Transvision

Filter by folder:

Show all results browser toolkit

Displaying 95 results for the string other in pl:

Entity pl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label
pl
{ $count -> [1] Tak, usuń te dane logowania *[other] Tak, usuń te dane logowania }
en-US
{ $count -> [1] Yes, remove this login *[other] Yes, remove these logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label2
pl
{ $count -> [1] Tak, usuń hasło *[other] Tak, usuń hasła }
en-US
{ $count -> [1] Yes, remove password *[other] Yes, remove passwords }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-confirm-button-label
pl
{ $count -> [1] Usuń *[other] Usuń wszystkie }
en-US
{ $count -> [1] Remove *[other] Remove All }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
pl
{ $count -> [1] Spowoduje to usunięcie danych logowania zachowanych w { -brand-short-name(case: "loc") } i widocznych tutaj powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. *[other] Spowoduje to usunięcie danych logowania zachowanych w { -brand-short-name(case: "loc") } i widocznych tutaj powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message2
pl
{ $count -> [1] Spowoduje to usunięcie hasła zachowanego w { -brand-short-name(case: "loc") } i powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. *[other] Spowoduje to usunięcie haseł zachowanych w { -brand-short-name(case: "loc") } i powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the password saved to { -brand-short-name } and any breach alerts. You cannot undo this action. *[other] This will remove the passwords saved to { -brand-short-name } and any breach alerts. You cannot undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
pl
{ $count -> [1] Spowoduje to usunięcie danych logowania zachowanych w { -brand-short-name(case: "loc") } na wszystkich urządzeniach synchronizowanych z { -fxaccount-brand-name(case: "ins", capitalization: "lower") } oraz widocznych tutaj powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. *[other] Spowoduje to usunięcie wszystkich danych logowania zachowanych w { -brand-short-name(case: "loc") } na wszystkich urządzeniach synchronizowanych z { -fxaccount-brand-name(case: "ins", capitalization: "lower") } oraz widocznych tutaj powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message3
pl
{ $count -> [1] Spowoduje to usunięcie hasła zachowanego w { -brand-short-name(case: "loc") } na wszystkich synchronizowanych urządzeniach oraz widocznych tutaj powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. *[other] Spowoduje to usunięcie wszystkich haseł zachowanych w { -brand-short-name(case: "loc") } na wszystkich synchronizowanych urządzeniach oraz widocznych tutaj powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the password saved to { -brand-short-name } on all your synced devices. This will also remove any breach alerts that appear here. You cannot undo this action. *[other] This will remove all passwords saved to { -brand-short-name } on all your synced devices. This will also remove any breach alerts that appear here. You cannot undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-file-picker-csv-filter-title
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument CSV *[other] Plik CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added
pl
{ $count -> *[other] <span>Dodano nowe dane logowania:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>New logins added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
pl
{ $count -> *[other] <span>Błędy:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(nie zaimportowano)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
pl
{ $count -> *[other] <span>Zaktualizowano istniejące dane logowania:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change
pl
{ $count -> *[other] <span>Odnaleziono podwójne dane logowania:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(nie zaimportowano)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate logins found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-csv-filter-title
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument CSV *[other] Plik CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-tsv-filter-title
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument TSV *[other] Plik TSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] TSV Document *[other] TSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-os-auth-dialog-message
pl
{ PLATFORM() -> [macos] zmiana ustawień haseł *[other] { -brand-short-name } próbuje zmienić ustawienia haseł. Aby na to pozwolić, zaloguj się na swoim urządzeniu. }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] change the settings for passwords *[other] { -brand-short-name } is trying to change the settings for passwords. Use your device sign in to allow this. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
menu-menuitem-preferences
pl
{ PLATFORM() -> [windows] Opcje *[other] Preferencje }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-pin-promo-link-text
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Zatrzymaj w Docku *[other] Przypnij do paska zadań }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep in Dock *[other] Pin to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-description
pl
{ PLATFORM() -> [windows] W <a data-l10n-name="link-options">opcjach</a> można wybrać inną wyszukiwarkę *[other] W <a data-l10n-name="link-options">preferencjach</a> można wybrać inną wyszukiwarkę }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Options</a> *[other] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Preferences</a> }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-exit2.label
pl
{ PLATFORM() -> [linux] Zakończ *[other] Zakończ }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Quit *[other] Exit }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-capture-shortcut
pl
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧2 *[other] Ctrl+Shift+2 }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧2 *[other] Ctrl+Shift+2 }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-start-shortcut
pl
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧1 *[other] Ctrl+Shift+1 }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧1 *[other] Ctrl+Shift+1 }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-menu-button-visibility.label
pl
{ $isVisible -> [true] Usuń menu Zakładki z paska narzędzi *[other] Dodaj menu Zakładki do paska narzędzi }
en-US
{ $isVisible -> [true] Remove bookmarks menu from toolbar *[other] Add bookmarks menu to toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-sidebar-visibility.label
pl
{ $isVisible -> [true] Ukryj panel zakładek *[other] Wyświetl panel zakładek }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide bookmarks sidebar *[other] View bookmarks sidebar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-toolbar-visibility-menuitem.label
pl
{ $isVisible -> [true] Ukryj pasek zakładek *[other] Wyświetl pasek zakładek }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide Bookmarks Toolbar *[other] View Bookmarks Toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-toolbar-visibility-panel.label
pl
{ $isVisible -> [true] Ukryj pasek zakładek *[other] Wyświetl pasek zakładek }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide bookmarks toolbar *[other] Show bookmarks toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-button.accesskey
pl
{ PLATFORM() -> [windows] O *[other] P }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] O *[other] P }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-button.label
pl
{ PLATFORM() -> [windows] Opcje *[other] Preferencje }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-settings-button.tooltiptext
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Otwórz ustawienia ({ $shortcut }) *[other] Otwórz ustawienia }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Open settings ({ $shortcut }) *[other] Open settings }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
navbar-tooltip-instruction.value
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Rozwiń, by wyświetlić historię *[other] Kliknij prawym przyciskiem lub rozwiń, by wyświetlić historię }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Pull down to show history *[other] Right-click or pull down to show history }
Entity # all locales browser • browser • browserSets.ftl
downloads-shortcut.key
pl
{ PLATFORM() -> [linux] y *[other] j }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Y *[other] J }
Entity # all locales browser • browser • browserSets.ftl
search-focus-shortcut-alt.key
pl
{ PLATFORM() -> [linux] j *[other] e }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] J *[other] E }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-button-2.tooltiptext
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Pokaż w Finderze *[other] Pokaż w folderze }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-description-2.value
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Pokaż w Finderze *[other] Pokaż w folderze }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-menuitem-2.label
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Pokaż w Finderze *[other] Pokaż w folderze }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-panel-2.aria-label
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Pokaż w Finderze *[other] Pokaż w folderze }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-quit.accesskey
pl
{ PLATFORM() -> [windows] k *[other] k }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] x *[other] Q }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-quit.label
pl
{ PLATFORM() -> [windows] Zakończ *[other] Zakończ }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Exit *[other] Quit }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-settings.accesskey
pl
{ PLATFORM() -> [windows] U *[other] U }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] S *[other] n }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-bookmarks-checkbox.label
pl
{ $browser -> [ie] Ulubione [edge] Ulubione *[other] Zakładki }
en-US
{ $browser -> [ie] Favorites [edge] Favorites *[other] Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-bookmarks-label.value
pl
{ $browser -> [ie] Ulubione [edge] Ulubione *[other] Zakładki }
en-US
{ $browser -> [ie] Favorites [edge] Favorites *[other] Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-history-checkbox.label
pl
{ $browser -> [firefox] Historia przeglądania i zakładki *[other] Historia przeglądania }
en-US
{ $browser -> [firefox] Browsing History and Bookmarks *[other] Browsing History }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-history-label.value
pl
{ $browser -> [firefox] Historia przeglądania i zakładki *[other] Historia przeglądania }
en-US
{ $browser -> [firefox] Browsing History and Bookmarks *[other] Browsing History }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-from
pl
{ PLATFORM() -> [windows] Importuj opcje, zakładki, historię, hasła i inne dane z: *[other] Importuj preferencje, zakładki, historię, hasła i inne dane z: }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Import Options, Bookmarks, History, Passwords and other data from: *[other] Import Preferences, Bookmarks, History, Passwords and other data from: }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-bookmarks-from-file-html-filter-title
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument HTML *[other] Plik HTML }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] HTML Document *[other] HTML File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-csv-filter-title
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument CSV *[other] Plik CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-tsv-filter-title
