen duten euren identitatea. { -brand-short-name } ez da gune honetaz fio { $hostname } gunerako baliozkoa ez den ziurtagiria darabilelako. Ziurtagiria soilik { $alt-name } domeinurako da baliozkoa.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for { $alt-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
eu
Webguneek ziurtagirien bidez frogatzen dute euren identitatea eta denbora jakin baterako dira baliozkoak. { $hostname } ostalarirako ziurtagiria { $not-after-local-time }(e)n iraungi zen.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-intro
eu
{ $hostname }(e)k segurtasun ziurtagiri baliogabe bat erabiltzen du.
en-US
{ $hostname } uses an invalid security certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
eu
Webguneek ziurtagirien bidez frogatzen dute euren identitatea eta denbora jakin baterako dira baliozkoak. { $hostname } ostalarirako ziurtagiria ez da { $not-before-local-time } arte baliozkoa izango.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-ssl-connection-error
eu
Errorea gertatu da { $hostname } ostalarira konektatzean. { $errorMessage }
en-US
An error occurred during a connection to { $hostname }. { $errorMessage }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
eu
Ziurtagiri-autoritateek jaulkitako ziurtagirien bidez frogatzen duten euren identitatea webguneek. Nabigatzaileen gehiengoak hemendik aurrera ez dituzte fidagarritzat ematen GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte eta VeriSign-ek jaulkitako ziurtagiriak.Autoritate hauetakoren batetik datorren ziurtagiria darabil { $hostname } domeinuak eta beraz ezin da egiaztatu webgunearen identitatea.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
eu
Webguneek segurtasun-ziurtagirien bitartez frogatzen duten euren identitatea. { -brand-short-name } ez da { $hostname } ostalariaz fio bere ziurtagiri-jaulkitzailea ezezaguna delako, ziurtagiria bere buruak sinatzen duelako edo zerbitzariak ez dituelako bitarteko ziurtagiri zuzenak bidaltzen.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
csp-xfo-blocked-long-desc
eu
Zure segurtasuna babesteko, { $hostname } ostalariak ez du { -brand-short-name } baimenduko orria bistaratzea, beste gune batek hau kapsulatu badu. Orri hau ikusteko, leiho berri batean ireki behar duzu.
en-US
To protect your security, { $hostname } will not allow { -brand-short-name } to display the page if another site has embedded it. To see this page, you need to open it in a new window.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-intro
eu
{ -brand-short-name }(e)k arazo bat antzeman du eta ez du jarraitu <b>{ $hostname }</b> ostalarira. Webgunea gaizki konfiguratuta dago edo zure ordenagailuko ordulariaren ordua ez dago ondo.
en-US
{ -brand-short-name } detected an issue and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
eu
Zure ordenagailuaren erlojuan { DATETIME($now, dateStyle: "medium") } da. Ziurtatu sistemaren ezarpenetan zure ordenagailuaren erlojuak data, ordua eta ordu-zona ondo dituela, eta gero berritu <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-intro
eu
{ -brand-short-name }(e)k balizko segurtasun-mehatxu bat antzeman du eta ez du jarraitu <b>{ $hostname }</b> ostalarira. Gune hau bisitatzen baduzu, erasotzaileak zure pasahitzak, mezu elektronikoak edo kreditu-txartelen xehetasunak lapurtzen saia litezke.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-mitm
eu
Litekeena da <b>{ $hostname }</b> gune segurua izatea baina ezin da konexio segururik ezarri. Arazo hau zure ordenagailuan edo sarean dagoen <b>{ $mitm }</b> softwareak eragina da.
en-US
<b>{ $hostname }</b> is most likely a safe site, but a secure connection could not be established. This issue is caused by <b>{ $mitm }</b>, which is either software on your computer or your network.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-sts-intro
eu
{ -brand-short-name }(e)k balizko segurtasun-mehatxu bat antzeman du eta ez du jarraitu <b>{ $hostname }</b> ostalarira webguneak konexio segurua eskatzen duelako.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b> because this website requires a secure connection.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-what-should-i-do-bad-sts-cert-explanation
eu
<b>{ $hostname }</b> guneak HTTP Strict Transport Security (HSTS) izeneko segurtasun-politika dauka eta { -brand-short-name } modu seguruan konekta daiteke soilik. Ezin duzu gunea bisitatzeko salbuespenik gehitu.
en-US
<b>{ $hostname }</b> has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that { -brand-short-name } can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
eu
Zure ordenagailuak uste du { DATETIME($now, dateStyle: "medium") } dela eta honek { -brand-short-name }(r)i modu seguruan konektatzea eragozten dio. <b>{ $hostname }</b> bisitatzeko, jarri egunean zure ordenagailuaren erlojua sistemaren ezarpenetan uneko data, ordua eta ordu-zona kontuan hartuz, eta gero berritu <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-intro
eu
<b>{ $hostname }</b> ostalariak zaharkituta dagoen eta erasoen aurrean babesik ez duen segurtasun-teknologia erabiltzen du. Segurua zela uste zenuen informazioa erraz agerraraz lezake erasotzaile batek. Zuk gunea bisitatu ahal izan aurretik zerbitzaria konpondu behar du webgunearen kudeatzaileak.
en-US
<b>{ $hostname }</b> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.