Transvision

Displaying 133 results for the string one in sl:

Entity sl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label
sl
{ $count -> [1] Da, odstrani to prijavo [one] Da, odstrani to prijavo [two] Da, odstrani ti prijavi [few] Da, odstrani te prijave *[other] Da, odstrani te prijave }
en-US
{ $count -> [1] Yes, remove this login *[other] Yes, remove these logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label2
sl
{ $count -> [one] Da, odstrani geslo [two] Da, odstrani gesli [few] Da, odstrani gesla *[other] Da, odstrani gesla }
en-US
{ $count -> [1] Yes, remove password *[other] Yes, remove passwords }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-confirm-button-label
sl
{ $count -> [1] Odstrani [one] Odstrani [two] Odstrani obe [few] Odstrani vse *[other] Odstrani vse }
en-US
{ $count -> [1] Remove *[other] Remove All }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
sl
{ $count -> [1] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. [one] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. [two] S tem boste odstranili prijavi, ki ste ju shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. [few] S tem boste odstranili prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. *[other] S tem boste odstranili prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message2
sl
{ $count -> [one] S tem boste odstranili geslo, shranjeno v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, in vsa morebitna opozorila o krajah podatkov. Dejanja ni mogoče razveljaviti. [two] S tem boste odstranili gesli, shranjeni v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, in vsa morebitna opozorila o krajah podatkov. Dejanja ni mogoče razveljaviti. [few] S tem boste odstranili gesla, shranjena v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, in vsa morebitna opozorila o krajah podatkov. Dejanja ni mogoče razveljaviti. *[other] S tem boste odstranili gesla, shranjena v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, in vsa morebitna opozorila o krajah podatkov. Dejanja ni mogoče razveljaviti. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the password saved to { -brand-short-name } and any breach alerts. You cannot undo this action. *[other] This will remove the passwords saved to { -brand-short-name } and any breach alerts. You cannot undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title
sl
{ $count -> [one] Odstranim { $count } prijavo? [two] Odstranim { $count } prijavi? [few] Odstranim { $count } prijave? *[other] Odstranim { $count } prijav? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login? *[other] Remove all { $count } logins? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title2
sl
{ $count -> [one] Odstranim { $count } geslo? [two] Odstranim { $count } gesli? [few] Odstranim vsa { $count } gesla? *[other] Odstranim vseh { $count } gesel? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } password? *[other] Remove all { $count } passwords? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
sl
{ $count -> [1] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [one] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [two] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [few] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. *[other] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message3
sl
{ $count -> [one] S tem boste odstranili geslo, shranjeno v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh sinhroniziranih napravah. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [two] S tem boste odstranili vsa gesla, shranjena v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh sinhroniziranih napravah. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [few] S tem boste odstranili vsa gesla, shranjena v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh sinhroniziranih napravah. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. *[other] S tem boste odstranili vsa gesla, shranjena v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh sinhroniziranih napravah. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the password saved to { -brand-short-name } on all your synced devices. This will also remove any breach alerts that appear here. You cannot undo this action. *[other] This will remove all passwords saved to { -brand-short-name } on all your synced devices. This will also remove any breach alerts that appear here. You cannot undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title
sl
{ $count -> [one] Odstrani { $count } prijavo z vseh naprav? [two] Odstrani { $count } prijavi z vseh naprav? [few] Odstrani { $count } prijave z vseh naprav? *[other] Odstrani { $count } prijav z vseh naprav? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login from all devices? *[other] Remove all { $count } logins from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title2
sl
{ $count -> [one] Odstranim { $count } geslo z vseh naprav? [two] Odstranim { $count } gesli z vseh naprav? [few] Odstranim { $count } gesla z vseh naprav? *[other] Odstranim { $count } gesel z vseh naprav? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } password from all devices? *[other] Remove all { $count } passwords from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added
sl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">nova prijava dodana</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">novi prijavi dodani</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">nove prijave dodane</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">novih prijav dodanih</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New logins added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
sl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">napaka</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">napaki</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">napake</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">napak</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
sl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">obstoječa prijava posodobljena</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">obstoječi prijavi posodobljeni</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">obstoječe prijave posodobljene</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">obstoječih prijav posodobljenih</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change
sl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">podvojena prijava</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">podvojeni prijavi</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">podvojene prijave</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">podvojenih prijav</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate logins</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count
sl
{ $count -> [one] { $count } prijava [two] { $count } prijavi [few] { $count } prijave *[other] { $count } prijav }
en-US
{ $count -> [one] { $count } login *[other] { $count } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count2
sl
{ $count -> [one] { $count } geslo [two] { $count } gesli [few] { $count } gesla *[other] { $count } gesel }
en-US
{ $count -> [one] { $count } password *[other] { $count } passwords }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count
sl
{ $total -> [one] { $count } od { $total } prijave [two] { $count } od { $total } prijav [few] { $count } od { $total } prijav *[other] { $count } od { $total } prijav }
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } login *[other] { $count } of { $total } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count2
sl
{ $total -> [one] { $count } od { $total } gesla [two] { $count } od { $total } gesel [few] { $count } od { $total } gesel *[other] { $count } od { $total } gesel }
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } password *[other] { $count } of { $total } passwords }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-multiple-devices
sl
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } prejet zavihek iz vaših povezanih naprav [two] { $tabCount } prejeta zavihka iz vaših povezanih naprav [few] { $tabCount } prejeti zavihki iz vaših povezanih naprav *[other] { $tabCount } prejetih zavihkov iz vaših povezanih naprav }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from your connected devices *[other] { $tabCount } tabs have arrived from your connected devices }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
sl
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } prejet zavihek iz naprave { $deviceName } [two] { $tabCount } prejeta zavihka iz naprave { $deviceName } [few] { $tabCount } prejeti zavihki iz naprave { $deviceName } *[other] { $tabCount } prejetih zavihkov iz naprave { $deviceName } }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-unknown-device
sl
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } prejet zavihek [two] { $tabCount } prejeta zavihka [few] { $tabCount } prejeti zavihki *[other] { $tabCount } prejetih zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived *[other] { $tabCount } tabs have arrived }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
sl
{ $addonCount -> [one] Stran želi namestiti dodatek za { -brand-short-name }: [two] Stran želi namestiti { $addonCount } dodatka za { -brand-short-name }: [few] Stran želi namestiti { $addonCount } dodatke za { -brand-short-name }: *[other] Stran želi namestiti { $addonCount } dodatkov za { -brand-short-name }: }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
sl
{ $addonCount -> [one] Pozor: Stran želi namestiti nepotrjen dodatek za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. [two] Pozor: Stran želi namestiti { $addonCount } nepotrjena dodatka za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. [few] Pozor: Stran želi namestiti { $addonCount } nepotrjene dodatke za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. *[other] Pozor: Stran želi namestiti { $addonCount } nepotrjenih dodatkov za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-downloading-and-verifying
sl
{ $addonCount -> [one] Prenašanje in potrjevanje dodatka [two] Prenašanje in potrjevanje { $addonCount } dodatkov [few] Prenašanje in potrjevanje { $addonCount } dodatkov *[other] Prenašanje in potrjevanje { $addonCount } dodatkov }
en-US
{ $addonCount -> [1] Downloading and verifying add-on *[other] Downloading and verifying { $addonCount } add-ons }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmark-panel-remove.label
sl
{ $count -> [one] Odstrani zaznamek [two] Odstrani { $count } zaznamka [few] Odstrani { $count } zaznamke *[other] Odstrani { $count } zaznamkov }
en-US
{ $count -> [1] Remove bookmark *[other] Remove { $count } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-mute
sl
{ $count -> [1] UTIŠAJ ZAVIHEK [one] UTIŠAJ { $count } ZAVIHEK [two] UTIŠAJ { $count } ZAVIHKA [few] UTIŠAJ { $count } ZAVIHKE *[other] UTIŠAJ { $count } ZAVIHKOV }
en-US
{ $count -> [1] MUTE TAB *[other] MUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unblock
sl
{ $count -> [1] PREDVAJAJ ZAVIHEK [one] PREDVAJAJ { $count } ZAVIHEK [two] PREDVAJAJ { $count } ZAVIHKA [few] PREDVAJAJ { $count } ZAVIHKE *[other] PREDVAJAJ { $count } ZAVIHKOV }
en-US
{ $count -> [1] PLAY TAB *[other] PLAY { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unmute
sl
{ $count -> [1] POVRNI GLASNOST ZAVIHKA [one] POVRNI GLASNOST { $count } ZAVIHKA [two] POVRNI GLASNOST { $count } ZAVIHKOV [few] POVRNI GLASNOST { $count } ZAVIHKOV *[other] POVRNI GLASNOST { $count } ZAVIHKOV }
en-US
{ $count -> [1] UNMUTE TAB *[other] UNMUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
sl
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla pojavno okno. [two] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla { $popupCount } pojavni okni. [few] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla { $popupCount } pojavna okna. *[other] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla { $popupCount } pojavnih oken. }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-duplicate-tabs-closed
sl
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } zavihek zaprt [two] { $tabCount } zavihka zaprta [few] { $tabCount } zavihki zaprti *[other] { $tabCount } zavihkov zaprtih }
en-US
{ $tabCount -> [one] Closed { $tabCount } tab *[other] Closed { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
sl
{ $reportCount -> [one] Imate neposlano poročilo o sesutju [two] Imate { $reportCount } neposlani poročili o sesutju [few] Imate { $reportCount } neposlana poročila o sesutju *[other] Imate { $reportCount } neposlanih poročil o sesutju }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-files-not-downloaded
sl
{ $num -> [one] Datoteka se ni prenesla. [two] { $num } datoteki se nista prenesli. [few] { $num } datoteke se niso prenesle. *[other] { $num } datotek se ni preneslo. }
en-US
{ $num -> [one] File not downloaded. *[other] {$num} files not downloaded. }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-more-downloading
sl