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument TSV *[other] Plik TSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] TSV Document *[other] TSV File }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-rating.tooltiptext
pl
{ $total -> [one] { $total } gwiazdka [few] { $total } gwiazdki [many] { $total } gwiazdek *[other] { $total } gwiazdki }
en-US
{ $total -> [one] { $total } star *[other] { $total } stars }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-total-users
pl
{ $total -> [one] { $total } użytkownik [few] { $total } użytkowników [many] { $total } użytkowników *[other] { $total } użytkowników }
en-US
{ $total -> [one] { $total } user *[other] { $total } users }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
spotlight-pin-primary-button
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Zatrzymaj w Docku *[other] Przypnij do paska zadań }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep in Dock *[other] Pin to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-show-file
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Pokaż w Finderze *[other] Otwórz folder nadrzędny }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Open Containing Folder }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-thank-you-pin-primary-button-label
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Zatrzymaj { -brand-short-name(case: "acc") } w Docku *[other] Przypnij { -brand-short-name(case: "acc") } do paska zadań }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep { -brand-short-name } in Dock *[other] Pin { -brand-short-name } to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-pin-primary-button-label
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Zatrzymaj { -brand-short-name(case: "acc") } w Docku *[other] Przypnij { -brand-short-name(case: "acc") } do paska zadań }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep { -brand-short-name } in Dock *[other] Pin { -brand-short-name } to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-upgrade-onboarding-pin-private-window-primary-button-label
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Zatrzymaj tryb prywatny { -brand-short-name(case: "gen") } w Docku *[other] Przypnij tryb prywatny { -brand-short-name(case: "gen") } do paska zadań }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep { -brand-short-name } private browsing in Dock *[other] Pin { -brand-short-name } private browsing to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-create-bookmark.label
pl
{ $count -> [1] Dodaj zakładkę do tej strony *[other] Dodaj zakładki do tych stron }
en-US
{ $count -> [1] Bookmark Page *[other] Bookmark Pages }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-bookmark.label
pl
{ $count -> [1] Usuń zakładkę *[other] Usuń zakładki }
en-US
{ $count -> [1] Delete Bookmark *[other] Delete Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-folder.label
pl
{ $count -> [1] Usuń folder *[other] Usuń foldery }
en-US
{ $count -> [1] Delete Folder *[other] Delete Folders }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-page.label
pl
{ $count -> [1] Usuń tę stronę *[other] Usuń te strony }
en-US
{ $count -> [1] Delete Page *[other] Delete Pages }
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-window2.style
pl
{ PLATFORM() -> [macos] min-width: 45em *[other] min-width: 49em }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] min-width: 44em *[other] min-width: 49em }
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-edit-card-password-prompt
pl
{ PLATFORM() -> [macos] dostęp do informacji o kartach płatniczych [windows] { -brand-short-name } chce uzyskać dostęp do informacji o kartach płatniczych. Potwierdź poniżej używając konta Windows. *[other] { -brand-short-name } chce uzyskać dostęp do informacji o kartach płatniczych. }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] show credit card information [windows] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. Confirm access to this Windows account below. *[other] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-use-os-default.label
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Użyj domyślnej aplikacji systemu macOS [windows] Użyj domyślnej aplikacji systemu Windows *[other] Użyj domyślnej aplikacji systemu }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Use macOS default application [windows] Use Windows default application *[other] Use system default application }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-use-other-label.value
pl
{ applications-use-other.label }
en-US
{ applications-use-other.label }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
autofill-creditcard-os-dialog-message
pl
{ PLATFORM() -> [macos] zmiana ustawień metod płatności *[other] { -brand-short-name } próbuje zmienić ustawienia metod płatności. Aby na to pozwolić, zaloguj się na swoim urządzeniu. }
en-US
{ PLATFORM () -> [macos] change the settings for payment methods *[other] { -brand-short-name } is trying to change the settings for payment methods. Use your device sign in to allow this. }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
download-choose-folder.accesskey
pl
{ PLATFORM() -> [macos] y *[other] g }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] e *[other] o }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
download-choose-folder.label
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Wybierz *[other] Przeglądaj }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Choose *[other] Browse }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-current-pages.label
pl
{ $tabCount -> [1] Użyj bieżącej strony *[other] Użyj bieżących stron }
en-US
{ $tabCount -> [1] Use Current Page *[other] Use Current Pages }
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-component-cancel-button.title
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Anuluj (esc) *[other] Anuluj (Esc) }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Cancel (esc) *[other] Cancel (Esc) }
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-meta-key
pl
{ PLATFORM() -> [macos] ⌘ *[other] Ctrl }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] ⌘ *[other] Ctrl }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-move-tabs.label
pl
{ $tabCount -> [1] Przenieś kartę *[other] Przenieś karty }
en-US
{ $tabCount -> [1] Move Tab *[other] Move Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-reopen-closed-tabs.label
pl
{ $tabCount -> [1] Przywróć zamkniętą kartę *[other] Przywróć zamknięte karty }
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-windows-button
pl
{ PLATFORM() -> [windows] Zamknij i zakończ *[other] Zamknij i zakończ }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Close and exit *[other] Close and quit }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-open-multiple-tabs-message
pl
{ $tabCount -> *[other] Nastąpi otwarcie { $tabCount } kart jednocześnie. Może to spowodować spowolnienie działania { -brand-short-name(case: "gen") } podczas wczytywania stron. Czy na pewno kontynuować? }
en-US
{ $tabCount -> *[other] You are about to open { $tabCount } tabs. This might slow down { -brand-short-name } while the pages are loading. Are you sure you want to continue? }
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-reopen-closed-tabs.label
pl
{ $tabCount -> [1] Przywróć zamkniętą kartę *[other] Przywróć zamknięte karty }
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-show-preferences.accesskey
pl
{ PLATFORM() -> [windows] O *[other] P }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] O *[other] P }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-show-preferences.label
pl
{ PLATFORM() -> [windows] Opcje *[other] Preferencje }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-show-preferences.tooltiptext
pl
{ PLATFORM() -> [windows] Zmień opcje tego dodatku *[other] Zmień preferencje związane z tym dodatkiem }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Change this add-on’s options *[other] Change this add-on’s preferences }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
preferences-addon-button
pl
{ PLATFORM() -> [windows] Opcje *[other] Preferencje }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-opendir
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Pokaż w Finderze [windows] Otwórz folder *[other] Otwórz katalog }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder [windows] Open Folder *[other] Open Directory }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-profile-dir
pl
{ PLATFORM() -> [linux] Katalog profilu *[other] Folder profilu }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Profile Directory *[other] Profile Folder }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-update-dir
pl
{ PLATFORM() -> [linux] Katalog aktualizacji *[other] Folder aktualizacji }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Update Directory *[other] Update Folder }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
show-dir-label
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Pokaż w Finderze [windows] Otwórz folder *[other] Otwórz katalog }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder [windows] Open Folder *[other] Open Directory }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-cancel-downloads-ok
pl
{ $downloadsCount -> [1] Anuluj pobieranie 1 pliku *[other] Anuluj pobieranie { $downloadsCount } plików }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] Cancel 1 Download *[other] Cancel { $downloadsCount } Downloads }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-leave-private-browsing-windows-cancel-downloads
pl
{ $downloadsCount -> [1] Zamknięcie wszystkich okien trybu prywatnego teraz spowoduje przerwanie pobierania 1 pliku. Czy na pewno opuścić tryb prywatny? *[other] Zamknięcie wszystkich okien trybu prywatnego teraz spowoduje przerwanie pobierania { $downloadsCount } plików. Czy na pewno opuścić tryb prywatny? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you close all Private Browsing windows now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to leave Private Browsing? *[other] If you close all Private Browsing windows now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to leave Private Browsing? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-offline-cancel-downloads
pl
{ $downloadsCount -> [1] Jeśli przejdziesz teraz do trybu offline, pobieranie bieżącego pliku zostanie anulowane. Czy na pewno przejść do trybu offline? *[other] Jeśli przejdziesz teraz do trybu offline, pobieranie wszystkich { $downloadsCount } plików zostanie anulowane. Czy na pewno przejść do trybu offline? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you go offline now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to go offline? *[other] If you go offline now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to go offline? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-quit-cancel-downloads
pl
{ $downloadsCount -> [1] Jeśli skończysz teraz pracę programu, pobieranie bieżącego pliku zostanie anulowane. Czy na pewno zakończyć pracę programu? *[other] Jeśli skończysz teraz pracę programu, pobieranie wszystkich { $downloadsCount } plików zostanie anulowane. Czy na pewno zakończyć pracę programu? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you exit now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to exit? *[other] If you exit now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to exit? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-quit-cancel-downloads-mac
pl
