Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity sl en-US
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices
sl
{ -brand-full-name } uporablja spletne informacijske storitve ("Storitve"), s katerimi vam omogoča nekatere zmogljivosti, ki so vam na razpolago v tej binarni različici programa { -brand-short-name }, kot je opisano spodaj. Če ne želite uporabljati ene ali več izmed teh storitev ali pa so spodnji pogoji za vas nesprejemljivi, lahko zmogljivosti ali storitve onemogočite. Navodila, kako lahko onemogočite določeno zmogljivost ali storitev, so na voljo <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">tukaj</a>. Ostale zmogljivosti in storitve lahko onemogočite v nastavitvah programa.
en-US
{ -brand-full-name } uses web-based information services (“Services”) to provide some of the features provided for your use with this binary version of { -brand-short-name } under the terms described below. If you do not want to use one or more of the Services or the terms below are unacceptable, you may disable the feature or Service(s). Instructions on how to disable a particular feature or Service may be found <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">here</a>. Other features and Services can be disabled in the application preferences.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.