Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity pl en-US
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance-message
pl
Dostępna jest nowa aktualizacja przeglądarki { -brand-shorter-name }, ale nie można jej zainstalować, ponieważ uruchomiona jest inna kopia programu. Zamknij ją, aby kontynuować aktualizację lub zdecyduj się uaktualnić mimo to (druga kopia programu może nie działać poprawnie do czasu uruchomienia jej ponownie).
en-US
A new { -brand-shorter-name } update is available, but it can’t be installed because another copy of { -brand-shorter-name } is running. Close it to continue the update, or choose to update anyway (the other copy may not work correctly until you restart it).
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.