{ $downloadsCount -> [1] Jeśli skończysz teraz pracę programu, pobieranie bieżącego pliku zostanie anulowane. Czy na pewno zakończyć pracę programu? *[other] Jeśli skończysz teraz pracę programu, pobieranie wszystkich { $downloadsCount } plików zostanie anulowane. Czy na pewno zakończyć pracę programu? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you quit now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to quit? *[other] If you quit now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to quit? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-dont-quit-button
pl
{ PLATFORM() -> [mac] Nie zamykaj *[other] Nie kończ }
en-US
{ PLATFORM() -> [mac] Don’t Quit *[other] Don’t Exit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
create-profile-first-page-header2
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Wstęp *[other] { create-profile-window2.title } — zapraszamy }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Introduction *[other] Welcome to the { create-profile-window2.title } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
create-profile-last-page-header2
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Zakończenie *[other] { create-profile-window2.title } — finalizowanie }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Conclusion *[other] Completing the { create-profile-window2.title } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
profile-creation-explanation-4
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Aby rozpocząć tworzenie profilu, naciśnij przycisk Kontynuuj. *[other] Aby rozpocząć tworzenie profilu, naciśnij przycisk Dalej. }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] To begin creating your profile, click Continue. *[other] To begin creating your profile, click Next. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
chooser-dialog-remember-extra
pl
{ PLATFORM() -> [windows] Można to zmienić w opcjach programu { -brand-short-name }. *[other] Można to zmienić w preferencjach programu { -brand-short-name }. }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] This can be changed in { -brand-short-name }’s options. *[other] This can be changed in { -brand-short-name }’s preferences. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-quit.label
pl
{ PLATFORM() -> [windows] Zakończ *[other] Zakończ }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Exit *[other] Quit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • unknownContentType.ftl
unknowncontenttype-choose-handler.accesskey
pl
{ PLATFORM() -> [macos] W *[other] P }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] C *[other] B }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • unknownContentType.ftl
unknowncontenttype-choose-handler.label
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Wybierz *[other] Przeglądaj }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Choose *[other] Browse }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • unknownContentType.ftl
unknowncontenttype-settingschange.value
pl
{ PLATFORM() -> [windows] Ustawienia można zmienić w oknie Opcje programu { -brand-short-name }. *[other] Ustawienia można zmienić w oknie Preferencje programu { -brand-short-name }. }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Settings can be changed in { -brand-short-name }’s Options. *[other] Settings can be changed in { -brand-short-name }’s Preferences. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-highlight-all2.accesskey
pl
{ PLATFORM() -> [macos] W *[other] W }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] l *[other] a }

Displaying 200 results for the string other in en-US:

Entity pl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label
pl
{ $count -> [1] Tak, usuń te dane logowania *[other] Tak, usuń te dane logowania }
en-US
{ $count -> [1] Yes, remove this login *[other] Yes, remove these logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label2
pl
{ $count -> [1] Tak, usuń hasło *[other] Tak, usuń hasła }
en-US
{ $count -> [1] Yes, remove password *[other] Yes, remove passwords }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-confirm-button-label
pl
{ $count -> [1] Usuń *[other] Usuń wszystkie }
en-US
{ $count -> [1] Remove *[other] Remove All }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
pl
{ $count -> [1] Spowoduje to usunięcie danych logowania zachowanych w { -brand-short-name(case: "loc") } i widocznych tutaj powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. *[other] Spowoduje to usunięcie danych logowania zachowanych w { -brand-short-name(case: "loc") } i widocznych tutaj powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message2
pl
{ $count -> [1] Spowoduje to usunięcie hasła zachowanego w { -brand-short-name(case: "loc") } i powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. *[other] Spowoduje to usunięcie haseł zachowanych w { -brand-short-name(case: "loc") } i powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the password saved to { -brand-short-name } and any breach alerts. You cannot undo this action. *[other] This will remove the passwords saved to { -brand-short-name } and any breach alerts. You cannot undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title
pl
{ $count -> [one] Czy usunąć { $count } dane logowania? [few] Czy usunąć { $count } dane logowania? *[many] Czy usunąć { $count } danych logowania? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login? *[other] Remove all { $count } logins? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title2
pl
{ $count -> [one] Czy usunąć { $count } hasło? [few] Czy usunąć { $count } hasła? *[many] Czy usunąć { $count } haseł? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } password? *[other] Remove all { $count } passwords? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
pl
{ $count -> [1] Spowoduje to usunięcie danych logowania zachowanych w { -brand-short-name(case: "loc") } na wszystkich urządzeniach synchronizowanych z { -fxaccount-brand-name(case: "ins", capitalization: "lower") } oraz widocznych tutaj powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. *[other] Spowoduje to usunięcie wszystkich danych logowania zachowanych w { -brand-short-name(case: "loc") } na wszystkich urządzeniach synchronizowanych z { -fxaccount-brand-name(case: "ins", capitalization: "lower") } oraz widocznych tutaj powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message3
pl
{ $count -> [1] Spowoduje to usunięcie hasła zachowanego w { -brand-short-name(case: "loc") } na wszystkich synchronizowanych urządzeniach oraz widocznych tutaj powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. *[other] Spowoduje to usunięcie wszystkich haseł zachowanych w { -brand-short-name(case: "loc") } na wszystkich synchronizowanych urządzeniach oraz widocznych tutaj powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the password saved to { -brand-short-name } on all your synced devices. This will also remove any breach alerts that appear here. You cannot undo this action. *[other] This will remove all passwords saved to { -brand-short-name } on all your synced devices. This will also remove any breach alerts that appear here. You cannot undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title
pl
{ $count -> [one] Czy usunąć { $count } dane logowania ze wszystkich urządzeń? [few] Czy usunąć { $count } dane logowania ze wszystkich urządzeń? *[many] Czy usunąć { $count } danych logowania ze wszystkich urządzeń? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login from all devices? *[other] Remove all { $count } logins from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title2
pl
{ $count -> [one] Czy usunąć { $count } hasło ze wszystkich urządzeń? [few] Czy usunąć { $count } hasła ze wszystkich urządzeń? *[many] Czy usunąć { $count } haseł ze wszystkich urządzeń? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } password from all devices? *[other] Remove all { $count } passwords from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-file-picker-csv-filter-title
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument CSV *[other] Plik CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added
pl
{ $count -> *[other] <span>Dodano nowe dane logowania:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>New logins added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added2
pl
{ $count -> [one] <span>Dodano nowe hasło:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [few] <span>Dodano nowe hasła:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[many] <span>Dodano nowe hasła:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>New passwords added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
pl
{ $count -> *[other] <span>Błędy:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(nie zaimportowano)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
pl
{ $count -> *[other] <span>Zaktualizowano istniejące dane logowania:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified2
pl
{ $count -> [one] <span>Zaktualizowano istniejące dane logowania:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [few] <span>Zaktualizowano istniejące dane logowania:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[many] <span>Zaktualizowano istniejące dane logowania:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing entries updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change
pl
{ $count -> *[other] <span>Odnaleziono podwójne dane logowania:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(nie zaimportowano)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate logins found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change2
pl
{ $count -> [one] <span>Odnaleziono podwójne dane logowania:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(nie zaimportowano)</span> [few] <span>Odnaleziono podwójne dane logowania:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(nie zaimportowano)</span> *[many] <span>Odnaleziono podwójne dane logowania:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(nie zaimportowano)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate entries found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-csv-filter-title
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument CSV *[other] Plik CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-tsv-filter-title
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument TSV *[other] Plik TSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] TSV Document *[other] TSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added
pl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Dodane nowe dane logowania</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Dodane nowe dane logowania</div> *[many] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Dodane nowe dane logowania</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New logins added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added2
pl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Dodane nowe hasło</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Dodane nowe hasła</div> *[many] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Dodane nowe hasła</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New passwords added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
pl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Błędy</div> <div data-l10n-name="not-imported">(nie zaimportowano)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Błędy</div> <div data-l10n-name="not-imported">(nie zaimportowano)</div> *[many] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Błędy</div> <div data-l10n-name="not-imported">(nie zaimportowano)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
