Transvision

Displaying 167 results for the string Histor in ca:

Entity ca ast
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
addressbar-locbar-history-option.label
ca
Historial de navegació
ast
Historial de navegación
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-clear-button.label
ca
Neteja l'historial
ast
Llimpiar historial
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-clear-on-close-option.label
ca
Neteja l'historial quan es tanqui el { -brand-short-name }
ast
Llimpiar l'historial cuando { -brand-short-name } se zarre
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-dontremember-description
ca
El { -brand-short-name } utilitzarà els mateixos paràmetres de la navegació privada, i no conservarà cap historial mentre navegueu.
ast
{ -brand-short-name } usará los mesmos axustes que Restolar en privao u nun rescordará historial dalu cuando restoles la web.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-header
ca
Historial
ast
Historial
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-remember-browser-option.label
ca
Recorda l'historial de navegació i de baixades
ast
Recordar historial de navegación y descargues
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-remember-description
ca
El { -brand-short-name } recordarà el vostre historial de navegació, de baixades, de formularis i de cerques.
ast
{ -brand-short-name } va recordar l'historial de navegación, descargues, formularios y guetes.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-remember-option-all.label
ca
Recordarà l'historial
ast
Recordar l'historial
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-remember-option-custom.label
ca
Utilitza els paràmetres personalitzats de l'historial
ast
Usar una configuración personalizada pal historial
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-remember-option-never.label
ca
No recordarà mai l'historial
ast
Nun recordar historial
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-remember-search-option.label
ca
Recorda l'historial de cerques i de formularis
ast
Recordar l'historial de formularios y guetes
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-show-suggestions-above-history-option.label
ca
En els resultats de la barra d'adreces, mostra els suggeriments de cerca abans de l'historial de navegació
ast
Amosar suxerencies de gueta enantes del historial nos resultaos de la barra direiciones
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-suggestions-cant-show
ca
No es mostraran suggeriments de cerca als resultats de la barra d'ubicació perquè heu configurat el { -brand-short-name } per tal que no recordi mai l'historial.
ast
Les suxerencies de gueta nun van amosase nos resultaos de la barra de direiciones porque configurasti { -brand-short-name } pa que nun recuerde l'historial.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-history.label
ca
Historial
ast
Historial
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-signedout-description
ca
Sincronitzeu les vostres adreces d'interès, historial, pestanyes, contrasenyes, complements i preferències en tots els vostres dispositius.
ast
Sincroniza los tos marcadores, historial, llingüetes, contraseñes, add-ons y preferencies pente tolos tos preseos.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-history.label
ca
Mostra l'historial d'actualitzacions
ast
Amosar l'historial d'anovamientos
Entity # all locales browser • browser • preferences • syncDisconnect.ftl
sync-disconnect-remove-sync-data
ca
Adreces d'interès, historial, contrasenyes, etc.
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
dialog-title-everything.title
ca
Neteja tot l'historial
ast
Llimpiar tol historial
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
dialog-title.title
ca
Neteja l'historial recent
ast
Llimpiar l'historial recién
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
history-section-label
ca
Historial
ast
Historial
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
item-form-search-history.label
ca
Historial de formularis i de cerques
ast
Historial de formularios y guetes
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
item-history-and-downloads.label
ca
Historial de navegació i de baixades
ast
Historial de restolar y descargues
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
sanitize-everything-warning
ca
Es netejarà tot l'historial.
ast
Llimpiaráse tol historial.
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
sanitize-prefs.title
ca
Paràmetres de neteja de l'historial
ast
Axustes pa llimpiar l'historial
Entity # all locales browser • chrome • browser • aboutPrivateBrowsing.dtd
aboutPrivateBrowsing.info.description
ca
El &brandShortName; esborra el vostre l'historial de cerques i de navegació quan sortiu de l'aplicació o tanqueu totes les pestanyes i finestres de navegació privada. Malgrat que això no fa que sigueu anònim per als llocs web o per al vostre proveïdor de serveis d'Internet, és més fàcil mantenir en privat allò que feu en línia davant de qualsevol altra persona que utilitzi aquest ordinador.
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales browser • chrome • browser • activity-stream • newtab.properties
confirm_history_delete_p1
ca
Segur que voleu suprimir de l'historial totes les instàncies d'aquesta pàgina?
ast
¿De xuru que quies desaniciar cada instancia d'esta páxina del to historial?
Entity # all locales browser • chrome • browser • activity-stream • newtab.properties
firstrun_content
ca
Accediu a les vostres adreces d'interès, historial, contrasenyes i preferències en tots els vostres dispositius.
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales browser • chrome • browser • activity-stream • newtab.properties
manual_migration_explanation2
ca
Proveu el Firefox amb les adreces d'interès, l'historial i les contrasenyes d'un altre navegador.
ast
Prueba Firefox colos marcadores, hestorial y contraseñes d'otru restolador.