{ $count -> [one] Prenaša se še { $count } datoteka [two] Prenašata se še { $count } datoteki [few] Prenašajo se še { $count } datoteke *[other] Prenaša se še { $count } datotek }
en-US
{ $count -> [one] { $count } more file downloading *[other] { $count } more files downloading }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-search-results-count
sl
{ $count -> [one] { $count } spletno mesto [two] { $count } spletni mesti [few] { $count } spletna mesta *[other] { $count } spletnih mest }
en-US
{ $count -> [one] { $count } site *[other] { $count } sites }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-close-tab.label
sl
{ $tabCount -> [one] Zapri zavihek [two] Zapri { $tabCount } zavihka [few] Zapri { $tabCount } zavihke *[other] Zapri { $tabCount } zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-bookmarks
sl
{ $quantity -> [one] { $quantity } zaznamek [two] { $quantity } zaznamka [few] { $quantity } zaznamki *[other] { $quantity } zaznamkov }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } bookmark *[other] { $quantity } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-extensions
sl
{ $quantity -> [one] { $quantity } razširitev [two] { $quantity } razširitvi [few] { $quantity } razširitve *[other] { $quantity } razširitev }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } extension *[other] { $quantity } extensions }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-favorites
sl
{ $quantity -> [one] { $quantity } priljubljena [two] { $quantity } priljubljeni [few] { $quantity } priljubljene *[other] { $quantity } priljubljenih }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } favorite *[other] { $quantity } favorites }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-history
sl
{ $maxAgeInDays -> [one] zadnjega dne [two] zadnjih { $maxAgeInDays } dni [few] zadnjih { $maxAgeInDays } dni *[other] zadnjih { $maxAgeInDays } dni }
en-US
{ $maxAgeInDays -> [one] From the last day *[other] From the last { $maxAgeInDays } days }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-bookmarks
sl
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } zaznamek [two] { $newEntries } zaznamka [few] { $newEntries } zaznamki *[other] { $newEntries } zaznamkov }
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } bookmark *[other] { $newEntries } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-passwords
sl
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } dodano [two] { $newEntries } dodani [few] { $newEntries } dodana *[other] { $newEntries } dodanih }
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } added *[other] { $newEntries } added }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-passwords
sl
{ $quantity -> [one] { $quantity } geslo [two] { $quantity } gesli [few] { $quantity } gesla *[other] { $quantity } gesel }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } password *[other] { $quantity } passwords }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-payment-methods
sl
{ $quantity -> [one] { $quantity } plačilno sredstvo [two] { $quantity } plačilni sredstvi [few] { $quantity } plačilna sredstva *[other] { $quantity } plačilnih sredstev }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } payment method *[other] { $quantity } payment methods }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-updated-passwords
sl
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } posodobljeno [two] { $updatedEntries } posodobljeni [few] { $updatedEntries } posodobljena *[other] { $updatedEntries } posodobljenih }
en-US
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } updated *[other] { $updatedEntries } updated }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-rating.tooltiptext
sl
{ $total -> [one] { $total } zvezdica [two] { $total } zvezdici [few] { $total } zvezdice *[other] { $total } zvezdic }
en-US
{ $total -> [one] { $total } star *[other] { $total } stars }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-total-users
sl
{ $total -> [one] { $total } uporabnik [two] { $total } uporabnika [few] { $total } uporabniki *[other] { $total } uporabnikov }
en-US
{ $total -> [one] { $total } user *[other] { $total } users }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-milestone-heading2
sl
{ $blockedCount -> [one] Od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } je { -brand-short-name } zavrnil več kot <b>{ $blockedCount }</b> sledilca! [two] Od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } je { -brand-short-name } zavrnil več kot <b>{ $blockedCount }</b> sledilca! [few] Od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } je { -brand-short-name } zavrnil več kot <b>{ $blockedCount }</b> sledilce! *[other] Od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } je { -brand-short-name } zavrnil več kot <b>{ $blockedCount }</b> sledilcev! }
en-US
{ $blockedCount -> *[other] { -brand-short-name } blocked over <b>{ $blockedCount }</b> trackers since { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-row-selector
sl
{ $num -> [one] { $num } vrstica [two] { $num } vrstici [few] { $num } vrstice *[other] { $num } vrstic }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
general-meta-tags.value
sl
{ $tags -> [one] Meta ({ $tags } oznaka) [two] Meta ({ $tags } oznaki) [few] Meta ({ $tags } oznake) *[other] Meta ({ $tags } oznak) }
en-US
{ $tags -> [one] Meta (1 tag) *[other] Meta ({ $tags } tags) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-animated-image-type.value
sl
{ $frames -> [one] Slika { $type } (animacija, { $frames } sličica) [two] Slika { $type } (animacija, { $frames } sličici) [few] Slika { $type } (animacija, { $frames } sličice) *[other] Slika { $type } (animacija, { $frames } sličic) }
en-US
{ $frames -> [one] { $type } Image (animated, { $frames } frame) *[other] { $type } Image (animated, { $frames } frames) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
properties-general-size.value
sl
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } bajt) [two] { $kb } KB ({ $bytes } bajta) [few] { $kb } KB ({ $bytes } bajte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bajtov) }
en-US
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-visits-number
sl
{ $visits -> [0] Ne [one] Da, enkrat [two] Da, { $visits }-krat [few] Da, { $visits }-krat *[other] Da, { $visits }-krat }
en-US
{ $visits -> [0] No [one] Yes, once *[other] Yes, { $visits } times }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-bookmark.label
sl
{ $count -> [one] Izbriši zaznamek [two] Izbriši zaznamka [few] Izbriši zaznamke *[other] Izbriši zaznamke }
en-US
{ $count -> [1] Delete Bookmark *[other] Delete Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-folder.label
sl
{ $count -> [one] Izbriši mapo [two] Izbriši mapi [few] Izbriši mape *[other] Izbriši mape }
en-US
{ $count -> [1] Delete Folder *[other] Delete Folders }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-details-pane-items-count.value
sl
{ $count -> [one] En predmet [two] { $count } predmeta [few] { $count } predmeti *[other] { $count } predmetov }
en-US
{ $count -> [one] One item *[other] { $count } items }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-desc
sl
{ $tabCount -> [one] Če vsebniške zavihke onemogočite zdaj, bo { $tabCount } vsebniški zavihek zaprt. Ali jih res želite onemogočiti? [two] Če vsebniške zavihke onemogočite zdaj, bosta { $tabCount } vsebniška zavihka zaprta. Ali jih res želite onemogočiti? [few] Če vsebniške zavihke onemogočite zdaj, bodo { $tabCount } vsebniški zavihki zaprti. Ali jih res želite onemogočiti? *[other] Če vsebniške zavihke onemogočite zdaj, bo { $tabCount } vsebniških zavihkov zaprtih. Ali jih res želite onemogočiti? }
en-US
{ $tabCount -> [one] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tab will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? *[other] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tabs will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-ok-button
sl
{ $tabCount -> [one] Zapri { $tabCount } vsebniški zavihek [two] Zapri { $tabCount } vsebniška zavihka [few] Zapri { $tabCount } vsebniške zavihke *[other] Zapri { $tabCount } vsebniških zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close { $tabCount } Container Tab *[other] Close { $tabCount } Container Tabs }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-remove-alert-msg
sl
{ $count -> [one] Če ta vsebnik odstranite zdaj, bo { $count } vsebniški zavihek zaprt. Ali ste prepričani, da želite odstraniti ta vsebnik? [two] Če ta vsebnik odstranite zdaj, bosta { $count } vsebniška zavihka zaprta. Ali ste prepričani, da želite odstraniti ta vsebnik? [few] Če ta vsebnik odstranite zdaj, bodo { $count } vsebniški zavihki zaprti. Ali ste prepričani, da želite odstraniti ta vsebnik? *[other] Če ta vsebnik odstranite zdaj, bo { $count } vsebniških zavihkov zaprtih. Ali ste prepričani, da želite odstraniti ta vsebnik? }
en-US
{ $count -> [one] If you remove this Container now, { $count } container tab will be closed. Are you sure you want to remove this Container? *[other] If you remove this Container now, { $count } container tabs will be closed. Are you sure you want to remove this Container? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-sections-rows-option.label
sl
{ $num -> [one] { $num } vrstica [two] { $num } vrstici [few] { $num } vrstice *[other] { $num } vrstic }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cookie.aria-label
sl
{ $count -> [one] { $count } piškotek za sledenje med spletnimi mesti ({ $percentage } %) [two] { $count } piškotka za sledenje med spletnimi mesti ({ $percentage } %) [few] { $count } piškotki za sledenje med spletnimi mesti ({ $percentage } %) *[other] { $count } piškotkov za sledenje med spletnimi mesti ({ $percentage } %) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cross-site tracking cookie ({ $percentage }%) *[other] { $count } cross-site tracking cookies ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cryptominer.aria-label
sl
{ $count -> [one] { $count } kriptorudar ({ $percentage } %) [two] { $count } kriptorudarja ({ $percentage } %) [few] { $count } kriptorudarji ({ $percentage } %) *[other] { $count } kriptorudarjev ({ $percentage } %) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptominers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-fingerprinter.aria-label
sl
{ $count -> [one] { $count } sledilec prstnih odtisov ({ $percentage } %) [two] { $count } sledilca prstnih odtisov ({ $percentage } %) [few] { $count } sledilci prstnih odtisov ({ $percentage } %) *[other] { $count } sledilcev prstnih odtisov ({ $percentage } %) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } fingerprinter ({ $percentage }%) *[other] { $count } fingerprinters ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-social.aria-label
sl
{ $count -> [one] { $count } sledilec družbenih omrežij ({ $percentage } %) [two] { $count } sledilca družbenih omrežij ({ $percentage } %) [few] { $count } sledilci družbenih omrežij ({ $percentage } %) *[other] { $count } sledilcev družbenih omrežij ({ $percentage } %) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } social media tracker ({ $percentage }%) *[other] { $count } social media trackers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-tracker.aria-label
sl
{ $count -> [one] { $count } sledilna vsebina ({ $percentage } %) [two] { $count } sledilni vsebini ({ $percentage } %) [few] { $count } sledilne vsebine ({ $percentage } %) *[other] { $count } sledilnih vsebin ({ $percentage } %) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } tracking content ({ $percentage }%) *[other] { $count } tracking content ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-total-tracker-summary
sl
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> sledilec zavrnjen od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } [two] <b>{ $count }</b> sledilca zavrnjena od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } [few] <b>{ $count }</b> sledilci zavrnjeni od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> sledilcev zavrnjenih od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
en-US
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> tracker blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> trackers blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-week-summary
sl
{ $count -> [one] { -brand-short-name } je v zadnjem tednu zavrnil { $count } sledilca [two] { -brand-short-name } je v zadnjem tednu zavrnil { $count } sledilca [few] { -brand-short-name } je v zadnjem tednu zavrnil { $count } sledilce *[other] { -brand-short-name } je v zadnjem tednu zavrnil { $count } sledilcev }
en-US
{ $count -> [one] { -brand-short-name } blocked { $count } tracker over the past week *[other] { -brand-short-name } blocked { $count } trackers over the past week }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-found
sl
{ $count -> [one] geslo je bilo izpostavljeno v vseh krajah [two] gesli sta bili izpostavljeni v vseh krajah [few] gesla so bila izpostavljena v vseh krajah *[other] gesel je bilo izpostavljenih v vseh krajah }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed across all breaches *[other] Passwords exposed across all breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-resolved
