Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity pl en-US
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-offline-cancel-downloads
pl
{ $downloadsCount -> [1] Jeśli przejdziesz teraz do trybu offline, pobieranie bieżącego pliku zostanie anulowane. Czy na pewno przejść do trybu offline? *[other] Jeśli przejdziesz teraz do trybu offline, pobieranie wszystkich { $downloadsCount } plików zostanie anulowane. Czy na pewno przejść do trybu offline? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you go offline now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to go offline? *[other] If you go offline now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to go offline? }
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.