Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity ca ast
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-suggestions-cant-show
ca
No es mostraran suggeriments de cerca als resultats de la barra d'ubicació perquè heu configurat el { -brand-short-name } per tal que no recordi mai l'historial.
ast
Les suxerencies de busca nun van amosase na barra de direiciones porque configuresti { -brand-short-name } pa qu'enxamás recordare l'historial.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.