sl
{ $count -> [one] geslo je bilo izpostavljeno v nerazrešenih krajah [two] gesli sta bili izpostavljeni v nerazrešenih krajah [few] gesla so bila izpostavljena v nerazrešenih krajah *[other] gesel je bilo izpostavljenih v nerazrešenih krajah }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed in unresolved breaches *[other] Passwords exposed in unresolved breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-found
sl
{ $count -> [one] znana kraja podatkov je izpostavila vaše podatke [two] znani kraji podatkov sta izpostavili vaše podatke [few] znane kraje podatkov so izpostavile vaše podatke *[other] znanih kraj podatkov je izpostavilo vaše podatke }
en-US
{ $count -> [one] Known data breach has exposed your information *[other] Known data breaches have exposed your information }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-resolved
sl
{ $count -> [one] znana kraja je bila označena kot razrešena [two] znani kraji sta bili označena kot razrešeni [few] znane kraje so bile označene kot razrešene *[other] znanih kraj je bilo označenih kot razrešenih }
en-US
{ $count -> [one] Known data breach marked as resolved *[other] Known data breaches marked as resolved }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-monitored-emails
sl
{ $count -> [one] nadzorovan e-poštni naslov [two] nadzorovana e-poštna naslova [few] nadzorovani e-poštni naslovi *[other] nadzorovanih e-poštnih naslovov }
en-US
{ $count -> [one] Email address being monitored *[other] Email addresses being monitored }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-breached-logins
sl
{ $count -> [one] 1 geslo je morda bilo izpostavljeno v kraji podatkov. [two] { $count } gesli sta morda bili izpostavljeni v kraji podatkov. [few] { $count } gesla so morda bila izpostavljena v kraji podatkov. *[other] { $count } gesel je morda bilo izpostavljenih v kraji podatkov. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password may have been exposed in a data breach. *[other] { $count } passwords may have been exposed in a data breach. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-no-breached-logins
sl
{ $count -> [one] { $count } geslo varno shranjeno. [two] { $count } gesli varno shranjeni. [few] { $count } gesla varno shranjena. *[other] { $count } gesel varno shranjenih. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password stored securely. *[other] Your passwords are being stored securely. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
monitor-partial-breaches-title
sl
{ $numBreaches -> [one] { $numBreachesResolved } od { $numBreaches } kraj podatkov je bila označena kot razrešena [two] { $numBreachesResolved } od { $numBreaches } kraj podatkov sta bili označeni kot razrešeni [few] { $numBreachesResolved } od { $numBreaches } kraj podatkov so bile označene kot razrešene *[other] { $numBreachesResolved } od { $numBreaches } kraj podatkov je bilo označenih kot razrešenih }
en-US
{ $numBreaches -> *[other] { $numBreachesResolved } out of { $numBreaches } breaches marked as resolved }
Entity # all locales browser • browser • recentlyClosed.ftl
recently-closed-undo-close-window-label
sl
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (in { $tabCount } preostali zavihek) [two] { $winTitle } (in { $tabCount } preostala zavihka) [few] { $winTitle } (in { $tabCount } preostali zavihki) *[other] { $winTitle } (in { $tabCount } preostalih zavihkov) }
en-US
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (and { $tabCount } other tab) *[other] { $winTitle } (and { $tabCount } other tabs) }
Entity # all locales browser • browser • sitePermissions.ftl
site-permissions-open-blocked-popups
sl
{ $count -> [one] Odpri { $count } zavrnjeno pojavno okno [two] Odpri { $count } zavrnjeni pojavni okni [few] Odpri { $count } zavrnjena pojavna okna *[other] Odpri { $count } zavrnjenih pojavnih oken }
en-US
{ $count -> [one] Open { $count } blocked pop-up *[other] Open { $count } blocked pop-ups }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter
sl
{ $trackerCount -> [one] 1 zavrnjen [two] { $trackerCount } zavrnjena [few] { $trackerCount } zavrnjeni *[other] { $trackerCount } zavrnjenih }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter-no-tooltip
sl
{ $trackerCount -> [one] 1 zavrnjen [two] { $trackerCount } zavrnjena [few] { $trackerCount } zavrnjeni *[other] { $trackerCount } zavrnjenih }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-milestone
sl
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } je od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } zavrnil { $trackerCount } sledilca [two] { -brand-short-name } je od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } zavrnil { $trackerCount } sledilca [few] { -brand-short-name } je od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } zavrnil { $trackerCount } sledilce *[other] { -brand-short-name } je od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } zavrnil { $trackerCount } sledilcev }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } blocked { $trackerCount } tracker since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } blocked over { $trackerCount } trackers since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-menu-send-tab-to-device.label
sl
{ $tabCount -> [one] Pošlji zavihek na napravo [two] Pošlji { $tabCount } zavihka na napravo [few] Pošlji { $tabCount } zavihke na napravo *[other] Pošlji { $tabCount } zavihkov na napravo }
en-US
{ $tabCount -> [1] Send tab to device *[other] Send { $tabCount } tabs to device }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-close-n-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [1] Zapri zavihek [one] Zapri { $tabCount } zavihek [two] Zapri { $tabCount } zavihka [few] Zapri { $tabCount } zavihke *[other] Zapri { $tabCount } zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-move-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [1] Premakni zavihek [one] Premakni zavihek [two] Premakni zavihka [few] Premakni zavihke *[other] Premakni zavihke }
en-US
{ $tabCount -> [1] Move Tab *[other] Move Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-reopen-closed-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Obnovi zaprti zavihek [two] Obnovi zaprta zavihka [few] Obnovi zaprte zavihke *[other] Obnovi zaprte zavihke }
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-send-tabs-to-device.label
sl
{ $tabCount -> [one] Pošlji zavihek na napravo [two] Pošlji { $tabCount } zavihka na napravo [few] Pošlji { $tabCount } zavihke na napravo *[other] Pošlji { $tabCount } zavihkov na napravo }
en-US
{ $tabCount -> [1] Send Tab to Device *[other] Send { $tabCount } Tabs to Device }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-close-tabs-tooltip.label
sl
{ $tabCount -> [one] Zapri zavihek [two] Zapri { $tabCount } zavihka [few] Zapri { $tabCount } zavihke *[other] Zapri { $tabCount } zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close tab *[other] Close { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-background-tooltip.label
sl
{ $tabCount -> [one] Utišaj zavihek [two] Utišaj { $tabCount } zavihka [few] Utišaj { $tabCount } zavihke *[other] Utišaj { $tabCount } zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab *[other] Mute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-tooltip.label
sl
{ $tabCount -> [one] Utišaj zavihek ({ $shortcut }) [two] Utišaj { $tabCount } zavihka ({ $shortcut }) [few] Utišaj { $tabCount } zavihke ({ $shortcut }) *[other] Utišaj { $tabCount } zavihkov ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab ({ $shortcut }) *[other] Mute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unblock-tab-audio-tooltip.label
sl
{ $tabCount -> [one] Predvajaj zavihek [two] Predvajaj { $tabCount } zavihka [few] Predvajaj { $tabCount } zavihke *[other] Predvajaj { $tabCount } zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [one] Play tab *[other] Play { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-background-tooltip.label
sl
{ $tabCount -> [one] Povrni glasnost zavihka [two] Povrni glasnost { $tabCount } zavihkov [few] Povrni glasnost { $tabCount } zavihkov *[other] Povrni glasnost { $tabCount } zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab *[other] Unmute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-tooltip.label
sl
{ $tabCount -> [one] Povrni glasnost zavihka ({ $shortcut }) [two] Povrni glasnost { $tabCount } zavihkov ({ $shortcut }) [few] Povrni glasnost { $tabCount } zavihkov ({ $shortcut }) *[other] Povrni glasnost { $tabCount } zavihkov ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab ({ $shortcut }) *[other] Unmute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-reopen-closed-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Obnovi zaprti zavihek [two] Obnovi zaprta zavihka [few] Obnovi zaprte zavihke *[other] Obnovi zaprte zavihke }
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-pin-invalid-long-prompt
sl
{ $retriesLeft -> [one] Napačna koda. Ostaja vam { $retriesLeft } poskus, preden trajno izgubite dostop do poverilnic na tej napravi. [two] Napačna koda. Ostajata vam { $retriesLeft } poskusa, preden trajno izgubite dostop do poverilnic na tej napravi. [few] Napačna koda. Ostajajo vam { $retriesLeft } poskusi, preden trajno izgubite dostop do poverilnic na tej napravi. *[other] Napačna koda. Ostaja vam { $retriesLeft } poskusov, preden trajno izgubite dostop do poverilnic na tej napravi. }
en-US
{ $retriesLeft -> [one] Incorrect PIN. You have { $retriesLeft } attempt left before you permanently lose access to the credentials on this device. *[other] Incorrect PIN. You have { $retriesLeft } attempts left before you permanently lose access to the credentials on this device. }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-uv-invalid-long-prompt
sl
{ $retriesLeft -> [one] Preverjanje uporabnika ni uspelo. Imate še { $retriesLeft } poskus. Poskusite znova. [two] Preverjanje uporabnika ni uspelo. Imate še { $retriesLeft } poskusa. Poskusite znova. [few] Preverjanje uporabnika ni uspelo. Imate še { $retriesLeft } poskuse. Poskusite znova. *[other] Preverjanje uporabnika ni uspelo. Imate še { $retriesLeft } poskusov. Poskusite znova. }
en-US
{ $retriesLeft -> [one] User verification failed. You have { $retriesLeft } attempt left. Try again. *[other] User verification failed. You have { $retriesLeft } attempts left. Try again. }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-application-with-n-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Skupna raba aplikacije z { $tabCount } zavihkom [two] Skupna raba aplikacije z { $tabCount } zavihkoma [few] Skupna raba aplikacije s { $tabCount } zavihki *[other] Skupna raba aplikacije s { $tabCount } zavihki }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing an Application with { $tabCount } tab *[other] Sharing Applications with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-browser-with-n-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Skupna raba zavihka z { $tabCount } zavihkom [two] Skupna raba zavihkov z { $tabCount } zavihkoma [few] Skupna raba zavihkov s { $tabCount } zavihki *[other] Skupna raba zavihkov s { $tabCount } zavihki }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Tab with { $tabCount } tab *[other] Sharing Tabs with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-camera-with-n-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Skupna raba kamere z { $tabCount } zavihkom [two] Skupna raba kamere z { $tabCount } zavihkoma [few] Skupna raba kamere s { $tabCount } zavihki *[other] Skupna raba kamere s { $tabCount } zavihki }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Camera with { $tabCount } tab *[other] Sharing Camera with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-microphone-with-n-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Skupna raba mikrofona z { $tabCount } zavihkom [two] Skupna raba mikrofona z { $tabCount } zavihkoma [few] Skupna raba mikrofona s { $tabCount } zavihki *[other] Skupna raba mikrofona s { $tabCount } zavihki }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Microphone with { $tabCount } tab *[other] Sharing Microphone with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-screen-with-n-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Skupna raba zaslona z { $tabCount } zavihkom [two] Skupna raba zaslona z { $tabCount } zavihkoma [few] Skupna raba zaslona s { $tabCount } zavihki *[other] Skupna raba zaslona s { $tabCount } zavihki }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Screen with { $tabCount } tab *[other] Sharing Screen with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-window-with-n-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Skupna raba okna z { $tabCount } zavihkom [two] Skupna raba okna z { $tabCount } zavihkoma [few] Skupna raba okna s { $tabCount } zavihki *[other] Skupna raba okna s { $tabCount } zavihki }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Window with { $tabCount } tab *[other] Sharing Windows with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-application
