Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity eu en-US
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-multiple
eu
Webguneek ziurtagirien bidez frogatzen duten euren identitatea. { -brand-short-name } ez da gune honetaz fio { $hostname } gunerako baliozkoa ez den ziurtagiria darabilelako. Ziurtagiria ondorengo izenentzat da baliozkoa soilik: { $subject-alt-names }
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for the following names: { $subject-alt-names }
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.