Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity eu en-US
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
eu
Webguneek segurtasun-ziurtagirien bitartez frogatzen duten euren identitatea. { -brand-short-name } ez da { $hostname } ostalariaz fio bere ziurtagiri-jaulkitzailea ezezaguna delako, ziurtagiria bere buruak sinatzen duelako edo zerbitzariak ez dituelako bitarteko ziurtagiri zuzenak bidaltzen.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.