sl
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } okno) [two] { $appName } ({ $windowCount } okni) [few] { $appName } ({ $windowCount } okna) *[other] { $appName } ({ $windowCount } oken) }
en-US
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } window) *[other] { $appName } ({ $windowCount } windows) }
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-progress-progressbar
sl
{ $nodeCount -> [one] Preverjanje { $nodeCount } vozlišča [two] Preverjanje { $nodeCount } vozlišč [few] Preverjanje { $nodeCount } vozlišč *[other] Preverjanje { $nodeCount } vozlišč }
en-US
{ $nodeCount -> [one] Checking { $nodeCount } node *[other] Checking { $nodeCount } nodes }
Entity # all locales devtools • client • compatibility.ftl
compatibility-issue-occurrences
sl
{ $number -> [one] { $number } pojavitev [two] { $number } pojavitvi [few] { $number } pojavitve *[other] { $number } pojavitev }
en-US
{ $number -> [one] { $number } occurrence *[other] { $number } occurrences }
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-stylesheet-rule-count
sl
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } pravilo. [two] { $ruleCount } pravili. [few] { $ruleCount } pravila. *[other] { $ruleCount } pravil. }
en-US
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } rule. *[other] { $ruleCount } rules. }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-text-wrap-balance-lines-exceeded
sl
{ $lineCount -> [one] <strong>{ $property }</strong> ne vpliva na ta element, ker ima več kot { $lineCount } vrstico. [two] <strong>{ $property }</strong> ne vpliva na ta element, ker ima več kot { $lineCount } vrstici. [few] <strong>{ $property }</strong> ne vpliva na ta element, ker ima več kot { $lineCount } vrstice. *[other] <strong>{ $property }</strong> ne vpliva na ta element, ker ima več kot { $lineCount } vrstic. }
en-US
{ $lineCount -> [one] <strong>{ $property }</strong> has no effect on this element because it has more than { $lineCount } line. *[other] <strong>{ $property }</strong> has no effect on this element because it has more than { $lineCount } lines. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-reviews-link
sl
{ $numberOfReviews -> [one] { $numberOfReviews } ocena [two] { $numberOfReviews } oceni [few] { $numberOfReviews } ocene *[other] { $numberOfReviews } ocen }
en-US
{ $numberOfReviews -> [one] { $numberOfReviews } review *[other] { $numberOfReviews } reviews }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-card-expand-button
sl
{ $numberToShow -> [one] Prikaži še { $numberToShow } [two] Prikaži še { $numberToShow } [few] Prikaži še { $numberToShow } *[other] Prikaži še { $numberToShow } }
en-US
{ $numberToShow -> *[other] Show { $numberToShow } More }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-active-threads
sl
{ $active -> [one] { $active } dejavna nit od { $number }: { $list } [two] { $active } dejavni niti od { $number }: { $list } [few] { $active } dejavne niti od { $number }: { $list } *[other] { $active } dejavnih niti od { $number }: { $list } }
en-US
{ $active -> [one] { $active } active thread out of { $number }: { $list } *[other] { $active } active threads out of { $number }: { $list } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-inactive-threads
sl
{ $number -> [one] { $number } nedejavna nit [two] { $number } nedejavni niti [few] { $number } nedejavne niti *[other] { $number } nedejavnih niti }
en-US
{ $number -> [one] { $number } inactive thread *[other] { $number } inactive threads }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutReader.ftl
about-reader-estimated-read-time
sl
{ $rangePlural -> [one] { $range } minuta [two] { $range } minuti [few] { $range } minute *[other] { $range } minut }
en-US
{ $rangePlural -> [one] { $range } minute *[other] { $range } minutes }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-days
sl
{ $days -> [one] Pred { $days } dnem [two] Pred { $days } dnevoma [few] Pred { $days } dnevi *[other] Pred { $days } dnevi }
en-US
{ $days -> [one] { $days } day ago *[other] { $days } days ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-hours
sl
{ $hours -> [one] Pred { $hours } uro [two] Pred { $hours } urama [few] Pred { $hours } urami *[other] Pred { $hours } urami }
en-US
{ $hours -> [one] { $hours } hour ago *[other] { $hours } hours ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-minutes
sl
{ $minutes -> [one] Pred { $minutes } minuto [two] Pred { $minutes } minutama [few] Pred { $minutes } minutami *[other] Pred { $minutes } minutami }
en-US
{ $minutes -> [one] { $minutes } minute ago *[other] { $minutes } minutes ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pending-reports
sl
{ $reports -> [one] Vsa poročila o sesutjih, vključno z { $reports } čakajočim sesutjem v danem časovnem obsegu [two] Vsa poročila o sesutjih, vključno z { $reports } čakajočima sesutjema v danem časovnem obsegu [few] Vsa poročila o sesutjih, vključno s { $reports } čakajočimi sesutji v danem časovnem obsegu *[other] Vsa poročila o sesutjih, vključno s { $reports } čakajočimi sesutji v danem časovnem obsegu }
en-US
{ $reports -> [one] All Crash Reports (including { $reports } pending crash in the given time range) *[other] All Crash Reports (including { $reports } pending crashes in the given time range) }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
report-crash-for-days
sl
{ $days -> [one] Poročila o sesutjih za zadnji dan [two] Poročila o sesutjih za zadnja { $days } dni [few] Poročila o sesutjih za zadnje { $days } dni *[other] Poročila o sesutjih za zadnjih { $days } dni }
en-US
{ $days -> [one] Crash Reports for the Last { $days } Day *[other] Crash Reports for the Last { $days } Days }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-histogram-stats
sl
{ $sampleCount -> [one] { $sampleCount } vzorec, povprečno = { $prettyAverage }, skupno = { $sum } [two] { $sampleCount } vzorca, povprečno = { $prettyAverage }, skupno = { $sum } [few] { $sampleCount } vzorci, povprečno = { $prettyAverage }, skupno = { $sum } *[other] { $sampleCount } vzorcev, povprečno = { $prettyAverage }, skupno = { $sum } }
en-US
{ $sampleCount -> [one] { $sampleCount } sample, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } *[other] { $sampleCount } samples, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-channels
sl
{ $channels -> [one] { $channels } kanal [two] { $channels } kanala [few] { $channels } kanali *[other] { $channels } kanalov }
en-US
{ $channels -> [one] { $channels } channel *[other] { $channels } channels }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-frames
sl
{ $frames -> [one] { $frames } sličica [two] { $frames } sličici [few] { $frames } sličice *[other] { $frames } sličic }
en-US
{ $frames -> [one] { $frames } frame *[other] { $frames } frames }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-lost-label
sl
{ $packets -> [one] Izgubljen { $packets } paket [two] Izgubljena { $packets } paketa [few] Izgubljeni { $packets } paketi *[other] Izgubljenih { $packets } paketov }
en-US
{ $packets -> [one] Lost { $packets } packet *[other] Lost { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-received-label
sl
{ $packets -> [one] Prejet { $packets } paket [two] Prejeta { $packets } paketa [few] Prejeti { $packets } paketi *[other] Prejetih { $packets } paketov }
en-US
{ $packets -> [one] Received { $packets } packet *[other] Received { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sent-label
sl
{ $packets -> [one] Poslan { $packets } paket [two] Poslana { $packets } paketa [few] Poslani { $packets } paketi *[other] Poslanih { $packets } paketov }
en-US
{ $packets -> [one] Sent { $packets } packet *[other] Sent { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-days
sl
{ $timeValue -> [one] d [two] d [few] d *[other] d }
en-US
{ $timeValue -> [one] d *[other] d }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-hours
sl
{ $timeValue -> [one] h [two] h [few] h *[other] h }
en-US
{ $timeValue -> [one] h *[other] h }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-minutes
sl
{ $timeValue -> [one] m [two] m [few] m *[other] m }
en-US
{ $timeValue -> [one] m *[other] m }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-seconds
sl
{ $timeValue -> [one] s [two] s [few] s *[other] s }
en-US
{ $timeValue -> [one] s *[other] s }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-sites
sl
{ $domainCount -> [one] dostop do vaših podatkov na { $domainCount } drugi strani [two] dostop do vaših podatkov na { $domainCount } drugih straneh [few] dostop do vaših podatkov na { $domainCount } drugih straneh *[other] dostop do vaših podatkov na { $domainCount } drugih straneh }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data on { $domainCount } other site *[other] Access your data on { $domainCount } other sites }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-wildcards
sl
{ $domainCount -> [one] dostop do vaših podatkov v { $domainCount } drugi domeni [two] dostop do vaših podatkov v { $domainCount } drugih domenah [few] dostop do vaših podatkov v { $domainCount } drugih domenah *[other] dostop do vaših podatkov v { $domainCount } drugih domenah }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data in { $domainCount } other domain *[other] Access your data in { $domainCount } other domains }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • htmlForm.ftl
input-file-and-more-files
sl
{ $fileCount -> [one] in še ena [two] in še { $fileCount } [few] in še { $fileCount } *[other] in še { $fileCount } }
en-US
{ $fileCount -> [one] and one more *[other] and { $fileCount } more }
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-found-matches-count-limit.value
sl
{ $limit -> [one] Več kot { $limit } zadetek [two] Več kot { $limit } zadetka [few] Več kot { $limit } zadetki *[other] Več kot { $limit } zadetkov }
en-US
{ $limit -> [one] More than { $limit } match *[other] More than { $limit } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-found-matches.value
sl
{ $total -> [one] Zadetek { $current } od { $total } [two] Zadetek { $current } od { $total } [few] Zadetek { $current } od { $total } *[other] Zadetek { $current } od { $total } }
en-US
{ $total -> [one] { $current } of { $total } match *[other] { $current } of { $total } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-find-match-count
sl
{ $total -> [one] Zadetek { $current } od { $total } [two] Zadetek { $current } od { $total } [few] Zadetek { $current } od { $total } *[other] Zadetek { $current } od { $total } }
en-US
{ $total -> [one] { $current } of { $total } match *[other] { $current } of { $total } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-find-match-count-limit
sl
{ $limit -> [one] Več kot { $limit } zadetek [two] Več kot { $limit } zadetka [few] Več kot { $limit } zadetki *[other] Več kot { $limit } zadetkov }
en-US
{ $limit -> [one] More than { $limit } match *[other] More than { $limit } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printUI.ftl
printui-sheets-count
sl
{ $sheetCount -> [one] { $sheetCount } list papirja [two] { $sheetCount } lista papirja [few] { $sheetCount } listi papirja *[other] { $sheetCount } listov papirja }
en-US
{ $sheetCount -> [one] { $sheetCount } sheet of paper *[other] { $sheetCount } sheets of paper }

Displaying 158 results for the string one in en-US:

Entity sl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title
sl
{ $count -> [one] Odstranim { $count } prijavo? [two] Odstranim { $count } prijavi? [few] Odstranim { $count } prijave? *[other] Odstranim { $count } prijav? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login? *[other] Remove all { $count } logins? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title2
sl
{ $count -> [one] Odstranim { $count } geslo? [two] Odstranim { $count } gesli? [few] Odstranim vsa { $count } gesla? *[other] Odstranim vseh { $count } gesel? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } password? *[other] Remove all { $count } passwords? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title
sl
{ $count -> [one] Odstrani { $count } prijavo z vseh naprav? [two] Odstrani { $count } prijavi z vseh naprav? [few] Odstrani { $count } prijave z vseh naprav? *[other] Odstrani { $count } prijav z vseh naprav? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login from all devices? *[other] Remove all { $count } logins from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title2
sl
{ $count -> [one] Odstranim { $count } geslo z vseh naprav? [two] Odstranim { $count } gesli z vseh naprav? [few] Odstranim { $count } gesla z vseh naprav? *[other] Odstranim { $count } gesel z vseh naprav? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } password from all devices? *[other] Remove all { $count } passwords from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-description
sl
Npr. več uporabniških imen, gesel, spletnih naslovov za eno prijavo.