Entity # all locales browser • chrome • browser • activity-stream • newtab.properties
menu_action_delete
ca
Elimina de l'historial
ast
Desaniciar del historial
Entity # all locales browser • chrome • browser • activity-stream • newtab.properties
menu_action_remove_download
ca
Elimina de l'historial
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.dtd
appMenuHistory.clearRecent.label
ca
Neteja l'historial recent
ast
Llimpiar l'historial recién
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.dtd
appMenuHistory.recentHistory.label
ca
Historial recent
ast
Historial de recién
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.dtd
appMenuHistory.showAll.label
ca
Mostra tot l'historial
ast
Amosar tol historial
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.dtd
appMenuHistory.viewSidebar.label
ca
Mostra la barra lateral de l'historial
ast
Ver panel llateral del historial
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.dtd
backForwardButtonMenu.tooltip
ca
Premeu amb el botó dret o arrossegueu cap avall per veure l'historial
ast
Clic drechu o arrastra haza abaxo p'amosar l'historial
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.dtd
backForwardButtonMenuMac.tooltip
ca
Arrossegueu cap avall per veure l'historial
ast
Arrastra hacia abaxo p'amosar l'historial
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.dtd
clearRecentHistory.label
ca
Neteja l'historial recent
ast
Llimpiar l'historial recién
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.dtd
historyButton.label
ca
Historial
ast
Historial
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.dtd
historyMenu.label
ca
Historial
ast
Historial
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.dtd
libraryButton.tooltip
ca
Mostra l'historial, les adreces d'interès desades i més
ast
Amosar l'historial, marcadores y más
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.dtd
panicButton.thankyou.msg1
ca
S'ha netejat el vostre historial recent.
ast
Desanicióse l'historial recién
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.dtd
panicButton.view.deleteHistory
ca
Se suprimirà l'<html:strong>historial</html:strong> recent
ast
va desaniciase <html:strong>l'historial</html:strong> recién
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.dtd
showAllHistoryCmd2.label
ca
Mostra tot l'historial
ast
Amosar tol historial
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.dtd
urlbar.openHistoryPopup.tooltip
ca
Mostra l'historial
ast
Amosar historial
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
sanitizeDialog2.everything.title
ca
Neteja tot l'historial
ast
Llimpiar tol historial
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
sanitizeEverythingWarning2
ca
Es netejarà tot l'historial.
ast
Llimpiaráse tol historial.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
urlbarSearchTip.engineIsCurrentPage
ca
Comenceu la vostra cerca aquí per veure suggeriments de %S i del vostre historial de navegació.
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webextPerms.description.browsingData
ca
Esborrar l'historial de navegació recent, les galetes i dades relacionades
ast
Llimpia l'historial de restolar, cookies y otros datos venceyaos
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webextPerms.description.downloads
ca
Baixar els fitxers i modificar l'historial de baixades del navegador
ast
Baxar ficheros y lleer y modificar l'historial de descargues del restolador
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webextPerms.description.history
ca
Accedir a l'historial de navegació
ast
Acceder al historial de restolar
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webextPerms.description.topSites
ca
Accedir a l'historial de navegació
ast
Acceder al historial de restolar
Entity # all locales browser • chrome • browser • customizableui • customizableWidgets.properties
history-panelmenu.label
ca
Historial
ast
Historial
Entity # all locales browser • chrome • browser • customizableui • customizableWidgets.properties
history-panelmenu.tooltiptext2
ca
Mostra l'historial (%S)
ast
Amuesa'l to historial (%S)
Entity # all locales browser • chrome • browser • customizableui • customizableWidgets.properties
panic-button.tooltiptext
ca
Oblida part de l'historial de navegació
ast
Escaez parte del historial de restolar
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.dtd
cmd.removeFromHistory.label
ca
Elimina de l'historial
ast
Desaniciar del historial
Entity # all locales browser • chrome • browser • migration • migration.dtd
importFrom.label
ca
Importa les opcions, adreces d'interès, historial, contrasenyes i altres dades des de:
ast
Importar opciones, marcadores, historial, contraseñes y otros datos de:
Entity # all locales browser • chrome • browser • migration • migration.dtd
importFromUnix.label
ca
Importa les preferències, adreces d'interès, historial, contrasenyes i altres dades des de:
ast
Importar preferencies, marcadores, historial, contraseñes y otros datos de:
Entity # all locales browser • chrome • browser • migration • migration.dtd
noMigrationSources.label
ca
No s'ha trobat cap programa que contingui adreces d'interès, o dades d'historial o contrasenyes.
ast
Nun pudieron alcontrase programes que contuvieran marcadores, historial o datos de contraseñes.