pl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Zaktualizowane istniejące dane logowania</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Zaktualizowane istniejące dane logowania</div> *[many] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Zaktualizowane istniejące dane logowania</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified2
pl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Zaktualizowane istniejące dane logowania</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Zaktualizowane istniejące dane logowania</div> *[many] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Zaktualizowane istniejące dane logowania</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing entries updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change
pl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Podwójne dane logowania</div> <div data-l10n-name="not-imported">(nie zaimportowano)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Podwójne dane logowania</div> <div data-l10n-name="not-imported">(nie zaimportowano)</div> *[many] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Podwójne dane logowania</div> <div data-l10n-name="not-imported">(nie zaimportowano)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate logins</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change2
pl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Podwójne dane logowania</div> <div data-l10n-name="not-imported">(nie zaimportowano)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Podwójne dane logowania</div> <div data-l10n-name="not-imported">(nie zaimportowano)</div> *[many] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Podwójne dane logowania</div> <div data-l10n-name="not-imported">(nie zaimportowano)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate entries</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-os-auth-dialog-message
pl
{ PLATFORM() -> [macos] zmiana ustawień haseł *[other] { -brand-short-name } próbuje zmienić ustawienia haseł. Aby na to pozwolić, zaloguj się na swoim urządzeniu. }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] change the settings for passwords *[other] { -brand-short-name } is trying to change the settings for passwords. Use your device sign in to allow this. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
fxaccounts-sign-in-text
pl
Korzystaj ze swoich haseł na innych urządzeniach
en-US
Get your passwords on your other devices
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count
pl
{ $count -> [one] { $count } dane logowania [few] { $count } dane logowania *[many] { $count } danych logowania }
en-US
{ $count -> [one] { $count } login *[other] { $count } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count2
pl
{ $count -> [one] { $count } hasło [few] { $count } hasła *[many] { $count } haseł }
en-US
{ $count -> [one] { $count } password *[other] { $count } passwords }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count
pl
{ $total -> [one] { $count } z { $total } danych logowania [few] { $count } z { $total } danych logowania *[many] { $count } z { $total } danych logowania }
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } login *[other] { $count } of { $total } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count2
pl
{ $total -> [one] { $count } z { $total } hasła [few] { $count } z { $total } haseł *[many] { $count } z { $total } haseł }
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } password *[other] { $count } of { $total } passwords }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
menu-menuitem-preferences
pl
{ PLATFORM() -> [windows] Opcje *[other] Preferencje }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-pin-promo-link-text
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Zatrzymaj w Docku *[other] Przypnij do paska zadań }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep in Dock *[other] Pin to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-description
pl
{ PLATFORM() -> [windows] W <a data-l10n-name="link-options">opcjach</a> można wybrać inną wyszukiwarkę *[other] W <a data-l10n-name="link-options">preferencjach</a> można wybrać inną wyszukiwarkę }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Options</a> *[other] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Preferences</a> }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-multiple-devices
pl
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } karta od połączonych urządzeń. [few] { $tabCount } karty od połączonych urządzeń. *[many] { $tabCount } kart od połączonych urządzeń. }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from your connected devices *[other] { $tabCount } tabs have arrived from your connected devices }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
pl
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } karta od „{ $deviceName }”. [few] { $tabCount } karty od „{ $deviceName }”. *[many] { $tabCount } kart od „{ $deviceName }”. }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-unknown-device
pl
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } przychodząca karta [few] { $tabCount } przychodzące karty *[many] { $tabCount } przychodzących kart }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived *[other] { $tabCount } tabs have arrived }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-tabs-closed-remotely
pl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $closedCount -> [one] { $closedCount } { -brand-short-name } tab closed *[other] { $closedCount } { -brand-short-name } tabs closed }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
pl
{ $addonCount -> [one] Strona prosi o zgodę na instalację dodatku w { -brand-short-name(case: "loc") }: [few] Strona prosi o zgodę na instalację { $addonCount } dodatków w { -brand-short-name(case: "loc") }: *[many] Strona prosi o zgodę na instalację { $addonCount } dodatków w { -brand-short-name(case: "loc") }: }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-some-unsigned-message
pl
{ $addonCount -> [one] Ostrożnie! Strona prosi o zgodę na instalację dodatku w { -brand-short-name(case: "loc") }, który jest niezweryfikowany. Kontynuuj na własną odpowiedzialność. [few] Ostrożnie! Strona prosi o zgodę na instalację { $addonCount } dodatków w { -brand-short-name(case: "loc") } – niektóre z nich są niezweryfikowane. Kontynuuj na własną odpowiedzialność. *[many] Ostrożnie! Strona prosi o zgodę na instalację { $addonCount } dodatków w { -brand-short-name(case: "loc") } – niektóre z nich są niezweryfikowane. Kontynuuj na własną odpowiedzialność. }
en-US
{ $addonCount -> *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }, some of which are unverified. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
pl
{ $addonCount -> [one] Ostrożnie! Strona prosi o zgodę na instalację niezweryfikowanego dodatku w { -brand-short-name(case: "loc") }. Kontynuuj na własną odpowiedzialność. [few] Ostrożnie! Strona prosi o zgodę na instalację { $addonCount } niezweryfikowanych dodatków w { -brand-short-name(case: "loc") }. Kontynuuj na własną odpowiedzialność. *[many] Ostrożnie! Strona prosi o zgodę na instalację { $addonCount } niezweryfikowanych dodatków w { -brand-short-name(case: "loc") }. Kontynuuj na własną odpowiedzialność. }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-downloading-and-verifying
pl
{ $addonCount -> [one] Pobieranie i weryfikowanie dodatku [few] Pobieranie i weryfikowanie { $addonCount } dodatków *[many] Pobieranie i weryfikowanie { $addonCount } dodatków }
en-US
{ $addonCount -> [1] Downloading and verifying add-on *[other] Downloading and verifying { $addonCount } add-ons }
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance-message
pl
Dostępna jest nowa aktualizacja przeglądarki { -brand-shorter-name }, ale nie można jej zainstalować, ponieważ uruchomiona jest inna kopia programu. Zamknij ją, aby kontynuować aktualizację lub zdecyduj się uaktualnić mimo to (druga kopia programu może nie działać poprawnie do czasu uruchomienia jej ponownie).
en-US
A new { -brand-shorter-name } update is available, but it can’t be installed because another copy of { -brand-shorter-name } is running. Close it to continue the update, or choose to update anyway (the other copy may not work correctly until you restart it).
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-noclients
pl
Czy wyświetlić tutaj listę kart otwartych na innych urządzeniach?
en-US
Want to see your tabs from other devices here?
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-tabsnotsyncing
pl
Włącz synchronizację kart, aby wyświetlić ich listę z innych urządzeń.
en-US
Turn on tab syncing to view a list of tabs from your other devices.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-welcome
pl
Wyświetl listę kart z innych urządzeń.
en-US
View a list of tabs from your other devices.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-exit2.label
pl
{ PLATFORM() -> [linux] Zakończ *[other] Zakończ }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Quit *[other] Exit }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-capture-shortcut
pl
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧2 *[other] Ctrl+Shift+2 }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧2 *[other] Ctrl+Shift+2 }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-start-shortcut
pl
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧1 *[other] Ctrl+Shift+1 }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧1 *[other] Ctrl+Shift+1 }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmark-panel-remove.label
pl
{ $count -> [one] Usuń zakładkę [few] Usuń { $count } zakładki *[many] Usuń { $count } zakładek }
en-US
{ $count -> [1] Remove bookmark *[other] Remove { $count } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-other-bookmarks-menu.label
pl
Pozostałe zakładki
en-US
Other bookmarks
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-menu-button-visibility.label
pl
{ $isVisible -> [true] Usuń menu Zakładki z paska narzędzi *[other] Dodaj menu Zakładki do paska narzędzi }
en-US
{ $isVisible -> [true] Remove bookmarks menu from toolbar *[other] Add bookmarks menu to toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-sidebar-visibility.label
pl
{ $isVisible -> [true] Ukryj panel zakładek *[other] Wyświetl panel zakładek }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide bookmarks sidebar *[other] View bookmarks sidebar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-toolbar-visibility-menuitem.label
pl
{ $isVisible -> [true] Ukryj pasek zakładek *[other] Wyświetl pasek zakładek }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide Bookmarks Toolbar *[other] View Bookmarks Toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-toolbar-visibility-panel.label
pl
{ $isVisible -> [true] Ukryj pasek zakładek *[other] Wyświetl pasek zakładek }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide bookmarks toolbar *[other] Show bookmarks toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-mute
pl
{ $count -> [1] WYCISZ KARTĘ [one] WYCISZ { $count } KARTĘ [few] WYCISZ { $count } KARTY *[many] WYCISZ { $count } KART }
en-US
{ $count -> [1] MUTE TAB *[other] MUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unblock
pl
{ $count -> [1] ODTWARZAJ [one] ODTWARZAJ W { $count } KARCIE [few] ODTWARZAJ W { $count } KARTACH *[many] ODTWARZAJ W { $count } KARTACH }
en-US
{ $count -> [1] PLAY TAB *[other] PLAY { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unmute
pl
{ $count -> [1] WŁĄCZ DŹWIĘK [one] WŁĄCZ DŹWIĘK W { $count } KARCIE [few] WŁĄCZ DŹWIĘK W { $count } KARTACH *[many] WŁĄCZ DŹWIĘK W { $count } KARTACH }
en-US
{ $count -> [1] UNMUTE TAB *[other] UNMUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-weak-cipher-risk
pl
Informacje na witrynie mogą być dostępne dla innych, a jej działanie modyfikowane.