en-US
For example: multiple usernames, passwords, URLs, etc. for one login.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-title
sl
Več nasprotujočih si vrednosti za eno prijavo
en-US
Multiple Conflicting Values for One Login
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count
sl
{ $count -> [one] { $count } prijava [two] { $count } prijavi [few] { $count } prijave *[other] { $count } prijav }
en-US
{ $count -> [one] { $count } login *[other] { $count } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count2
sl
{ $count -> [one] { $count } geslo [two] { $count } gesli [few] { $count } gesla *[other] { $count } gesel }
en-US
{ $count -> [one] { $count } password *[other] { $count } passwords }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count
sl
{ $total -> [one] { $count } od { $total } prijave [two] { $count } od { $total } prijav [few] { $count } od { $total } prijav *[other] { $count } od { $total } prijav }
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } login *[other] { $count } of { $total } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count2
sl
{ $total -> [one] { $count } od { $total } gesla [two] { $count } od { $total } gesel [few] { $count } od { $total } gesel *[other] { $count } od { $total } gesel }
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } password *[other] { $count } of { $total } passwords }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-hide-activity-1
sl
Skrijte svojo dejavnost in lokacijo z { -mozilla-vpn-brand-name }. Z enim klikom vzpostavite varno povezavo, celo na javnih omrežjih Wi-Fi.
en-US
Hide browsing activity and location with { -mozilla-vpn-brand-name }. One click creates a secure connection, even on public Wi-Fi.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-pin-promo-header
sl
Do svobode zasebnega brskanja z enim klikom
en-US
Private browsing freedom in one click
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-pin-promo-title
sl
Brez shranjenih piškotkov ali zgodovine, neposredno z namizja. Brskajte, kot da nihče ne gleda.
en-US
No saved cookies or history, right from your desktop. Browse like no one’s watching.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-multiple-devices
sl
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } prejet zavihek iz vaših povezanih naprav [two] { $tabCount } prejeta zavihka iz vaših povezanih naprav [few] { $tabCount } prejeti zavihki iz vaših povezanih naprav *[other] { $tabCount } prejetih zavihkov iz vaših povezanih naprav }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from your connected devices *[other] { $tabCount } tabs have arrived from your connected devices }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
sl
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } prejet zavihek iz naprave { $deviceName } [two] { $tabCount } prejeta zavihka iz naprave { $deviceName } [few] { $tabCount } prejeti zavihki iz naprave { $deviceName } *[other] { $tabCount } prejetih zavihkov iz naprave { $deviceName } }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-unknown-device
sl
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } prejet zavihek [two] { $tabCount } prejeta zavihka [few] { $tabCount } prejeti zavihki *[other] { $tabCount } prejetih zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived *[other] { $tabCount } tabs have arrived }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-back-2.tooltiptext
sl
Pojdi na prejšnjo stran ({ $shortcut })
en-US
Go back one page ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-forward-2.tooltiptext
sl
Pojdi na naslednjo stran ({ $shortcut })
en-US
Go forward one page ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-duplicate-tabs-closed
sl
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } zavihek zaprt [two] { $tabCount } zavihka zaprta [few] { $tabCount } zavihki zaprti *[other] { $tabCount } zavihkov zaprtih }
en-US
{ $tabCount -> [one] Closed { $tabCount } tab *[other] Closed { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
sl
{ $reportCount -> [one] Imate neposlano poročilo o sesutju [two] Imate { $reportCount } neposlani poročili o sesutju [few] Imate { $reportCount } neposlana poročila o sesutju *[other] Imate { $reportCount } neposlanih poročil o sesutju }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-files-not-downloaded
sl
{ $num -> [one] Datoteka se ni prenesla. [two] { $num } datoteki se nista prenesli. [few] { $num } datoteke se niso prenesle. *[other] { $num } datotek se ni preneslo. }
en-US
{ $num -> [one] File not downloaded. *[other] {$num} files not downloaded. }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-more-downloading
sl
{ $count -> [one] Prenaša se še { $count } datoteka [two] Prenašata se še { $count } datoteki [few] Prenašajo se še { $count } datoteke *[other] Prenaša se še { $count } datotek }
en-US
{ $count -> [one] { $count } more file downloading *[other] { $count } more files downloading }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-search-results-count
sl
{ $count -> [one] { $count } spletno mesto [two] { $count } spletni mesti [few] { $count } spletna mesta *[other] { $count } spletnih mest }
en-US
{ $count -> [one] { $count } site *[other] { $count } sites }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-bookmarks
sl
{ $quantity -> [one] { $quantity } zaznamek [two] { $quantity } zaznamka [few] { $quantity } zaznamki *[other] { $quantity } zaznamkov }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } bookmark *[other] { $quantity } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-extensions
sl
{ $quantity -> [one] { $quantity } razširitev [two] { $quantity } razširitvi [few] { $quantity } razširitve *[other] { $quantity } razširitev }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } extension *[other] { $quantity } extensions }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-favorites
sl
{ $quantity -> [one] { $quantity } priljubljena [two] { $quantity } priljubljeni [few] { $quantity } priljubljene *[other] { $quantity } priljubljenih }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } favorite *[other] { $quantity } favorites }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-history
sl
{ $maxAgeInDays -> [one] zadnjega dne [two] zadnjih { $maxAgeInDays } dni [few] zadnjih { $maxAgeInDays } dni *[other] zadnjih { $maxAgeInDays } dni }
en-US
{ $maxAgeInDays -> [one] From the last day *[other] From the last { $maxAgeInDays } days }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-bookmarks
sl
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } zaznamek [two] { $newEntries } zaznamka [few] { $newEntries } zaznamki *[other] { $newEntries } zaznamkov }
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } bookmark *[other] { $newEntries } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-passwords
sl
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } dodano [two] { $newEntries } dodani [few] { $newEntries } dodana *[other] { $newEntries } dodanih }
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } added *[other] { $newEntries } added }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-passwords
sl
{ $quantity -> [one] { $quantity } geslo [two] { $quantity } gesli [few] { $quantity } gesla *[other] { $quantity } gesel }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } password *[other] { $quantity } passwords }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-payment-methods
sl
{ $quantity -> [one] { $quantity } plačilno sredstvo [two] { $quantity } plačilni sredstvi [few] { $quantity } plačilna sredstva *[other] { $quantity } plačilnih sredstev }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } payment method *[other] { $quantity } payment methods }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-updated-passwords
sl
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } posodobljeno [two] { $updatedEntries } posodobljeni [few] { $updatedEntries } posodobljena *[other] { $updatedEntries } posodobljenih }
en-US
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } updated *[other] { $updatedEntries } updated }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-rating.tooltiptext
sl
{ $total -> [one] { $total } zvezdica [two] { $total } zvezdici [few] { $total } zvezdice *[other] { $total } zvezdic }
en-US
{ $total -> [one] { $total } star *[other] { $total } stars }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-total-users
sl
{ $total -> [one] { $total } uporabnik [two] { $total } uporabnika [few] { $total } uporabniki *[other] { $total } uporabnikov }
en-US
{ $total -> [one] { $total } user *[other] { $total } users }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
fox-doodle-pin-body
sl
Samo opomnik, da si lahko priljubljeni neodvisni brskalnik pripnete na doseg miške z enim klikom.
en-US
Here’s a quick reminder that you can keep your favorite indie browser just one click away.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-row-selector
sl
{ $num -> [one] { $num } vrstica [two] { $num } vrstici [few] { $num } vrstice *[other] { $num } vrstic }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-upgrade-thanks-keep-body
sl
To je naša 100. izdaja! Hvala, ker ste del naše skupnosti. Pripnite si { -brand-short-name } na doseg roke za naslednjih 100.
en-US
It’s our 100th release! Thanks for being a part of our community. Keep { -brand-short-name } one click away for the next 100.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-mobile-download-subtitle
sl
Zajemite zavihke iz ene naprave in nadaljujte, kjer ste končali, na drugi. Poleg tega sinhronizirajte svoje zaznamke in gesla povsod, kjer uporabljate { -brand-product-name }.
en-US
Grab tabs from one device and pick up where you left off on another. Plus sync your bookmarks and passwords anywhere you use { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-upgrade-onboarding-pin-private-window-header
sl
Do svobode zasebnega brskanja z enim klikom
en-US
Get private browsing freedom in one click
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-upgrade-onboarding-pin-private-window-subtitle
sl
Brez shranjenih piškotkov ali zgodovine, neposredno z namizja. Brskajte, kot da nihče ne gleda.
en-US
No saved cookies or history, right from your desktop. Browse like no one’s watching.
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
general-meta-tags.value
sl
{ $tags -> [one] Meta ({ $tags } oznaka) [two] Meta ({ $tags } oznaki) [few] Meta ({ $tags } oznake) *[other] Meta ({ $tags } oznak) }
en-US
{ $tags -> [one] Meta (1 tag) *[other] Meta ({ $tags } tags) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-animated-image-type.value
sl
{ $frames -> [one] Slika { $type } (animacija, { $frames } sličica) [two] Slika { $type } (animacija, { $frames } sličici) [few] Slika { $type } (animacija, { $frames } sličice) *[other] Slika { $type } (animacija, { $frames } sličic) }
en-US
{ $frames -> [one] { $type } Image (animated, { $frames } frame) *[other] { $type } Image (animated, { $frames } frames) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
properties-general-size.value
sl
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } bajt) [two] { $kb } KB ({ $bytes } bajta) [few] { $kb } KB ({ $bytes } bajte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bajtov) }
en-US
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-visits-number
sl
{ $visits -> [0] Ne [one] Da, enkrat [two] Da, { $visits }-krat [few] Da, { $visits }-krat *[other] Da, { $visits }-krat }
en-US
{ $visits -> [0] No [one] Yes, once *[other] Yes, { $visits } times }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-details-pane-items-count.value
sl
{ $count -> [one] En predmet [two] { $count } predmeta [few] { $count } predmeti *[other] { $count } predmetov }
en-US
{ $count -> [one] One item *[other] { $count } items }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-locked-prompt
sl
Zaznamki in zgodovina ne bodo delovali, ker eno izmed datotek programa { -brand-short-name } uporablja nek drug program. Napako lahko povzroča katero izmed varnostnih orodij.
en-US
The bookmarks and history system will not be functional because one of { -brand-short-name }’s files is in use by another application. Some security software can cause this problem.