Entity # all locales browser • chrome • browser • migration • migration.properties
4_360se
ca
Historial de navegació
ast
Historial de navegación
Entity # all locales browser • chrome • browser • migration • migration.properties
4_chrome
ca
Historial de navegació
ast
Historial
Entity # all locales browser • chrome • browser • migration • migration.properties
4_edge
ca
Historial de navegació
ast
Historial
Entity # all locales browser • chrome • browser • migration • migration.properties
4_firefox_history_and_bookmarks
ca
Historial de navegació i adreces d'interès
ast
Historial de navegación y marcadores
Entity # all locales browser • chrome • browser • migration • migration.properties
4_ie
ca
Historial de navegació
ast
Historial
Entity # all locales browser • chrome • browser • migration • migration.properties
4_safari
ca
Historial de navegació
ast
Historial
Entity # all locales browser • chrome • browser • migration • migration.properties
8_360se
ca
Historial de formularis desats
ast
Historial de formularios guardaos
Entity # all locales browser • chrome • browser • migration • migration.properties
8_chrome
ca
Historial de formularis desats
ast
Historial de formularios guardaos
Entity # all locales browser • chrome • browser • migration • migration.properties
8_edge
ca
Historial de formularis desats
ast
Historial de formularios guardaos
Entity # all locales browser • chrome • browser • migration • migration.properties
8_firefox
ca
Historial de formularis desats
ast
Historial de formularios guardaos
Entity # all locales browser • chrome • browser • migration • migration.properties
8_ie
ca
Historial de formularis desats
ast
Historial de formularios guardaos
Entity # all locales browser • chrome • browser • migration • migration.properties
8_safari
ca
Historial de formularis desats
ast
Historial de formularios guardaos
Entity # all locales browser • chrome • browser • pageInfo.dtd
securityView.privacy.header
ca
Privadesa i historial
ast
Privacidá ya historial
Entity # all locales browser • chrome • browser • places • places.dtd
historySearch.placeholder
ca
Cerca en l'historial
ast
Historial de gueta
Entity # all locales browser • chrome • browser • places • places.properties
load-js-data-url-error
ca
Per motius de seguretat, el javascript o els URL de dades no poden carregar-se des de la finestral de l'historial o la barra lateral.
ast
Por razones de seguranza, nun puen cargase les urls de datos o javascript de la ventana o barra llateral del historial.
Entity # all locales browser • chrome • browser • places • places.properties
lockPrompt.text
ca
Les adreces d'interès i l'historial no seran funcionals perquè un dels fitxers del %S l'utilitza una altra aplicació. Cert programari de seguretat podria estar provocant aquest problema.
ast
Los marcadores y l'historial del sistema nun van ser funcionales porque ún de los ficheros de %S ta n'usu por otra aplicación. Dalgunos programes de seguridá pueden causar esti problema.
Entity # all locales browser • chrome • browser • places • places.properties
searchHistory
ca
Cerca en l'historial
ast
Historial de guetes
Entity # all locales browser • chrome • browser • sanitize.dtd
historySection.label
ca
Historial
ast
Historial
Entity # all locales browser • chrome • browser • sanitize.dtd
itemFormSearchHistory.label
ca
Historial de formularis i de cerques
ast
Historial de formularios y guetes
Entity # all locales browser • chrome • browser • sanitize.dtd
itemHistoryAndDownloads.label
ca
Historial de navegació i de baixades
ast
Historial de restolar y descargues
Entity # all locales browser • chrome • browser • sanitize.dtd
sanitizeDialog2.title
ca
Neteja l'historial recent
ast
Llimpiar l'historial recién
Entity # all locales browser • chrome • browser • sanitize.dtd
sanitizePrefs2.title
ca
Paràmetres de neteja de l'historial
ast
Axustes pa llimpiar l'historial
Entity # all locales browser • chrome • browser • search.properties
cmd_clearHistory
ca
Neteja l'historial de cerques
ast
Llimpiar historial de gueta
Entity # all locales extensions • irc • chrome • chatzilla.properties
msg.err.inputhistory.not.writable
ca
No s'ha pogut desar l'historial d'entrada a ``%S''.
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales mail • chrome • messenger • aboutDownloads.dtd
cmd.removeFromHistory.label
ca
Suprimeix de l'historial
ast
Desaniciar de la historia
Entity # all locales mail • chrome • messenger • addons.properties
webextPerms.description.browsingData
ca
Esborrar l'historial de navegació recent, les galetes i dades relacionades
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales mail • chrome • messenger • addons.properties
webextPerms.description.downloads
ca
Baixar els fitxers i modificar l'historial de baixades del navegador
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales mail • chrome • messenger • addons.properties
webextPerms.description.history
ca
Accedir a l'historial de navegació
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales mail • chrome • messenger • addons.properties
webextPerms.description.topSites
ca
Accedir a l'historial de navegació
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales mail • chrome • messenger • messenger.dtd
clearRecentHistory.label
ca
Neteja l'historial recent
ast
Llimpiar historial recién
Entity # all locales mail • chrome • messenger • messenger.properties
sanitizeDialog2.everything.title
ca
Neteja tot l'historial
ast
Vaciar tol historial
Entity # all locales mail • chrome • messenger • messenger.properties
sanitizeEverythingWarning2
ca
Es netejarà tot l'historial.
ast
Va desaniciase tol historial.