en-US
Other people can view your information or modify the website’s behavior.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-button.accesskey
pl
{ PLATFORM() -> [windows] O *[other] P }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] O *[other] P }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-button.label
pl
{ PLATFORM() -> [windows] Opcje *[other] Preferencje }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-exceeded-message
pl
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name } uniemożliwił tej witrynie otwarcie wyskakującego okna. [few] { -brand-short-name } uniemożliwił tej witrynie otwarcie więcej niż { $popupCount } wyskakujących okien. *[many] { -brand-short-name } uniemożliwił tej witrynie otwarcie więcej niż { $popupCount } wyskakujących okien. }
en-US
{ $popupCount -> *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening more than { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
pl
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name } uniemożliwił tej witrynie otwarcie wyskakującego okna. [few] { -brand-short-name } uniemożliwił tej witrynie otwarcie { $popupCount } wyskakujących okien. *[many] { -brand-short-name } uniemożliwił tej witrynie otwarcie { $popupCount } wyskakujących okien. }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
reset-pbm-panel-description
pl
Zamknij wszystkie prywatne karty i usuń historię, ciasteczka i pozostałe dane witryn.
en-US
Close all private tabs and delete history, cookies, and all other site data.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
sharing-warning-screen
pl
Cały ekran jest udostępniany. Inni będą widzieć, że przechodzisz do nowej karty.
en-US
You are sharing your entire screen. Other people can see when you switch to a new tab.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
sharing-warning-window
pl
{ -brand-short-name } jest udostępniany. Inni będą widzieć, że przechodzisz do nowej karty.
en-US
You are sharing { -brand-short-name }. Other people can see when you switch to a new tab.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-synced-tabs.tooltiptext
pl
Wyświetl karty z innych urządzeń
en-US
Show tabs from other devices
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-settings-button.tooltiptext
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Otwórz ustawienia ({ $shortcut }) *[other] Otwórz ustawienia }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Open settings ({ $shortcut }) *[other] Open settings }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-web-rtc-share-speaker-notification-anchor.tooltiptext
pl
Zarządzaj udostępnianiem tej witrynie innych głośników
en-US
Manage sharing other speakers with the site
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
navbar-tooltip-instruction.value
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Rozwiń, by wyświetlić historię *[other] Kliknij prawym przyciskiem lub rozwiń, by wyświetlić historię }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Pull down to show history *[other] Right-click or pull down to show history }
Entity # all locales browser • browser • browserSets.ftl
downloads-shortcut.key
pl
{ PLATFORM() -> [linux] y *[other] j }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Y *[other] J }
Entity # all locales browser • browser • browserSets.ftl
search-focus-shortcut-alt.key
pl
{ PLATFORM() -> [linux] j *[other] e }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] J *[other] E }
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-duplicate-tabs-closed
pl
{ $tabCount -> [one] Zamknięto { $tabCount } kartę [few] Zamknięto { $tabCount } karty *[many] Zamknięto { $tabCount } kart }
en-US
{ $tabCount -> [one] Closed { $tabCount } tab *[other] Closed { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
pl
{ $reportCount -> [one] Nieprzesłane zgłoszenie awarii [few] { $reportCount } nieprzesłane zgłoszenia awarii *[many] { $reportCount } nieprzesłanych zgłoszeń awarii }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-button-2.tooltiptext
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Pokaż w Finderze *[other] Pokaż w folderze }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-description-2.value
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Pokaż w Finderze *[other] Pokaż w folderze }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-menuitem-2.label
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Pokaż w Finderze *[other] Pokaż w folderze }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-panel-2.aria-label
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Pokaż w Finderze *[other] Pokaż w folderze }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-files-not-downloaded
pl
{ $num -> [one] Nie pobrano pliku. [few] Nie pobrano { $num } plików. *[many] Nie pobrano { $num } plików. }
en-US
{ $num -> [one] File not downloaded. *[other] {$num} files not downloaded. }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-more-downloading
pl
{ $count -> [one] Pobierany jest jeszcze jeden plik [few] Pobierane są jeszcze { $count } pliki *[many] Pobieranych jest jeszcze { $count } plików }
en-US
{ $count -> [one] { $count } more file downloading *[other] { $count } more files downloading }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-search-results-count
pl
{ $count -> [one] { $count } witryna [few] { $count } witryny *[many] { $count } witryn }
en-US
{ $count -> [one] { $count } site *[other] { $count } sites }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-header
pl
Karty z innych urządzeń
en-US
Tabs from other devices
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-nav
pl
Karty z innych urządzeń
en-US
Tabs from other devices
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-nav.title
pl
Karty z innych urządzeń
en-US
Tabs from other devices
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-adddevice-header
pl
Zaloguj się w { -brand-product-name(case: "loc") } na pozostałych urządzeniach
en-US
Sign in to { -brand-product-name } on your other devices
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-loading-description
pl
Po ukończeniu zobaczysz tutaj wszystkie karty otwarte na innych urządzeniach. Wróć niedługo.
en-US
When it’s done, you’ll see any tabs you have open on other devices. Check back soon.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-synctabs-description
pl
Musisz synchronizować otwarte karty, aby widzieć karty z innych urządzeń.
en-US
To see tabs from other devices, you need to sync your open tabs.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-description
pl
Otwieraj karty z innych urządzeń.
en-US
Open pages from other devices.
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-bookmarks-other.label
pl
Pozostałe zakładki
en-US
Other Bookmarks
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-close-tab.label
pl
{ $tabCount -> [1] Zamknij kartę [one] Zamknij kartę [few] Zamknij { $tabCount } karty *[many] Zamknij { $tabCount } kart }
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-quit.accesskey
pl
{ PLATFORM() -> [windows] k *[other] k }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] x *[other] Q }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-quit.label
pl
{ PLATFORM() -> [windows] Zakończ *[other] Zakończ }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Exit *[other] Quit }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-settings.accesskey
pl
{ PLATFORM() -> [windows] U *[other] U }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] S *[other] n }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-bookmarks-checkbox.label
pl
{ $browser -> [ie] Ulubione [edge] Ulubione *[other] Zakładki }
en-US
{ $browser -> [ie] Favorites [edge] Favorites *[other] Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-bookmarks-label.value
pl
{ $browser -> [ie] Ulubione [edge] Ulubione *[other] Zakładki }
en-US
{ $browser -> [ie] Favorites [edge] Favorites *[other] Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-history-checkbox.label
pl
{ $browser -> [firefox] Historia przeglądania i zakładki *[other] Historia przeglądania }
en-US
{ $browser -> [firefox] Browsing History and Bookmarks *[other] Browsing History }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-history-label.value
pl
{ $browser -> [firefox] Historia przeglądania i zakładki *[other] Historia przeglądania }
en-US
{ $browser -> [firefox] Browsing History and Bookmarks *[other] Browsing History }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-otherdata-checkbox.label
pl
Inne dane
en-US
Other Data
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-otherdata-label.label
pl
Inne dane
en-US
Other Data
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-from
pl
{ PLATFORM() -> [windows] Importuj opcje, zakładki, historię, hasła i inne dane z: *[other] Importuj preferencje, zakładki, historię, hasła i inne dane z: }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Import Options, Bookmarks, History, Passwords and other data from: *[other] Import Preferences, Bookmarks, History, Passwords and other data from: }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-bookmarks-from-file-html-filter-title
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument HTML *[other] Plik HTML }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] HTML Document *[other] HTML File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-no-permissions-message
pl
{ -brand-short-name } nie ma dostępu do profili innych przeglądarek zainstalowanych na tym urządzeniu.
