Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity eu en-US
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-intro
eu
<b>{ $hostname }</b> ostalariak zaharkituta dagoen eta erasoen aurrean babesik ez duen segurtasun-teknologia erabiltzen du. Segurua zela uste zenuen informazioa erraz agerraraz lezake erasotzaile batek. Zuk gunea bisitatu ahal izan aurretik zerbitzaria konpondu behar du webgunearen kudeatzaileak.
en-US
<b>{ $hostname }</b> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.