Entity # all locales mail • chrome • messenger • preferences • advanced.dtd
updateHistory.label
ca
Mostra l'historial d'actualitzacions
ast
Amosar historial d'anovamientos
Entity # all locales mail • chrome • messenger • sanitize.dtd
itemHistory.label
ca
Historial de navegació
ast
Historial de navegación
Entity # all locales mail • chrome • messenger • sanitize.dtd
sanitizeDialog2.title
ca
Neteja l'historial recent
ast
Llimpiar historial recién
Entity # all locales mobile • android • base • android_strings.dtd
activity_stream_delete_history
ca
Elimina de l\&apos;historial
ast
Desaniciar del historial
Entity # all locales mobile • android • base • android_strings.dtd
bookmarkhistory_import_both
ca
S\&apos;estan important les adreces d\&apos;interès i historial de l\&apos;Android
ast
Importando marcadores ya historial                                       d\&apos;Android
Entity # all locales mobile • android • base • android_strings.dtd
bookmarkhistory_import_history
ca
S\&apos;està important l\&apos;historial de l\&apos;Android
ast
Importando historial                                          d\&apos;Android
Entity # all locales mobile • android • base • android_strings.dtd
firstrun_bookmarks_subtext
ca
Obteniu resultats de les adreces d\&apos;interès i de l\&apos;historial quan cerqueu.
ast
Consigui resultaos de los marcadores ya historial al guetar.
Entity # all locales mobile • android • base • android_strings.dtd
firstrun_bookmarks_title
ca
Historial
ast
Historial
Entity # all locales mobile • android • base • android_strings.dtd
firstrun_privacy_subtext
ca
La navegació privada amb protecció contra el seguiment bloca els elements que us fan el seguiment mentre navegueu i no conservarà el vostre historial quan hàgiu acabat de navegar.
ast
El restolar en privao con proteición de rastrexu bloquia los rastrexadores entrín restoles y nun recordará\&apos;l to historial cuando termines de restolar.
Entity # all locales mobile • android • base • android_strings.dtd
history_title
ca
Historial
ast
Historial
Entity # all locales mobile • android • base • android_strings.dtd
home_clear_history_button
ca
Neteja l\&apos;historial de navegació
ast
Llimpiar historial de restolar
Entity # all locales mobile • android • base • android_strings.dtd
home_clear_history_confirm
ca
Esteu segur que voleu netejar l\&apos;historial?
ast
¿De xuru que quies llimpiar el to historial?
Entity # all locales mobile • android • base • android_strings.dtd
home_history_back_to2
ca
Torna a l\&apos;historial complet
ast
Volver pa tol historial
Entity # all locales mobile • android • base • android_strings.dtd
home_history_title
ca
Historial
ast
Historial
Entity # all locales mobile • android • base • android_strings.dtd
home_most_recent_emptyhint2
ca
Psst: si utilitzeu una &formatS1;Pestanya privada nova&formatS2;, no es desarà l\&apos;historial.
ast
Oi... Usar una &formatS1;llingüeta privada nueva&formatS2; nun va guardar el to historial.
Entity # all locales mobile • android • base • android_strings.dtd
new_guest_session_text2
ca
La persona que l\&apos;utilitzi no podrà veure cap de les dades de navegació personals (com els inicis de sessió desats, l\&apos;historial o les adreces d\&apos;interès).\n\nQuan el convidat hagi acabat, se suprimiran les seves dades de navegació i es restaurarà la vostra sessió.
ast
La persona que la use nun va ser a ver datos personales de restolar de to (como anicios de sesión guardaos, historial o marcadores).\n\nCuando\&apos;l to convidáu/ada zarre sesión, van desaniciase los sos datos de restolar y va restaurase la to sesión.
Entity # all locales mobile • android • base • android_strings.dtd
pref_history_search_suggestions
ca
Mostra l\&apos;historial de cerques
ast
Amosar historial de gueta
Entity # all locales mobile • android • base • android_strings.dtd
pref_import_android_summary
ca
Importa les adreces d\&apos;interès i l\&apos;historial del navegador natiu
ast
Importa los marcadores ya historial del restolador nativu
Entity # all locales mobile • android • base • android_strings.dtd
pref_private_data_formdata2
ca
Historial de formularis
ast
Historial de formularios
Entity # all locales mobile • android • base • android_strings.dtd
pref_private_data_history2
ca
Historial de navegació
ast
Historial de restolar
Entity # all locales mobile • android • base • android_strings.dtd
pref_private_data_searchHistory
ca
Historial de cerques
ast
Historial de gueta
Entity # all locales mobile • android • base • android_strings.dtd
pref_sync_summary2
ca
Sincronitzeu les pestanyes, adreces d\&apos;interès, dades d\&apos;inici de sessió, historial
ast
Sincroniza les llingüetes, marcadores, anicios de sesión, historial
Entity # all locales mobile • android • base • android_strings.dtd
private_tab_panel_description2
ca
No es recordarà l\&apos;historial de navegació, però els fitxers que baixeu i les adreces d\&apos;interès noves sí que es desaran en el dispositiu.
ast
Nun recordaremos el to historial, pero los ficheros baxaos y les páxines amestaes a marcadores entá se guardarán nel to preséu.