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
languages-description
sl
Spletne strani so včasih na voljo v več jezikih. Izberite prednostni vrstni red jezikov za prikaz strani
en-US
Web pages are sometimes offered in more than one language. Choose languages for displaying these web pages, in order of preference
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-desc
sl
{ $tabCount -> [one] Če vsebniške zavihke onemogočite zdaj, bo { $tabCount } vsebniški zavihek zaprt. Ali jih res želite onemogočiti? [two] Če vsebniške zavihke onemogočite zdaj, bosta { $tabCount } vsebniška zavihka zaprta. Ali jih res želite onemogočiti? [few] Če vsebniške zavihke onemogočite zdaj, bodo { $tabCount } vsebniški zavihki zaprti. Ali jih res želite onemogočiti? *[other] Če vsebniške zavihke onemogočite zdaj, bo { $tabCount } vsebniških zavihkov zaprtih. Ali jih res želite onemogočiti? }
en-US
{ $tabCount -> [one] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tab will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? *[other] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tabs will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-ok-button
sl
{ $tabCount -> [one] Zapri { $tabCount } vsebniški zavihek [two] Zapri { $tabCount } vsebniška zavihka [few] Zapri { $tabCount } vsebniške zavihke *[other] Zapri { $tabCount } vsebniških zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close { $tabCount } Container Tab *[other] Close { $tabCount } Container Tabs }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-remove-alert-msg
sl
{ $count -> [one] Če ta vsebnik odstranite zdaj, bo { $count } vsebniški zavihek zaprt. Ali ste prepričani, da želite odstraniti ta vsebnik? [two] Če ta vsebnik odstranite zdaj, bosta { $count } vsebniška zavihka zaprta. Ali ste prepričani, da želite odstraniti ta vsebnik? [few] Če ta vsebnik odstranite zdaj, bodo { $count } vsebniški zavihki zaprti. Ali ste prepričani, da želite odstraniti ta vsebnik? *[other] Če ta vsebnik odstranite zdaj, bo { $count } vsebniških zavihkov zaprtih. Ali ste prepričani, da želite odstraniti ta vsebnik? }
en-US
{ $count -> [one] If you remove this Container now, { $count } container tab will be closed. Are you sure you want to remove this Container? *[other] If you remove this Container now, { $count } container tabs will be closed. Are you sure you want to remove this Container? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-sections-rows-option.label
sl
{ $num -> [one] { $num } vrstica [two] { $num } vrstici [few] { $num } vrstice *[other] { $num } vrstic }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cookie.aria-label
sl
{ $count -> [one] { $count } piškotek za sledenje med spletnimi mesti ({ $percentage } %) [two] { $count } piškotka za sledenje med spletnimi mesti ({ $percentage } %) [few] { $count } piškotki za sledenje med spletnimi mesti ({ $percentage } %) *[other] { $count } piškotkov za sledenje med spletnimi mesti ({ $percentage } %) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cross-site tracking cookie ({ $percentage }%) *[other] { $count } cross-site tracking cookies ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cryptominer.aria-label
sl
{ $count -> [one] { $count } kriptorudar ({ $percentage } %) [two] { $count } kriptorudarja ({ $percentage } %) [few] { $count } kriptorudarji ({ $percentage } %) *[other] { $count } kriptorudarjev ({ $percentage } %) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptominers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-fingerprinter.aria-label
sl
{ $count -> [one] { $count } sledilec prstnih odtisov ({ $percentage } %) [two] { $count } sledilca prstnih odtisov ({ $percentage } %) [few] { $count } sledilci prstnih odtisov ({ $percentage } %) *[other] { $count } sledilcev prstnih odtisov ({ $percentage } %) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } fingerprinter ({ $percentage }%) *[other] { $count } fingerprinters ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-social.aria-label
sl
{ $count -> [one] { $count } sledilec družbenih omrežij ({ $percentage } %) [two] { $count } sledilca družbenih omrežij ({ $percentage } %) [few] { $count } sledilci družbenih omrežij ({ $percentage } %) *[other] { $count } sledilcev družbenih omrežij ({ $percentage } %) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } social media tracker ({ $percentage }%) *[other] { $count } social media trackers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-tracker.aria-label
sl
{ $count -> [one] { $count } sledilna vsebina ({ $percentage } %) [two] { $count } sledilni vsebini ({ $percentage } %) [few] { $count } sledilne vsebine ({ $percentage } %) *[other] { $count } sledilnih vsebin ({ $percentage } %) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } tracking content ({ $percentage }%) *[other] { $count } tracking content ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-total-tracker-summary
sl
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> sledilec zavrnjen od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } [two] <b>{ $count }</b> sledilca zavrnjena od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } [few] <b>{ $count }</b> sledilci zavrnjeni od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> sledilcev zavrnjenih od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
en-US
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> tracker blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> trackers blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-week-summary
sl
{ $count -> [one] { -brand-short-name } je v zadnjem tednu zavrnil { $count } sledilca [two] { -brand-short-name } je v zadnjem tednu zavrnil { $count } sledilca [few] { -brand-short-name } je v zadnjem tednu zavrnil { $count } sledilce *[other] { -brand-short-name } je v zadnjem tednu zavrnil { $count } sledilcev }
en-US
{ $count -> [one] { -brand-short-name } blocked { $count } tracker over the past week *[other] { -brand-short-name } blocked { $count } trackers over the past week }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-found
sl
{ $count -> [one] geslo je bilo izpostavljeno v vseh krajah [two] gesli sta bili izpostavljeni v vseh krajah [few] gesla so bila izpostavljena v vseh krajah *[other] gesel je bilo izpostavljenih v vseh krajah }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed across all breaches *[other] Passwords exposed across all breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-resolved
sl
{ $count -> [one] geslo je bilo izpostavljeno v nerazrešenih krajah [two] gesli sta bili izpostavljeni v nerazrešenih krajah [few] gesla so bila izpostavljena v nerazrešenih krajah *[other] gesel je bilo izpostavljenih v nerazrešenih krajah }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed in unresolved breaches *[other] Passwords exposed in unresolved breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-found
sl
{ $count -> [one] znana kraja podatkov je izpostavila vaše podatke [two] znani kraji podatkov sta izpostavili vaše podatke [few] znane kraje podatkov so izpostavile vaše podatke *[other] znanih kraj podatkov je izpostavilo vaše podatke }
en-US
{ $count -> [one] Known data breach has exposed your information *[other] Known data breaches have exposed your information }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-resolved
sl
{ $count -> [one] znana kraja je bila označena kot razrešena [two] znani kraji sta bili označena kot razrešeni [few] znane kraje so bile označene kot razrešene *[other] znanih kraj je bilo označenih kot razrešenih }
en-US
{ $count -> [one] Known data breach marked as resolved *[other] Known data breaches marked as resolved }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-monitored-emails
sl
{ $count -> [one] nadzorovan e-poštni naslov [two] nadzorovana e-poštna naslova [few] nadzorovani e-poštni naslovi *[other] nadzorovanih e-poštnih naslovov }
en-US
{ $count -> [one] Email address being monitored *[other] Email addresses being monitored }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-breached-logins
sl
{ $count -> [one] 1 geslo je morda bilo izpostavljeno v kraji podatkov. [two] { $count } gesli sta morda bili izpostavljeni v kraji podatkov. [few] { $count } gesla so morda bila izpostavljena v kraji podatkov. *[other] { $count } gesel je morda bilo izpostavljenih v kraji podatkov. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password may have been exposed in a data breach. *[other] { $count } passwords may have been exposed in a data breach. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-no-breached-logins
sl
{ $count -> [one] { $count } geslo varno shranjeno. [two] { $count } gesli varno shranjeni. [few] { $count } gesla varno shranjena. *[other] { $count } gesel varno shranjenih. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password stored securely. *[other] Your passwords are being stored securely. }
Entity # all locales browser • browser • recentlyClosed.ftl
recently-closed-undo-close-window-label
sl
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (in { $tabCount } preostali zavihek) [two] { $winTitle } (in { $tabCount } preostala zavihka) [few] { $winTitle } (in { $tabCount } preostali zavihki) *[other] { $winTitle } (in { $tabCount } preostalih zavihkov) }
en-US
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (and { $tabCount } other tab) *[other] { $winTitle } (and { $tabCount } other tabs) }
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-callout-closed-not-opted-in-revised-title
sl
Warning: Source string is missing
en-US
One click to trustworthy reviews
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-callout-closed-not-opted-in-title
sl
En klik do zanesljivih mnenj
en-US
One click to reliable reviews
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-callout-not-opted-in-reminder-img-alt.aria-label
sl
Warning: Source string is missing
en-US
Abstract illustration of three product reviews. One has a warning symbol indicating it may not be trustworthy.