en-US
{ -brand-short-name } does not have access to other browsers’ profiles installed on this device.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-otherdata-option-label
pl
Inne dane
en-US
Other data
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-csv-filter-title
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument CSV *[other] Plik CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-tsv-filter-title
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument TSV *[other] Plik TSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] TSV Document *[other] TSV File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-bookmarks
pl
{ $quantity -> [one] { $quantity } zakładka [few] { $quantity } zakładki *[many] { $quantity } zakładek }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } bookmark *[other] { $quantity } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-extensions
pl
{ $quantity -> [one] { $quantity } rozszerzenie [few] { $quantity } rozszerzenia *[many] { $quantity } rozszerzeń }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } extension *[other] { $quantity } extensions }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-favorites
pl
{ $quantity -> [one] { $quantity } ulubiona [few] { $quantity } ulubione *[many] { $quantity } ulubionych }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } favorite *[other] { $quantity } favorites }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-history
pl
{ $maxAgeInDays -> [one] Z ostatniego dnia [few] Z ostatnich { $maxAgeInDays } dni *[many] Z ostatnich { $maxAgeInDays } dni }
en-US
{ $maxAgeInDays -> [one] From the last day *[other] From the last { $maxAgeInDays } days }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-bookmarks
pl
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } zakładka [few] { $newEntries } zakładki *[many] { $newEntries } zakładek }
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } bookmark *[other] { $newEntries } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-passwords
pl
{ $newEntries -> [one] Dodano { $newEntries } hasło [few] Dodano { $newEntries } hasła *[many] Dodano { $newEntries } haseł }
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } added *[other] { $newEntries } added }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-passwords
pl
{ $quantity -> [one] { $quantity } hasło [few] { $quantity } hasła *[many] { $quantity } haseł }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } password *[other] { $quantity } passwords }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-payment-methods
pl
{ $quantity -> [one] { $quantity } metoda płatności [few] { $quantity } metody płatności *[many] { $quantity } metod płatności }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } payment method *[other] { $quantity } payment methods }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-updated-passwords
pl
{ $updatedEntries -> [one] Uaktualniono { $updatedEntries } hasło [few] Uaktualniono { $updatedEntries } hasła *[many] Uaktualniono { $updatedEntries } haseł }
en-US
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } updated *[other] { $updatedEntries } updated }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-rating.tooltiptext
pl
{ $total -> [one] { $total } gwiazdka [few] { $total } gwiazdki [many] { $total } gwiazdek *[other] { $total } gwiazdki }
en-US
{ $total -> [one] { $total } star *[other] { $total } stars }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-total-users
pl
{ $total -> [one] { $total } użytkownik [few] { $total } użytkowników [many] { $total } użytkowników *[other] { $total } użytkowników }
en-US
{ $total -> [one] { $total } user *[other] { $total } users }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-milestone-heading2
pl
{ $blockedCount -> [one] { -brand-short-name } od { DATETIME($date, month: "short", year: "numeric") } zablokował <b>{ $blockedCount }</b> element śledzący! [few] { -brand-short-name } od { DATETIME($date, month: "short", year: "numeric") } zablokował ponad <b>{ $blockedCount }</b> elementy śledzące! *[many] { -brand-short-name } od { DATETIME($date, month: "short", year: "numeric") } zablokował ponad <b>{ $blockedCount }</b> elementów śledzących! }
en-US
{ $blockedCount -> *[other] { -brand-short-name } blocked over <b>{ $blockedCount }</b> trackers since { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
spotlight-pin-primary-button
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Zatrzymaj w Docku *[other] Przypnij do paska zadań }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep in Dock *[other] Pin to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-row-selector
pl
{ $num -> [one] { $num } wiersz [few] { $num } wiersze *[many] { $num } wierszy }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-empty-section-highlights
pl
Zacznij przeglądać Internet, a pojawią się tutaj świetne artykuły, filmy oraz inne ostatnio odwiedzane strony i dodane zakładki.
en-US
Start browsing, and we’ll show some of the great articles, videos, and other pages you’ve recently visited or bookmarked here.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-show-file
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Pokaż w Finderze *[other] Otwórz folder nadrzędny }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Open Containing Folder }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-thank-you-pin-primary-button-label
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Zatrzymaj { -brand-short-name(case: "acc") } w Docku *[other] Przypnij { -brand-short-name(case: "acc") } do paska zadań }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep { -brand-short-name } in Dock *[other] Pin { -brand-short-name } to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-pin-primary-button-label
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Zatrzymaj { -brand-short-name(case: "acc") } w Docku *[other] Przypnij { -brand-short-name(case: "acc") } do paska zadań }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep { -brand-short-name } in Dock *[other] Pin { -brand-short-name } to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-upgrade-onboarding-pin-private-window-primary-button-label
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Zatrzymaj tryb prywatny { -brand-short-name(case: "gen") } w Docku *[other] Przypnij tryb prywatny { -brand-short-name(case: "gen") } do paska zadań }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep { -brand-short-name } private browsing in Dock *[other] Pin { -brand-short-name } private browsing to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-mobile-download-security-and-privacy-subtitle
pl
Po synchronizacji { -brand-short-name } szyfruje Twoje hasła, zakładki i inne dane. Możesz też otwierać karty z pozostałych swoich urządzeń.
en-US
When you’re synced up, { -brand-short-name } encrypts your passwords, bookmarks, and more. Plus you can grab tabs from your other devices.
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
general-meta-tags.value
pl
{ $tags -> [one] Meta (1 znacznik) [few] Meta ({ $tags } znaczniki) *[many] Meta ({ $tags } znaczników) }
en-US
{ $tags -> [one] Meta (1 tag) *[other] Meta ({ $tags } tags) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-animated-image-type.value
pl
{ $frames -> [one] Obraz { $type } (animowany, { $frames } klatka) [few] Obraz { $type } (animowany, { $frames } klatki) *[many] Obraz { $type } (animowany, { $frames } klatek) }
en-US
{ $frames -> [one] { $type } Image (animated, { $frames } frame) *[other] { $type } Image (animated, { $frames } frames) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
properties-general-size.value
pl
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } bajt) [few] { $kb } KB ({ $bytes } bajty) *[many] { $kb } KB ({ $bytes } bajtów) }
en-US
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-visits-number
pl
{ $visits -> [0] Nie [one] Tak, raz [few] Tak, { $visits } razy *[many] Tak, { $visits } razy }
en-US
{ $visits -> [0] No [one] Yes, once *[other] Yes, { $visits } times }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
other-bookmarks-folder.label
pl
Pozostałe zakładki
en-US
Other Bookmarks
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-create-bookmark.label
pl
{ $count -> [1] Dodaj zakładkę do tej strony *[other] Dodaj zakładki do tych stron }
en-US
{ $count -> [1] Bookmark Page *[other] Bookmark Pages }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-bookmark.label
pl
{ $count -> [1] Usuń zakładkę *[other] Usuń zakładki }
en-US
{ $count -> [1] Delete Bookmark *[other] Delete Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-folder.label
pl
{ $count -> [1] Usuń folder *[other] Usuń foldery }
en-US
{ $count -> [1] Delete Folder *[other] Delete Folders }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-page.label
pl
{ $count -> [1] Usuń tę stronę *[other] Usuń te strony }
en-US
{ $count -> [1] Delete Page *[other] Delete Pages }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-details-pane-items-count.value
pl
{ $count -> [one] Jeden element [few] { $count } elementy *[many] { $count } elementów }
en-US
{ $count -> [one] One item *[other] { $count } items }
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableDefaultBrowserAgent
pl
Uniemożliwienie agentowi domyślnej przeglądarki wykonywania jakichkolwiek działań. Dotyczy tylko systemu Windows, inne platformy nie mają agenta.
en-US
Prevent the default browser agent from taking any actions. Only applicable to Windows; other platforms don’t have the agent.