Entity # all locales mobile • android • base • android_strings.dtd
restrictable_feature_clear_history
ca
Neteja l\&apos;historial
ast
Llimpiar historial
Entity # all locales mobile • android • base • android_strings.dtd
searchable_description
ca
Adreces d\&apos;interès i historial
ast
Marcadores ya historial
Entity # all locales mobile • android • base • sync_strings.dtd
fxaccount_status_history
ca
Historial
ast
Historial
Entity # all locales mobile • android • base • sync_strings.dtd
sync.configure.engines.title.history
ca
Historial
ast
Historial
Entity # all locales mobile • android • chrome • aboutPrivateBrowsing.dtd
privatebrowsingpage.description.normal2
ca
En la navegació privada, no es conservaran ni l'historial de navegació ni les galetes. Sí que es desaran al dispositiu les adreces d'interès que afegiu i els fitxers que baixeu.
ast
Al restolar en privao nun vamos guardar el to historial nin les cookies. Los marcadores qu'amiestes y los ficheros que baxes entá van guardase nel to preséu.
Entity # all locales mobile • android • chrome • aboutPrivateBrowsing.dtd
privatebrowsingpage.description.privateDetails
ca
No es recordarà l'historial de navegació, però els fitxers que baixeu i les adreces d'interès noves sí que es desaran en el dispositiu.
ast
Nun vamos recordar l'historial pero los ficheros baxaos y los marcadores nuevos entá van guardase nel to preséu.
Entity # all locales mobile • android • chrome • browser.properties
webextPerms.description.browsingData
ca
Esborrar l'historial de navegació recent, les galetes i dades relacionades
ast
Llimpia l'historial de restolar, cookies y otros datos venceyaos
Entity # all locales mobile • android • chrome • browser.properties
webextPerms.description.downloads
ca
Baixar els fitxers i modificar l'historial de baixades del navegador
ast
Baxar ficheros y, lleer y modificar l'historial de descargues del restolador
Entity # all locales mobile • android • chrome • browser.properties
webextPerms.description.history
ca
Accedir a l'historial de navegació
ast
Acceder al historial de restolar
Entity # all locales mobile • android • chrome • browser.properties
webextPerms.description.topSites
ca
Accedir a l'historial de navegació
ast
Acceder al historial de restolaes
Entity # all locales suite • chrome • browser • navigatorOverlay.dtd
historyCmd.label
ca
Historial
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales suite • chrome • browser • pageInfo.dtd
securityView.privacy.header
ca
Privadesa i historial
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales suite • chrome • common • aboutPrivateBrowsing.dtd
privatebrowsingpage.common.description
ca
En una finestra de navegació privada, el &brandShortName; no conservarà l'historial de navegació, l'historial de cerques, l'historial de baixades, l'historial dels formularis web, les galetes ni altres fitxers temporals d'Internet. Per altra banda, sí que es conservaran els fitxers que baixeu i les adreces d'interès que deseu.
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales suite • chrome • common • aboutPrivateBrowsing.dtd
privatebrowsingpage.status.private
ca
El &brandShortName; no recordarà res de l'historial d'aquesta finestra.
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales suite • chrome • common • aboutPrivateBrowsing.dtd
privatebrowsingpage.track.warn
ca
Encara que l'ordinador no tindrà cap registre del vostre historial de navegació, el vostre proveïdor d'Internet o el vostre patró sí que podrien conèixer les pàgines que visiteu.
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales suite • chrome • common • dataman • dataman.properties
fdata.deleteSelected
ca
Esteu segur que voleu suprimir les entrades de l'historial de formularis seleccionades?
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales suite • chrome • common • migration • migration.properties
4_generic
ca
Historial de navegació
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales suite • chrome • common • places • places.properties
OrganizerQueryHistory
ca
Historial
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales suite • chrome • common • places • places.properties
load-js-data-url-error
ca
Per motius de seguretat, el javascript o els URL de dades no poden carregar-se des de la finestral de l'historial o la barra lateral.
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales suite • chrome • common • pref • pref-history.dtd
clearHistory.label
ca
Buida l'historial
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales suite • chrome • common • pref • pref-history.dtd
enableFormfill.label
ca
Habilita l'historial de formularis i cerca
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales suite • chrome • common • pref • pref-history.dtd
formfillExpire.label
ca
Recorda l'historial de formularis i cerca fins a
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales suite • chrome • common • pref • pref-history.dtd
formfillHistory.caption
ca
Historial de formularis i cerca
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales suite • chrome • common • pref • pref-history.dtd
historyPages.label
ca
L'historial és una llista de les pàgines que heu visitat anteriorment.