Entity # all locales browser • browser • sitePermissions.ftl
site-permissions-open-blocked-popups
sl
{ $count -> [one] Odpri { $count } zavrnjeno pojavno okno [two] Odpri { $count } zavrnjeni pojavni okni [few] Odpri { $count } zavrnjena pojavna okna *[other] Odpri { $count } zavrnjenih pojavnih oken }
en-US
{ $count -> [one] Open { $count } blocked pop-up *[other] Open { $count } blocked pop-ups }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter
sl
{ $trackerCount -> [one] 1 zavrnjen [two] { $trackerCount } zavrnjena [few] { $trackerCount } zavrnjeni *[other] { $trackerCount } zavrnjenih }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter-no-tooltip
sl
{ $trackerCount -> [one] 1 zavrnjen [two] { $trackerCount } zavrnjena [few] { $trackerCount } zavrnjeni *[other] { $trackerCount } zavrnjenih }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-milestone
sl
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } je od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } zavrnil { $trackerCount } sledilca [two] { -brand-short-name } je od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } zavrnil { $trackerCount } sledilca [few] { -brand-short-name } je od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } zavrnil { $trackerCount } sledilce *[other] { -brand-short-name } je od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } zavrnil { $trackerCount } sledilcev }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } blocked { $trackerCount } tracker since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } blocked over { $trackerCount } trackers since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-close-tabs-tooltip.label
sl
{ $tabCount -> [one] Zapri zavihek [two] Zapri { $tabCount } zavihka [few] Zapri { $tabCount } zavihke *[other] Zapri { $tabCount } zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close tab *[other] Close { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-background-tooltip.label
sl
{ $tabCount -> [one] Utišaj zavihek [two] Utišaj { $tabCount } zavihka [few] Utišaj { $tabCount } zavihke *[other] Utišaj { $tabCount } zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab *[other] Mute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-tooltip.label
sl
{ $tabCount -> [one] Utišaj zavihek ({ $shortcut }) [two] Utišaj { $tabCount } zavihka ({ $shortcut }) [few] Utišaj { $tabCount } zavihke ({ $shortcut }) *[other] Utišaj { $tabCount } zavihkov ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab ({ $shortcut }) *[other] Mute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unblock-tab-audio-tooltip.label
sl
{ $tabCount -> [one] Predvajaj zavihek [two] Predvajaj { $tabCount } zavihka [few] Predvajaj { $tabCount } zavihke *[other] Predvajaj { $tabCount } zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [one] Play tab *[other] Play { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-background-tooltip.label
sl
{ $tabCount -> [one] Povrni glasnost zavihka [two] Povrni glasnost { $tabCount } zavihkov [few] Povrni glasnost { $tabCount } zavihkov *[other] Povrni glasnost { $tabCount } zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab *[other] Unmute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-tooltip.label
sl
{ $tabCount -> [one] Povrni glasnost zavihka ({ $shortcut }) [two] Povrni glasnost { $tabCount } zavihkov ({ $shortcut }) [few] Povrni glasnost { $tabCount } zavihkov ({ $shortcut }) *[other] Povrni glasnost { $tabCount } zavihkov ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab ({ $shortcut }) *[other] Unmute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-pin-invalid-long-prompt
sl
{ $retriesLeft -> [one] Napačna koda. Ostaja vam { $retriesLeft } poskus, preden trajno izgubite dostop do poverilnic na tej napravi. [two] Napačna koda. Ostajata vam { $retriesLeft } poskusa, preden trajno izgubite dostop do poverilnic na tej napravi. [few] Napačna koda. Ostajajo vam { $retriesLeft } poskusi, preden trajno izgubite dostop do poverilnic na tej napravi. *[other] Napačna koda. Ostaja vam { $retriesLeft } poskusov, preden trajno izgubite dostop do poverilnic na tej napravi. }
en-US
{ $retriesLeft -> [one] Incorrect PIN. You have { $retriesLeft } attempt left before you permanently lose access to the credentials on this device. *[other] Incorrect PIN. You have { $retriesLeft } attempts left before you permanently lose access to the credentials on this device. }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-uv-invalid-long-prompt
sl
{ $retriesLeft -> [one] Preverjanje uporabnika ni uspelo. Imate še { $retriesLeft } poskus. Poskusite znova. [two] Preverjanje uporabnika ni uspelo. Imate še { $retriesLeft } poskusa. Poskusite znova. [few] Preverjanje uporabnika ni uspelo. Imate še { $retriesLeft } poskuse. Poskusite znova. *[other] Preverjanje uporabnika ni uspelo. Imate še { $retriesLeft } poskusov. Poskusite znova. }
en-US
{ $retriesLeft -> [one] User verification failed. You have { $retriesLeft } attempt left. Try again. *[other] User verification failed. You have { $retriesLeft } attempts left. Try again. }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-application-with-n-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Skupna raba aplikacije z { $tabCount } zavihkom [two] Skupna raba aplikacije z { $tabCount } zavihkoma [few] Skupna raba aplikacije s { $tabCount } zavihki *[other] Skupna raba aplikacije s { $tabCount } zavihki }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing an Application with { $tabCount } tab *[other] Sharing Applications with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-browser-with-n-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Skupna raba zavihka z { $tabCount } zavihkom [two] Skupna raba zavihkov z { $tabCount } zavihkoma [few] Skupna raba zavihkov s { $tabCount } zavihki *[other] Skupna raba zavihkov s { $tabCount } zavihki }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Tab with { $tabCount } tab *[other] Sharing Tabs with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-camera-with-n-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Skupna raba kamere z { $tabCount } zavihkom [two] Skupna raba kamere z { $tabCount } zavihkoma [few] Skupna raba kamere s { $tabCount } zavihki *[other] Skupna raba kamere s { $tabCount } zavihki }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Camera with { $tabCount } tab *[other] Sharing Camera with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-microphone-with-n-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Skupna raba mikrofona z { $tabCount } zavihkom [two] Skupna raba mikrofona z { $tabCount } zavihkoma [few] Skupna raba mikrofona s { $tabCount } zavihki *[other] Skupna raba mikrofona s { $tabCount } zavihki }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Microphone with { $tabCount } tab *[other] Sharing Microphone with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-screen-with-n-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Skupna raba zaslona z { $tabCount } zavihkom [two] Skupna raba zaslona z { $tabCount } zavihkoma [few] Skupna raba zaslona s { $tabCount } zavihki *[other] Skupna raba zaslona s { $tabCount } zavihki }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Screen with { $tabCount } tab *[other] Sharing Screen with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-window-with-n-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Skupna raba okna z { $tabCount } zavihkom [two] Skupna raba okna z { $tabCount } zavihkoma [few] Skupna raba okna s { $tabCount } zavihki *[other] Skupna raba okna s { $tabCount } zavihki }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Window with { $tabCount } tab *[other] Sharing Windows with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-application
sl
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } okno) [two] { $appName } ({ $windowCount } okni) [few] { $appName } ({ $windowCount } okna) *[other] { $appName } ({ $windowCount } oken) }
en-US
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } window) *[other] { $appName } ({ $windowCount } windows) }
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
unsignedAddonsDisabled.message
sl
Enega ali več nameščenih dodatkov ni bilo mogoče potrditi, zato so bili onemogočeni.
en-US
One or more installed add-ons cannot be verified and have been disabled.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.selectDevicePrompt
sl
Za %S je najdenih več naprav. Izberite eno izmed njih.
en-US
Multiple devices found for %S. Please select one.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
unknownProtocolFound
sl
Firefox ne zna odpreti naslova, ker eden izmed protokolov (%S) ni povezan z nobenim programom ali ni dovoljen v tem okolju.
en-US
Firefox doesn’t know how to open this address, because one of the following protocols (%S) isn’t associated with any program or is not allowed in this context.
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-progress-progressbar
sl
{ $nodeCount -> [one] Preverjanje { $nodeCount } vozlišča [two] Preverjanje { $nodeCount } vozlišč [few] Preverjanje { $nodeCount } vozlišč *[other] Preverjanje { $nodeCount } vozlišč }
en-US
{ $nodeCount -> [one] Checking { $nodeCount } node *[other] Checking { $nodeCount } nodes }
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-toolbar
sl
Če obstaja več kot ena orodna vrstica, morajo biti orodne vrstice označene. <a>Več o tem</a>
en-US
Toolbars must be labeled when there is more than one toolbar. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • compatibility.ftl
compatibility-issue-occurrences
sl
{ $number -> [one] { $number } pojavitev [two] { $number } pojavitvi [few] { $number } pojavitve *[other] { $number } pojavitev }
en-US
{ $number -> [one] { $number } occurrence *[other] { $number } occurrences }
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
markupView.more.showAll2
sl
Prikaži še eno vozlišče;Prikaži #1 vozlišči;Prikaži #1 vozlišča;Prikaži #1 vozlišč
en-US
Show one more node;Show all #1 nodes
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-stylesheet-rule-count
sl
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } pravilo. [two] { $ruleCount } pravili. [few] { $ruleCount } pravila. *[other] { $ruleCount } pravil. }
en-US
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } rule. *[other] { $ruleCount } rules. }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-column-span-fix
sl
Warning: Source string is missing
en-US
Try adding <strong>column-count</strong> or <strong>column-width</strong> to one of its ancestor elements. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-text-wrap-balance-lines-exceeded
sl
{ $lineCount -> [one] <strong>{ $property }</strong> ne vpliva na ta element, ker ima več kot { $lineCount } vrstico. [two] <strong>{ $property }</strong> ne vpliva na ta element, ker ima več kot { $lineCount } vrstici. [few] <strong>{ $property }</strong> ne vpliva na ta element, ker ima več kot { $lineCount } vrstice. *[other] <strong>{ $property }</strong> ne vpliva na ta element, ker ima več kot { $lineCount } vrstic. }
en-US
{ $lineCount -> [one] <strong>{ $property }</strong> has no effect on this element because it has more than { $lineCount } line. *[other] <strong>{ $property }</strong> has no effect on this element because it has more than { $lineCount } lines. }
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.toolbar
sl
Če obstaja več kot ena orodna vrstica, morajo biti orodne vrstice označene.
en-US
Toolbars must be labeled when there is more than one toolbar.
Entity # all locales devtools • shared • webconsole-commands.ftl
webconsole-commands-usage-block
sl
:block URL_STRING Začni blokirati omrežne zahteve Sprejme le en argument URL_STRING, niz brez narekovajev, s katerim bodo blokirane vse zahteve, katerih URL vsebuje ta niz. Za razveljavitev uporabite :unblock ali stransko vrstico Zavračanje zahtev v nadzorniku omrežja.
en-US
:block URL_STRING Start blocking network requests It accepts only one URL_STRING argument, an unquoted string which will be used to block all requests whose URL includes this string. Use :unblock or the Network Monitor request blocking sidebar to undo this.
Entity # all locales devtools • shared • webconsole-commands.ftl
webconsole-commands-usage-unblock
sl
:unblock URL_STRING Nehaj blokirati omrežne zahteve Sprejme le en argument – natanko isti niz, ki je bil podan v :block.
en-US
:unblock URL_STRING Stop blocking network requests It accepts only one argument, the exact same string previously passed to :block.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
unknownProtocolFound
sl
Eden izmed protokolov (%S) ni registriran ali ni dovoljen v tem okolju.
en-US
One of the following (%S) is not a registered protocol or is not allowed in this context.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormValidationRadioMissing
sl
Izberite eno izmed naslednjih možnosti.
en-US
Please select one of these options.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedContainerNotAllowed
sl
Zahteva za celoten zaslon je bila zavrnjena, ker najmanj eden izmed elementov dokumenta ni iframe ali je brez atributa "allowfullscreen".
en-US
Request for fullscreen was denied because at least one of the document’s containing elements is not an iframe or does not have an “allowfullscreen” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • layout • xmlparser.properties
40
sl
predpona ne sme biti vezana na katerega izmed rezerviranih imenskih prostorov
en-US
prefix must not be bound to one of the reserved namespace names
Entity # all locales dom • chrome • mathml • mathml.properties
DuplicateMprescripts
sl
Napaka pri označevanju: več kot en <mprescripts/> v <mmultiscripts/>.
en-US
Invalid markup: More than one <mprescripts/> in <mmultiscripts/>.
Entity # all locales dom • chrome • mathml • mathml.properties
NoBase
sl
Napaka pri označevanju: pričakovan natančno en element Base v <mmultiscripts/>, vendar najden noben.
en-US
Invalid markup: Expected exactly one Base element in <mmultiscripts/>. Found none.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
CookieRejectedHttpOnlyButFromScript
sl
Piškotek “%1$S” je bil zavrnjen, ker piškotek samo HTTP že obstaja, vendar je skript poskušal shraniti novega.
en-US
Cookie “%1$S” has been rejected because there is already an HTTP-Only cookie but script tried to store a new one.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_DUPLICATE_CERT_NAME
sl
Ime prenesenega digitalnega potrdila se podvaja z zapisom v vaši podatkovni bazi.
en-US
Downloaded certificate’s name duplicates one already in your database.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_INVALID_PASSWORD
sl
Vnešeno geslo ni pravilno. Prosimo izberite drugačno geslo.
en-US
Password entered is invalid. Please pick a different one.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OLD_CRL
sl
Nov CPS nima kasnejšega datuma kot trenutni.
en-US
New CRL is not later than the current one.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OLD_KRL
sl
Nov KRL nima kasnejšega datuma kot trenuten.
en-US
New KRL is not later than the current one.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
delete-user-cert-impact
sl
Če zbrišete enega svojih lastnih digitalnih potrdil, se z njim ne boste mogli več identificirati.
en-US
If you delete one of your own certificates, you can no longer use it to identify yourself.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
restartMessageNoUnlockerMac
sl
%S je že odprt. Le ena kopija %Sa lahko teče naenkrat.
en-US
A copy of %S is already open. Only one copy of %S can be open at a time.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
restartMessageUnlockerMac
sl
%S je že odprt. Trenutno odprta kopija %Sa bo zaprta, da se bo lahko odprla nova.
en-US
A copy of %S is already open. The running copy of %S will quit in order to open this one.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-reviews-link
sl
{ $numberOfReviews -> [one] { $numberOfReviews } ocena [two] { $numberOfReviews } oceni [few] { $numberOfReviews } ocene *[other] { $numberOfReviews } ocen }
en-US
{ $numberOfReviews -> [one] { $numberOfReviews } review *[other] { $numberOfReviews } reviews }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-duplicate-warning-message
sl
{ $shortcut } se uporablja kot bližnjica v več primerih. Podvojene bližnjice lahko povzročijo nepričakovano vedenje.