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-window2.style
pl
{ PLATFORM() -> [macos] min-width: 45em *[other] min-width: 49em }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] min-width: 44em *[other] min-width: 49em }
Entity # all locales browser • browser • preferences • fonts.ftl
fonts-langgroup-other.label
pl
innych systemów pisma
en-US
Other Writing Systems
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-edit-card-password-prompt
pl
{ PLATFORM() -> [macos] dostęp do informacji o kartach płatniczych [windows] { -brand-short-name } chce uzyskać dostęp do informacji o kartach płatniczych. Potwierdź poniżej używając konta Windows. *[other] { -brand-short-name } chce uzyskać dostęp do informacji o kartach płatniczych. }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] show credit card information [windows] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. Confirm access to this Windows account below. *[other] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. }
Entity # all locales browser • browser • preferences • moreFromMozilla.ftl
more-from-moz-subtitle
pl
Wypróbuj inne produkty { -vendor-short-name(case: "gen") }, które wspierają zdrowy Internet.
en-US
Check out other { -vendor-short-name } products that work to support a healthy internet.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-handle-new-file-types-description
pl
Co { -brand-short-name } ma robić z innymi plikami?
en-US
What should { -brand-short-name } do with other files?
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-use-os-default.label
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Użyj domyślnej aplikacji systemu macOS [windows] Użyj domyślnej aplikacji systemu Windows *[other] Użyj domyślnej aplikacji systemu }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Use macOS default application [windows] Use Windows default application *[other] Use system default application }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-use-other-label.value
pl
{ applications-use-other.label }
en-US
{ applications-use-other.label }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-use-other.label
pl
Użyj innej aplikacji
en-US
Use other
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
autofill-creditcard-os-dialog-message
pl
{ PLATFORM() -> [macos] zmiana ustawień metod płatności *[other] { -brand-short-name } próbuje zmienić ustawienia metod płatności. Aby na to pozwolić, zaloguj się na swoim urządzeniu. }
en-US
{ PLATFORM () -> [macos] change the settings for payment methods *[other] { -brand-short-name } is trying to change the settings for payment methods. Use your device sign in to allow this. }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-desc
pl
{ $tabCount -> [one] Jeśli wyłączysz funkcję kart z kontekstem, jedna taka karta zostanie zamknięta. Czy na pewno wyłączyć karty z kontekstem? [few] Jeśli wyłączysz funkcję kart z kontekstem, { $tabCount } takie karty zostaną zamknięte. Czy na pewno wyłączyć karty z kontekstem? *[many] Jeśli wyłączysz funkcję kart z kontekstem, { $tabCount } takich kart zostanie zamkniętych. Czy na pewno wyłączyć karty z kontekstem? }
en-US
{ $tabCount -> [one] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tab will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? *[other] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tabs will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-ok-button
pl
{ $tabCount -> [one] Zamknij kartę z kontekstem [few] Zamknij { $tabCount } karty z kontekstem *[many] Zamknij { $tabCount } kart z kontekstem }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close { $tabCount } Container Tab *[other] Close { $tabCount } Container Tabs }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-remove-alert-msg
pl
{ $count -> [one] Jeśli usuniesz teraz ten kontekst, { $count } karta zostanie zamknięta. Czy na pewno usunąć ten kontekst? [few] Jeśli usuniesz teraz ten kontekst, { $count } karty zostaną zamknięte. Czy na pewno usunąć ten kontekst? *[many] Jeśli usuniesz teraz ten kontekst, { $count } kart zostanie zamkniętych. Czy na pewno usunąć ten kontekst? }
en-US
{ $count -> [one] If you remove this Container now, { $count } container tab will be closed. Are you sure you want to remove this Container? *[other] If you remove this Container now, { $count } container tabs will be closed. Are you sure you want to remove this Container? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-section-top-level-description
pl
Elementy śledzące monitorują Cię w Internecie, zbierając informacje o Twoich działaniach i zainteresowaniach. { -brand-short-name } blokuje wiele tych elementów i inne złośliwe skrypty.
en-US
Trackers follow you around online to collect information about your browsing habits and interests. { -brand-short-name } blocks many of these trackers and other malicious scripts.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
download-choose-folder.accesskey
pl
{ PLATFORM() -> [macos] y *[other] g }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] e *[other] o }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
download-choose-folder.label
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Wybierz *[other] Przeglądaj }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Choose *[other] Browse }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-sections-rows-option.label
pl
{ $num -> [one] { $num } wiersz [few] { $num } wiersze *[many] { $num } wierszy }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-cross-site-cookies.label
pl
ciasteczka śledzące między witrynami i izolowanie innych ciasteczek między witrynami
en-US
Cross-site tracking cookies, and isolate other cross-site cookies
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
suggestions-addressbar-settings-generic2
pl
Zmień ustawienia innych podpowiedzi w pasku adresu
en-US
Change settings for other address bar suggestions
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-current-pages.label
pl
{ $tabCount -> [1] Użyj bieżącej strony *[other] Użyj bieżących stron }
en-US
{ $tabCount -> [1] Use Current Page *[other] Use Current Pages }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cookie.aria-label
pl
{ $count -> [one] { $count } ciasteczko śledzące między witrynami ({ $percentage }%) [few] { $count } ciasteczka śledzące między witrynami ({ $percentage }%) *[many] { $count } ciasteczek śledzących między witrynami ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cross-site tracking cookie ({ $percentage }%) *[other] { $count } cross-site tracking cookies ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cryptominer.aria-label
pl
{ $count -> [one] { $count } element używający komputera użytkownika do generowania kryptowalut ({ $percentage }%) [few] { $count } elementy używające komputera użytkownika do generowania kryptowalut ({ $percentage }%) *[many] { $count } elementów używających komputera użytkownika do generowania kryptowalut ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptominers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-fingerprinter.aria-label
pl
{ $count -> [one] { $count } element śledzący przez zbieranie informacji o konfiguracji ({ $percentage }%) [few] { $count } elementy śledzące przez zbieranie informacji o konfiguracji ({ $percentage }%) *[many] { $count } elementów śledzących przez zbieranie informacji o konfiguracji ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } fingerprinter ({ $percentage }%) *[other] { $count } fingerprinters ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-social.aria-label
pl
{ $count -> [one] { $count } element śledzący serwisów społecznościowych ({ $percentage }%) [few] { $count } elementy śledzące serwisów społecznościowych ({ $percentage }%) *[many] { $count } elementów śledzących serwisów społecznościowych ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } social media tracker ({ $percentage }%) *[other] { $count } social media trackers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-tracker.aria-label
pl
{ $count -> [one] { $count } treść z elementami śledzącymi ({ $percentage }%) [few] { $count } treści z elementami śledzącymi ({ $percentage }%) *[many] { $count } treści z elementami śledzącymi ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } tracking content ({ $percentage }%) *[other] { $count } tracking content ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-total-tracker-summary
pl
{ $count -> [one] Od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } zablokowano <b>{ $count }</b> element śledzący [few] Od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } zablokowano <b>{ $count }</b> elementy śledzące *[many] Od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } zablokowano <b>{ $count }</b> elementów śledzących }
en-US
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> tracker blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> trackers blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-week-summary
pl
{ $count -> [one] { -brand-short-name } zablokował { $count } element śledzący w ciągu ostatniego tygodnia [few] { -brand-short-name } zablokował { $count } elementy śledzące w ciągu ostatniego tygodnia *[many] { -brand-short-name } zablokował { $count } elementów śledzących w ciągu ostatniego tygodnia }
en-US
{ $count -> [one] { -brand-short-name } blocked { $count } tracker over the past week *[other] { -brand-short-name } blocked { $count } trackers over the past week }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-found
pl
{ $count -> [one] hasło zostało ujawnione we wszystkich wyciekach [few] hasła zostały ujawnione we wszystkich wyciekach *[many] haseł zostało ujawnionych we wszystkich wyciekach }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed across all breaches *[other] Passwords exposed across all breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-resolved
pl
{ $count -> [one] hasło zostało ujawnione w nierozwiązanych wyciekach [few] hasła zostały ujawnione w nierozwiązanych wyciekach *[many] haseł zostało ujawnionych w nierozwiązanych wyciekach }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed in unresolved breaches *[other] Passwords exposed in unresolved breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-found
pl
{ $count -> [one] znany wyciek ujawnił Twoje dane [few] znane wycieki ujawniły Twoje dane *[many] znanych wycieków ujawniło Twoje dane }
en-US
{ $count -> [one] Known data breach has exposed your information *[other] Known data breaches have exposed your information }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-resolved
pl
{ $count -> [one] znany wyciek danych oznaczony jako rozwiązany [few] znane wycieki danych oznaczone jako rozwiązane *[many] znanych wycieków danych oznaczonych jako rozwiązane }
en-US
{ $count -> [one] Known data breach marked as resolved *[other] Known data breaches marked as resolved }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-monitored-emails
pl
{ $count -> [one] monitorowany adres e-mail [few] monitorowane adresy e-mail *[many] monitorowanych adresów e-mail }
en-US
{ $count -> [one] Email address being monitored *[other] Email addresses being monitored }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-breached-logins
pl
{ $count -> [one] Twoje hasło mogło zostać ujawnione w wycieku danych. [few] { $count } hasła mogły zostać ujawnione w wycieku danych. *[many] { $count } haseł mogło zostać ujawnionych w wycieku danych. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password may have been exposed in a data breach. *[other] { $count } passwords may have been exposed in a data breach. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-no-breached-logins
pl
{ $count -> [one] Twoje hasło jest bezpiecznie przechowywane. [few] Twoje hasła są bezpiecznie przechowywane. *[many] Twoje hasła są bezpiecznie przechowywane. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password stored securely. *[other] Your passwords are being stored securely. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
monitor-partial-breaches-title
pl
{ $numBreachesResolved -> [one] { $numBreachesResolved } wyciek jest oznaczony jako rozwiązany [few] { $numBreachesResolved } z { $numBreaches } wycieków są oznaczone jako rozwiązane *[many] { $numBreachesResolved } z { $numBreaches } wycieków jest oznaczonych jako rozwiązane }
en-US
{ $numBreaches -> *[other] { $numBreachesResolved } out of { $numBreaches } breaches marked as resolved }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
social-tab-contant
pl
Serwisy społecznościowe umieszczają elementy śledzące na innych witrynach, aby śledzić co robisz, widzisz i oglądasz w Internecie. Dzięki temu ich właściciele wiedzą o Tobie więcej, niż udostępniasz w ich serwisach. <a data-l10n-name="learn-more-link">Więcej informacji</a>
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
tracker-tab-description
pl
Witryny mogą wczytywać zewnętrzne reklamy, filmy i inne treści z elementami śledzącymi. Blokowanie ich może przyspieszyć wczytywanie stron, ale niektóre przyciski, formularze i pola logowania mogą działać niepoprawnie. <a data-l10n-name="learn-more-link">Więcej informacji</a>
en-US
Websites may load external ads, videos, and other content with tracking code. Blocking tracking content can help sites load faster, but some buttons, forms, and login fields might not work. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-social-media-trackers
pl
Serwisy społecznościowe umieszczają elementy śledzące na innych witrynach, aby śledzić co robisz, widzisz i oglądasz w Internecie. Dzięki temu ich właściciele wiedzą o Tobie więcej, niż udostępniasz w ich serwisach.
