Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity ca ast
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-confirm-delete-history-p1
ca
Segur que voleu suprimir de l'historial totes les instàncies d'aquesta pàgina?
ast
¿De xuru que quies desaniciar del to historial cada instancia d'esta páxina?
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.