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales suite • chrome • common • pref • pref-history.dtd
locationBarHistory.caption
ca
Historial de la barra d'ubicació
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales suite • chrome • common • pref • pref-history.dtd
pref.history.caption
ca
Historial de navegació
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales suite • chrome • common • pref • pref-history.dtd
pref.history.title
ca
Historial
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales suite • chrome • common • pref • pref-history.dtd
urlBarHistoryEnabled.caption
ca
Habilita l'historial de la barra d'ubicació
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales suite • chrome • common • pref • pref-mousewheel.dtd
history.label
ca
Mou enrere o endavant en l'historial de navegació
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales suite • chrome • common • pref • pref-smartupdate.dtd
updateHistoryButton.label
ca
Mostra l'historial d'actualitzacions
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales suite • chrome • common • pref • pref-sync.dtd
engine.history.label
ca
Historial
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales suite • chrome • common • pref • pref-sync.dtd
weaveDesc.label
ca
El &syncBrand.fullName.label; us permet accedir al vostre historial, adreces d'interès, contrasenyes i pestanyes obertes des de qualsevol dels vostres dispositius.
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales suite • chrome • common • pref • preferences.dtd
history.label
ca
Historial
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales suite • chrome • common • sanitize.dtd
itemDownloads.label
ca
Historial de baixades
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales suite • chrome • common • sanitize.dtd
itemFormSearchHistory.label
ca
Formularis desats i historial de cerca
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales suite • chrome • common • sanitize.dtd
itemHistory.label
ca
Historial de navegació
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales suite • chrome • common • sanitize.dtd
itemUrlBar.label
ca
Historial de la barra d'ubicació
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales suite • chrome • common • sidebar • sidebarOverlay.dtd
sidebar.client-history.label
ca
Historial
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales suite • chrome • common • sync • syncQuota.properties
collection.history.label
ca
Historial
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales suite • chrome • common • sync • syncSetup.dtd
engine.history.label
ca
Historial
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales suite • chrome • common • sync • syncSetup.properties
historyDaysCount.label
ca
#1 dia d'historial;#1 dies d'historial
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales suite • chrome • common • utilityOverlay.dtd
clearHistoryCmd.label
ca
Neteja l'historial de cerca
ast
Warning: Missing string
Entity # all locales toolkit • chrome • global • aboutSupport.dtd
aboutSupport.appBasicsShowUpdateHistory
ca
Mostra l'historial d'actualitzacions
ast
Amosar historial d'anovamientos
Entity # all locales toolkit • chrome • global • aboutSupport.dtd
aboutSupport.appBasicsUpdateHistory
ca
Historial d'actualitzacions
ast
Historial d'anovamientos
Entity # all locales toolkit • chrome • global • aboutSupport.dtd
aboutSupport.installationHistoryTitle
ca
Historial d'instal·lacions
ast
Historial d'instalaciones
Entity # all locales toolkit • chrome • global • aboutSupport.dtd
aboutSupport.updateHistoryTitle
ca
Historial d'actualitzacions
ast
Historial d'anovamientos
Entity # all locales toolkit • chrome • global • aboutWebrtc.properties
stats_clear
ca
Esborra l'historial
ast
Llimpiar historial
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • history.dtd
history.title
ca
Historial d'actualitzacions
ast
Historial d'anovamientos
Entity # all locales toolkit • chrome • places • places.properties
OrganizerQueryHistory
ca
Historial
ast
Historial
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-subtitle
ca
Aquesta pàgina us permet gestionar els perfils. Cada perfil és independent i conté un historial, adreces d'interès, paràmetres i complements separats.
ast
Esta páxina ayúdate a xestionar los perfiles. Cada perfil ye un mundu únicu que contién l'historial, marcadores, axustes y complementos.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-show-update-history
ca
Mostra l'historial d'actualitzacions
ast
Amosar historial d'anovamientos
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-update-history
ca
Historial d'actualitzacions
ast
Historial d'anovamientos
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
close-button-label.title
ca
Historial d'actualitzacions
ast
Historial d'anovamientos
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
history-title
ca
Historial d'actualitzacions
ast
Historial d'anovamientos

Displaying 126 results for the string Histor in ast:

Entity ca ast
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
addressbar-locbar-history-option.label
ca
Historial de navegació
ast
Historial de navegación
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-clear-button.label
ca
Neteja l'historial
ast
Llimpiar historial
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-clear-on-close-option.label
ca
Neteja l'historial quan es tanqui el { -brand-short-name }
ast
Llimpiar l'historial cuando { -brand-short-name } se zarre
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-dontremember-description
ca
El { -brand-short-name } utilitzarà els mateixos paràmetres de la navegació privada, i no conservarà cap historial mentre navegueu.
ast
{ -brand-short-name } usará los mesmos axustes que Restolar en privao u nun rescordará historial dalu cuando restoles la web.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-header
ca
Historial
ast
Historial
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-remember-browser-option.label
ca
Recorda l'historial de navegació i de baixades
ast
Recordar historial de navegación y descargues
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-remember-description
ca
El { -brand-short-name } recordarà el vostre historial de navegació, de baixades, de formularis i de cerques.
