Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity eu en-US
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
eu
Webguneek ziurtagirien bidez frogatzen duten euren identitatea. { -brand-short-name } ez da gune honetaz fio { $hostname } gunerako baliozkoa ez den ziurtagiria darabilelako. Ziurtagiria soilik <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a> domeinurako da baliozkoa.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.