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-tracking-content
pl
Witryny mogą wczytywać zewnętrzne reklamy, filmy i inne treści z elementami śledzącymi. Blokowanie ich może przyspieszyć wczytywanie stron, ale niektóre przyciski, formularze i pola logowania mogą działać niepoprawnie.
en-US
Websites may load external ads, videos, and other content with tracking code. Blocking tracking content can help sites load faster, but some buttons, forms, and login fields might not work.
Entity # all locales browser • browser • recentlyClosed.ftl
recently-closed-undo-close-window-label
pl
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (i { $tabCount } inna karta) [few] { $winTitle } (i { $tabCount } inne karty) *[many] { $winTitle } (i { $tabCount } innych kart) }
en-US
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (and { $tabCount } other tab) *[other] { $winTitle } (and { $tabCount } other tabs) }
Entity # all locales browser • browser • reportBrokenSite.ftl
report-broken-site-panel-reason-content.label
pl
Przyciski, odnośniki i inna treść
en-US
Buttons, links, and other content
Entity # all locales browser • browser • safeMode.ftl
auto-safe-mode-description
pl
{ -brand-short-name } nieoczekiwanie zakończył działanie podczas uruchamiania. Mogło to zostać spowodowane przez dodatki lub inny problem. Można spróbować zbadać sytuację i rozwiązać problem w trybie awaryjnym.
en-US
{ -brand-short-name } closed unexpectedly while starting. This might be caused by add-ons or other problems. You can try to resolve the problem by troubleshooting in Safe Mode.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-component-cancel-button.title
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Anuluj (esc) *[other] Anuluj (Esc) }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Cancel (esc) *[other] Cancel (Esc) }
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-meta-key
pl
{ PLATFORM() -> [macos] ⌘ *[other] Ctrl }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] ⌘ *[other] Ctrl }
Entity # all locales browser • browser • sitePermissions.ftl
site-permissions-open-blocked-popups
pl
{ $count -> [one] Otwórz wyskakujące okno [few] Otwórz { $count } wyskakujące okna *[many] Otwórz { $count } wyskakujących okien }
en-US
{ $count -> [one] Open { $count } blocked pop-up *[other] Open { $count } blocked pop-ups }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter
pl
{ $trackerCount -> [one] 1 zablokowany element [few] { $trackerCount } zablokowane elementy *[many] { $trackerCount } zablokowanych elementów }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter-no-tooltip
pl
{ $trackerCount -> [one] 1 zablokowany element [few] { $trackerCount } zablokowane elementy *[many] { $trackerCount } zablokowanych elementów }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-milestone
pl
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } zablokował { $trackerCount } element śledzący [few] { -brand-short-name } od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } zablokował ponad { $trackerCount } elementy śledzące *[many] { -brand-short-name } od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } zablokował ponad { $trackerCount } elementów śledzących }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } blocked { $trackerCount } tracker since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } blocked over { $trackerCount } trackers since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-menu-send-tab-to-device.label
pl
{ $tabCount -> [one] Wyślij kartę do [few] Wyślij { $tabCount } karty do *[many] Wyślij { $tabCount } kart do }
en-US
{ $tabCount -> [1] Send tab to device *[other] Send { $tabCount } tabs to device }
Entity # all locales browser • browser • syncedTabs.ftl
synced-tabs-sidebar-intro
pl
Wyświetl listę kart z innych urządzeń.
en-US
View a list of tabs from your other devices.
Entity # all locales browser • browser • syncedTabs.ftl
synced-tabs-sidebar-noclients-subtitle
pl
Czy wyświetlić tutaj listę kart otwartych na innych urządzeniach?
en-US
Want to see your tabs from other devices here?
Entity # all locales browser • browser • syncedTabs.ftl
synced-tabs-sidebar-tabsnotsyncing
pl
Włącz synchronizację kart, aby wyświetlić ich listę z innych urządzeń.
en-US
Turn on tab syncing to view a list of tabs from your other devices.
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
close-other-tabs.label
pl
Zamknij inne karty
en-US
Close Other Tabs
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-close-n-tabs.label
pl
{ $tabCount -> [1] Zamknij kartę [one] Zamknij kartę [few] Zamknij { $tabCount } karty *[many] Zamknij { $tabCount } kart }
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-move-tabs.label
pl
{ $tabCount -> [1] Przenieś kartę *[other] Przenieś karty }
en-US
{ $tabCount -> [1] Move Tab *[other] Move Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-reopen-closed-tabs.label
pl
{ $tabCount -> [1] Przywróć zamkniętą kartę *[other] Przywróć zamknięte karty }
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-send-tabs-to-device.label
pl
{ $tabCount -> [one] Wyślij kartę do [few] Wyślij { $tabCount } karty do *[many] Wyślij { $tabCount } kart do }
en-US
{ $tabCount -> [1] Send Tab to Device *[other] Send { $tabCount } Tabs to Device }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-close-tabs-tooltip.label
pl
{ $tabCount -> [one] Zamknij kartę [few] Zamknij { $tabCount } karty *[many] Zamknij { $tabCount } kart }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close tab *[other] Close { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-tabs-title
pl
{ $tabCount -> [one] Zamknąć { $tabCount } kartę? [few] Zamknąć { $tabCount } karty? *[many] Zamknąć { $tabCount } kart? }
en-US
{ $tabCount -> *[other] Close { $tabCount } tabs? }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-windows-button
pl
{ PLATFORM() -> [windows] Zamknij i zakończ *[other] Zamknij i zakończ }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Close and exit *[other] Close and quit }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-windows-title
pl
{ $windowCount -> [one] Zamknąć { $windowCount } okno? [few] Zamknąć { $windowCount } okna? *[many] Zamknąć { $windowCount } okien? }
en-US
{ $windowCount -> *[other] Close { $windowCount } windows? }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-open-multiple-tabs-message
pl
{ $tabCount -> *[other] Nastąpi otwarcie { $tabCount } kart jednocześnie. Może to spowodować spowolnienie działania { -brand-short-name(case: "gen") } podczas wczytywania stron. Czy na pewno kontynuować? }
en-US
{ $tabCount -> *[other] You are about to open { $tabCount } tabs. This might slow down { -brand-short-name } while the pages are loading. Are you sure you want to continue? }
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.