en-US
{ $shortcut } is being used as a shortcut in more than one case. Duplicate shortcuts may cause unexpected behavior.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-duplicate-warning-message2.message
sl
{ $shortcut } se uporablja kot bližnjica v več primerih. Podvojene bližnjice lahko povzročijo nepričakovano vedenje.
en-US
{ $shortcut } is being used as a shortcut in more than one case. Duplicate shortcuts may cause unexpected behavior.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-label-for-ping-names
sl
Warning: Source string is missing
en-US
Select from the preceding list the ping your instrumentation is in. If it’s in a <a data-l10n-name="custom-ping-link">custom ping</a>, choose that one. Otherwise, the default for <code>event</code> metrics is the <code>events</code> ping and the default for all other metrics is the <code>metrics</code> ping.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-active-threads
sl
{ $active -> [one] { $active } dejavna nit od { $number }: { $list } [two] { $active } dejavni niti od { $number }: { $list } [few] { $active } dejavne niti od { $number }: { $list } *[other] { $active } dejavnih niti od { $number }: { $list } }
en-US
{ $active -> [one] { $active } active thread out of { $number }: { $list } *[other] { $active } active threads out of { $number }: { $list } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-inactive-threads
sl
{ $number -> [one] { $number } nedejavna nit [two] { $number } nedejavni niti [few] { $number } nedejavne niti *[other] { $number } nedejavnih niti }
en-US
{ $number -> [one] { $number } inactive thread *[other] { $number } inactive threads }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-profile-process.title
sl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $duration -> [one] Profile all threads of this process for { $duration } second *[other] Profile all threads of this process for { $duration } seconds }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutReader.ftl
about-reader-estimated-read-time
sl
{ $rangePlural -> [one] { $range } minuta [two] { $range } minuti [few] { $range } minute *[other] { $range } minut }
en-US
{ $rangePlural -> [one] { $range } minute *[other] { $range } minutes }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices
sl
{ -brand-full-name } uporablja spletne informacijske storitve ("Storitve"), s katerimi vam omogoča nekatere zmogljivosti, ki so vam na razpolago v tej binarni različici programa { -brand-short-name }, kot je opisano spodaj. Če ne želite uporabljati ene ali več izmed teh storitev ali pa so spodnji pogoji za vas nesprejemljivi, lahko zmogljivosti ali storitve onemogočite. Navodila, kako lahko onemogočite določeno zmogljivost ali storitev, so na voljo <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">tukaj</a>. Ostale zmogljivosti in storitve lahko onemogočite v nastavitvah programa.
en-US
{ -brand-full-name } uses web-based information services (“Services”) to provide some of the features provided for your use with this binary version of { -brand-short-name } under the terms described below. If you do not want to use one or more of the Services or the terms below are unacceptable, you may disable the feature or Service(s). Instructions on how to disable a particular feature or Service may be found <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">here</a>. Other features and Services can be disabled in the application preferences.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-days
sl
{ $days -> [one] Pred { $days } dnem [two] Pred { $days } dnevoma [few] Pred { $days } dnevi *[other] Pred { $days } dnevi }
en-US
{ $days -> [one] { $days } day ago *[other] { $days } days ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-hours
sl
{ $hours -> [one] Pred { $hours } uro [two] Pred { $hours } urama [few] Pred { $hours } urami *[other] Pred { $hours } urami }
en-US
{ $hours -> [one] { $hours } hour ago *[other] { $hours } hours ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-minutes
sl
{ $minutes -> [one] Pred { $minutes } minuto [two] Pred { $minutes } minutama [few] Pred { $minutes } minutami *[other] Pred { $minutes } minutami }
en-US
{ $minutes -> [one] { $minutes } minute ago *[other] { $minutes } minutes ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pending-reports
sl
{ $reports -> [one] Vsa poročila o sesutjih, vključno z { $reports } čakajočim sesutjem v danem časovnem obsegu [two] Vsa poročila o sesutjih, vključno z { $reports } čakajočima sesutjema v danem časovnem obsegu [few] Vsa poročila o sesutjih, vključno s { $reports } čakajočimi sesutji v danem časovnem obsegu *[other] Vsa poročila o sesutjih, vključno s { $reports } čakajočimi sesutji v danem časovnem obsegu }
en-US
{ $reports -> [one] All Crash Reports (including { $reports } pending crash in the given time range) *[other] All Crash Reports (including { $reports } pending crashes in the given time range) }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
report-crash-for-days
sl
{ $days -> [one] Poročila o sesutjih za zadnji dan [two] Poročila o sesutjih za zadnja { $days } dni [few] Poročila o sesutjih za zadnje { $days } dni *[other] Poročila o sesutjih za zadnjih { $days } dni }
en-US
{ $days -> [one] Crash Reports for the Last { $days } Day *[other] Crash Reports for the Last { $days } Days }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-histogram-stats
sl
{ $sampleCount -> [one] { $sampleCount } vzorec, povprečno = { $prettyAverage }, skupno = { $sum } [two] { $sampleCount } vzorca, povprečno = { $prettyAverage }, skupno = { $sum } [few] { $sampleCount } vzorci, povprečno = { $prettyAverage }, skupno = { $sum } *[other] { $sampleCount } vzorcev, povprečno = { $prettyAverage }, skupno = { $sum } }
en-US
{ $sampleCount -> [one] { $sampleCount } sample, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } *[other] { $sampleCount } samples, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-results-pin-invalid-error
sl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $retriesLeft -> [0] Error: Incorrect PIN. Try again. [one] Error: Incorrect PIN. Try again. You have one attempt left. *[other] Error: Incorrect PIN. Try again. You have { $retriesLeft } attempts left. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-samples-still-needed
sl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $repeatCount -> [one] { $repeatCount } sample still needed. *[other] { $repeatCount } samples still needed. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-channels
sl
{ $channels -> [one] { $channels } kanal [two] { $channels } kanala [few] { $channels } kanali *[other] { $channels } kanalov }
en-US
{ $channels -> [one] { $channels } channel *[other] { $channels } channels }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-frames
sl
{ $frames -> [one] { $frames } sličica [two] { $frames } sličici [few] { $frames } sličice *[other] { $frames } sličic }
en-US
{ $frames -> [one] { $frames } frame *[other] { $frames } frames }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-lost-label
sl
{ $packets -> [one] Izgubljen { $packets } paket [two] Izgubljena { $packets } paketa [few] Izgubljeni { $packets } paketi *[other] Izgubljenih { $packets } paketov }
en-US
{ $packets -> [one] Lost { $packets } packet *[other] Lost { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-received-label
sl
{ $packets -> [one] Prejet { $packets } paket [two] Prejeta { $packets } paketa [few] Prejeti { $packets } paketi *[other] Prejetih { $packets } paketov }
en-US
{ $packets -> [one] Received { $packets } packet *[other] Received { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sent-label
sl
{ $packets -> [one] Poslan { $packets } paket [two] Poslana { $packets } paketa [few] Poslani { $packets } paketi *[other] Poslanih { $packets } paketov }
en-US
{ $packets -> [one] Sent { $packets } packet *[other] Sent { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-days
sl
{ $timeValue -> [one] d [two] d [few] d *[other] d }
en-US
{ $timeValue -> [one] d *[other] d }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-hours
sl
{ $timeValue -> [one] h [two] h [few] h *[other] h }
en-US
{ $timeValue -> [one] h *[other] h }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-minutes
sl
{ $timeValue -> [one] m [two] m [few] m *[other] m }
en-US
{ $timeValue -> [one] m *[other] m }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-seconds
sl
{ $timeValue -> [one] s [two] s [few] s *[other] s }
en-US
{ $timeValue -> [one] s *[other] s }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
profile-creation-explanation-3
sl
Če edini uporabljate to kopijo { -brand-short-name }a, morate imeti vsaj en profil. Če hočete, lahko ustvarite več profilov, da lahko shranite različne nastavitve in osebne nastavitve. Lahko imate, na primer, ločene profile za zasebno in službeno rabo.
en-US
If you are the only person using this copy of { -brand-short-name }, you must have at least one profile. If you would like, you can create multiple profiles for yourself to store different sets of settings and preferences. For example, you may want to have separate profiles for business and personal use.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
profile-creation-intro
sl
Če ustvarite več profilov, jih lahko prepoznate po njihovih imenih. Uporabite lahko predlagano ime, ali pa uporabite svoje.
en-US
If you create several profiles you can tell them apart by the profile names. You may use the name provided here or use one of your own.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • cspErrors.ftl
csp-error-illegal-host-wildcard
sl
{ $scheme }: nadomestni viri v navodilih '{ $directive }' morajo vključevati vsaj eno nesplošno poddomeno (npr. *.example.com namesto *.com)
en-US
{ $scheme }: wildcard sources in ‘{ $directive }’ directives must include at least one non-generic sub-domain (e.g., *.example.com rather than *.com)
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-sites
sl
{ $domainCount -> [one] dostop do vaših podatkov na { $domainCount } drugi strani [two] dostop do vaših podatkov na { $domainCount } drugih straneh [few] dostop do vaših podatkov na { $domainCount } drugih straneh *[other] dostop do vaših podatkov na { $domainCount } drugih straneh }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data on { $domainCount } other site *[other] Access your data on { $domainCount } other sites }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-wildcards
sl
{ $domainCount -> [one] dostop do vaših podatkov v { $domainCount } drugi domeni [two] dostop do vaših podatkov v { $domainCount } drugih domenah [few] dostop do vaših podatkov v { $domainCount } drugih domenah *[other] dostop do vaših podatkov v { $domainCount } drugih domenah }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data in { $domainCount } other domain *[other] Access your data in { $domainCount } other domains }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • htmlForm.ftl
input-file-and-more-files
sl
{ $fileCount -> [one] in še ena [two] in še { $fileCount } [few] in še { $fileCount } *[other] in še { $fileCount } }
en-US
{ $fileCount -> [one] and one more *[other] and { $fileCount } more }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • run-from-dmg.ftl
prompt-to-install-message
sl
Dokončajte namestitev v enem koraku, da ohranite { -brand-short-name } posodobljen in preprečite izgubo podatkov. { -brand-short-name } bo dodan v mapo Applications in v Dock.
en-US
Complete this one-step installation to help keep { -brand-short-name } up to date and prevent data loss. { -brand-short-name } will be added to your Applications folder and Dock.
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-found-matches-count-limit.value
sl
{ $limit -> [one] Več kot { $limit } zadetek [two] Več kot { $limit } zadetka [few] Več kot { $limit } zadetki *[other] Več kot { $limit } zadetkov }
en-US
{ $limit -> [one] More than { $limit } match *[other] More than { $limit } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-found-matches.value
sl
{ $total -> [one] Zadetek { $current } od { $total } [two] Zadetek { $current } od { $total } [few] Zadetek { $current } od { $total } *[other] Zadetek { $current } od { $total } }
en-US
{ $total -> [one] { $current } of { $total } match *[other] { $current } of { $total } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
sl