ast
{ -brand-short-name } va recordar l'historial de navegación, descargues, formularios y guetes.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-remember-option-all.label
ca
Recordarà l'historial
ast
Recordar l'historial
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-remember-option-custom.label
ca
Utilitza els paràmetres personalitzats de l'historial
ast
Usar una configuración personalizada pal historial
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-remember-option-never.label
ca
No recordarà mai l'historial
ast
Nun recordar historial
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-remember-search-option.label
ca
Recorda l'historial de cerques i de formularis
ast
Recordar l'historial de formularios y guetes
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-show-suggestions-above-history-option.label
ca
En els resultats de la barra d'adreces, mostra els suggeriments de cerca abans de l'historial de navegació
ast
Amosar suxerencies de gueta enantes del historial nos resultaos de la barra direiciones
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-suggestions-cant-show
ca
No es mostraran suggeriments de cerca als resultats de la barra d'ubicació perquè heu configurat el { -brand-short-name } per tal que no recordi mai l'historial.
ast
Les suxerencies de gueta nun van amosase nos resultaos de la barra de direiciones porque configurasti { -brand-short-name } pa que nun recuerde l'historial.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-history.label
ca
Historial
ast
Historial
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-signedout-description
ca
Sincronitzeu les vostres adreces d'interès, historial, pestanyes, contrasenyes, complements i preferències en tots els vostres dispositius.
ast
Sincroniza los tos marcadores, historial, llingüetes, contraseñes, add-ons y preferencies pente tolos tos preseos.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-history.label
ca
Mostra l'historial d'actualitzacions
ast
Amosar l'historial d'anovamientos
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
dialog-title-everything.title
ca
Neteja tot l'historial
ast
Llimpiar tol historial
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
dialog-title.title
ca
Neteja l'historial recent
ast
Llimpiar l'historial recién
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
history-section-label
ca
Historial
ast
Historial
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
item-form-search-history.label
ca
Historial de formularis i de cerques
ast
Historial de formularios y guetes
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
item-history-and-downloads.label
ca
Historial de navegació i de baixades
ast
Historial de restolar y descargues
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
sanitize-everything-warning
ca
Es netejarà tot l'historial.
ast
Llimpiaráse tol historial.
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
sanitize-prefs.title
ca
Paràmetres de neteja de l'historial
ast
Axustes pa llimpiar l'historial
Entity # all locales browser • chrome • browser • activity-stream • newtab.properties
confirm_history_delete_p1
ca
Segur que voleu suprimir de l'historial totes les instàncies d'aquesta pàgina?
ast
¿De xuru que quies desaniciar cada instancia d'esta páxina del to historial?
Entity # all locales browser • chrome • browser • activity-stream • newtab.properties
menu_action_delete
ca
Elimina de l'historial
ast
Desaniciar del historial
Entity # all locales browser • chrome • browser • activity-stream • newtab.properties
pocket_read_even_more
ca
Mostra més articles
ast
Ver más histories
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.dtd
appMenuHistory.clearRecent.label
ca
Neteja l'historial recent
ast
Llimpiar l'historial recién
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.dtd
appMenuHistory.recentHistory.label
ca
Historial recent
ast
Historial de recién
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.dtd
appMenuHistory.showAll.label
ca
Mostra tot l'historial
ast
Amosar tol historial
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.dtd
appMenuHistory.viewSidebar.label
ca
Mostra la barra lateral de l'historial
ast
Ver panel llateral del historial
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.dtd
backForwardButtonMenu.tooltip
ca
Premeu amb el botó dret o arrossegueu cap avall per veure l'historial
ast
Clic drechu o arrastra haza abaxo p'amosar l'historial
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.dtd
backForwardButtonMenuMac.tooltip
ca
Arrossegueu cap avall per veure l'historial
ast
Arrastra hacia abaxo p'amosar l'historial
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.dtd
clearRecentHistory.label
ca
Neteja l'historial recent
ast
Llimpiar l'historial recién
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.dtd
historyButton.label
ca
Historial
ast
Historial
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.dtd
historyMenu.label
ca
Historial
ast
Historial
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.dtd
libraryButton.tooltip
ca
Mostra l'historial, les adreces d'interès desades i més
ast
Amosar l'historial, marcadores y más
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.dtd
panicButton.thankyou.msg1
ca
S'ha netejat el vostre historial recent.
ast
Desanicióse l'historial recién
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.dtd
panicButton.view.deleteHistory
ca
Se suprimirà l'<html:strong>historial</html:strong> recent
ast
va desaniciase <html:strong>l'historial</html:strong> recién
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.dtd
showAllHistoryCmd2.label
ca
Mostra tot l'historial
ast
Amosar tol historial
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.dtd
urlbar.openHistoryPopup.tooltip
ca
Mostra l'historial
ast
Amosar historial
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
sanitizeDialog2.everything.title
ca
Neteja tot l'historial
ast
Llimpiar tol historial
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
sanitizeEverythingWarning2
ca
Es netejarà tot l'historial.
