Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity sl en-US
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
sl
Spletna mesta svojo istovetnost dokazujejo z digitalnimi potrdili, ki jih izdajajo uradni overitelji. Večina brskalnikov ne zaupa več digitalnim potrdilom, ki so jih izdali GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte in VeriSign. Spletno mesto { $hostname } uporablja digitalno potrdilo enega od teh overiteljev, zato njeove istovetnosti ni mogoče preveriti.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.