ast
Llimpiaráse tol historial.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webextPerms.description.browsingData
ca
Esborrar l'historial de navegació recent, les galetes i dades relacionades
ast
Llimpia l'historial de restolar, cookies y otros datos venceyaos
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webextPerms.description.downloads
ca
Baixar els fitxers i modificar l'historial de baixades del navegador
ast
Baxar ficheros y lleer y modificar l'historial de descargues del restolador
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webextPerms.description.history
ca
Accedir a l'historial de navegació
ast
Acceder al historial de restolar
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webextPerms.description.topSites
ca
Accedir a l'historial de navegació
ast
Acceder al historial de restolar
Entity # all locales browser • chrome • browser • customizableui • customizableWidgets.properties
history-panelmenu.label
ca
Historial
ast
Historial
Entity # all locales browser • chrome • browser • customizableui • customizableWidgets.properties
history-panelmenu.tooltiptext2
ca
Mostra l'historial (%S)
ast
Amuesa'l to historial (%S)
Entity # all locales browser • chrome • browser • customizableui • customizableWidgets.properties
panic-button.tooltiptext
ca
Oblida part de l'historial de navegació
ast
Escaez parte del historial de restolar
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.dtd
cmd.removeFromHistory.label
ca
Elimina de l'historial
ast
Desaniciar del historial
Entity # all locales browser • chrome • browser • migration • migration.dtd
importFrom.label
ca
Importa les opcions, adreces d'interès, historial, contrasenyes i altres dades des de:
ast
Importar opciones, marcadores, historial, contraseñes y otros datos de:
Entity # all locales browser • chrome • browser • migration • migration.dtd
importFromUnix.label
ca
Importa les preferències, adreces d'interès, historial, contrasenyes i altres dades des de:
ast
Importar preferencies, marcadores, historial, contraseñes y otros datos de:
Entity # all locales browser • chrome • browser • migration • migration.dtd
noMigrationSources.label
ca
No s'ha trobat cap programa que contingui adreces d'interès, o dades d'historial o contrasenyes.
ast
Nun pudieron alcontrase programes que contuvieran marcadores, historial o datos de contraseñes.
Entity # all locales browser • chrome • browser • migration • migration.properties
4_360se
ca
Historial de navegació
ast
Historial de navegación
Entity # all locales browser • chrome • browser • migration • migration.properties
4_chrome
ca
Historial de navegació
ast
Historial
Entity # all locales browser • chrome • browser • migration • migration.properties
4_edge
ca
Historial de navegació
ast
Historial
Entity # all locales browser • chrome • browser • migration • migration.properties
4_firefox_history_and_bookmarks
ca
Historial de navegació i adreces d'interès
ast
Historial de navegación y marcadores
Entity # all locales browser • chrome • browser • migration • migration.properties
4_ie
ca
Historial de navegació
ast
Historial
Entity # all locales browser • chrome • browser • migration • migration.properties
4_safari
ca
Historial de navegació
ast
Historial
Entity # all locales browser • chrome • browser • migration • migration.properties
8_360se
ca
Historial de formularis desats
ast
Historial de formularios guardaos
Entity # all locales browser • chrome • browser • migration • migration.properties
8_chrome
ca
Historial de formularis desats
ast
Historial de formularios guardaos
Entity # all locales browser • chrome • browser • migration • migration.properties
8_edge
ca
Historial de formularis desats
ast
Historial de formularios guardaos
Entity # all locales browser • chrome • browser • migration • migration.properties
8_firefox
ca
Historial de formularis desats
ast
Historial de formularios guardaos
Entity # all locales browser • chrome • browser • migration • migration.properties
8_ie
ca
Historial de formularis desats
ast
Historial de formularios guardaos
Entity # all locales browser • chrome • browser • migration • migration.properties
8_safari
ca
Historial de formularis desats
ast
Historial de formularios guardaos
Entity # all locales browser • chrome • browser • pageInfo.dtd
securityView.privacy.header
ca
Privadesa i historial
ast
Privacidá ya historial
Entity # all locales browser • chrome • browser • places • places.dtd
historySearch.placeholder
ca
Cerca en l'historial
ast
Historial de gueta
Entity # all locales browser • chrome • browser • places • places.properties
load-js-data-url-error
ca
Per motius de seguretat, el javascript o els URL de dades no poden carregar-se des de la finestral de l'historial o la barra lateral.
ast
Por razones de seguranza, nun puen cargase les urls de datos o javascript de la ventana o barra llateral del historial.
Entity # all locales browser • chrome • browser • places • places.properties
lockPrompt.text
ca
Les adreces d'interès i l'historial no seran funcionals perquè un dels fitxers del %S l'utilitza una altra aplicació. Cert programari de seguretat podria estar provocant aquest problema.
ast
Los marcadores y l'historial del sistema nun van ser funcionales porque ún de los ficheros de %S ta n'usu por otra aplicación. Dalgunos programes de seguridá pueden causar esti problema.
Entity # all locales browser • chrome • browser • places • places.properties
searchHistory
ca
Cerca en l'historial
ast
Historial de guetes
Entity # all locales browser • chrome • browser • sanitize.dtd
historySection.label
ca
Historial
ast
Historial