Transvision

Displaying 131 results for the string one in gl:

Entity gl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label
gl
{ $count -> [1] Si, retirar este inicio de sesión [one] Si, retirar este inicio de sesión *[other] Si, retirar estes inicios de sesión }
en-US
{ $count -> [1] Yes, remove this login *[other] Yes, remove these logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-confirm-button-label
gl
{ $count -> [1] Retirar [one] Retirar *[other] Retirar todo }
en-US
{ $count -> [1] Remove *[other] Remove All }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
gl
{ $count -> [1] Isto eliminará o inicio de sesión que gardou en { -brand-short-name } e as alertas de ataques que aparezan aquí. Non poderá desfacer esta acción. [one] Isto eliminará o inicio de sesión que gardou en { -brand-short-name } e as alertas de ataques que aparezan aquí. Non poderá desfacer esta acción. *[other] Isto eliminará os inicios de sesión que gardou en { -brand-short-name } e as alertas de ataques que aparezan aquí. Non poderá desfacer esta acción. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title
gl
{ $count -> [one] Retirar { $count } inicio de sesión? *[other] Retirar { $count } inicios de sesión? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login? *[other] Remove all { $count } logins? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
gl
{ $count -> [1] Isto elimina o inicio de sesión que gardou en { -brand-short-name } en todos os dispositivos sincronizados co seu { -fxaccount-brand-name }. Isto tamén elimina as alertas de ataques que aparecen aquí. Non poderá desfacer esta acción. [one] Isto elimina todos os inicios de sesión que gardou en { -brand-short-name } en todos os dispositivos sincronizados co seu { -fxaccount-brand-name }. Isto tamén elimina as alertas de ataques que aparecen aquí. Non poderá desfacer esta acción. *[other] Isto elimina todos os inicios de sesión que gardou en { -brand-short-name } en todos os dispositivos sincronizados co seu { -fxaccount-brand-name }. Isto tamén elimina as alertas de ataques que aparecen aquí. Non poderá desfacer esta acción. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title
gl
{ $count -> [one] Retirar { $count } inicio de sesión de todos os dispositivos? *[other] Retirar { $count } inicios de sesión de todos os dispositivos? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login from all devices? *[other] Remove all { $count } logins from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added
gl
{ $count -> [one] <span>Engadiuse unha nova identificación:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[other] <span>Engadíronse novas identificacións:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>New logins added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
gl
{ $count -> [one] <span>Erro:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(non importada)</span> *[other] <span>Erros:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(non importadas)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
gl
{ $count -> [one] <span>Actualizada a identificación existente:</span><span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[other] <span>Actualizadas as identificacións existentes:</span><span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change
gl
{ $count -> [one] <span>Duplicar a identificación atopada:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> *[other] <span>Duplicar a identificacións atopadas:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate logins found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added
gl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Inicio de sesión novo engadido</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Inicios de sesión novos engadidos</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New logins added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
gl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Erro</div> <div data-l10n-name="not-imported">(non importado)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Erros</div> <div data-l10n-name="not-imported">(non importados)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
gl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Inicio de sesión actualizado</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Inicios de sesión actualizados</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change
gl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Inicio de sesión duplicado</div><div data-l10n-name="not-imported">(non importado)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Inicios de sesión duplicados</div><div data-l10n-name="not-imported">(non importados)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate logins</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count
gl
{ $count -> [one] { $count } sesión *[other] { $count } sesións }
en-US
{ $count -> [one] { $count } login *[other] { $count } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count2
gl
{ $count -> [one] { $count } contrasinal *[other] { $count } contrasinais }
en-US
{ $count -> [one] { $count } password *[other] { $count } passwords }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count
gl
{ $total -> [one] { $count } de { $total } credencial *[other] { $count } de { $total } credenciais }
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } login *[other] { $count } of { $total } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count2
gl
{ $total -> [one] { $count } de { $total } contrasinal *[other] { $count } de { $total } contrasinais }
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } password *[other] { $count } of { $total } passwords }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-multiple-devices
gl
{ $tabCount -> [one] Recibiuse { $tabCount } lapela desde os seus dispositivos conectados *[other] Recibíronse { $tabCount } lapelas desde os seus dispositivos conectados }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from your connected devices *[other] { $tabCount } tabs have arrived from your connected devices }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
gl
{ $tabCount -> [one] Recibiuse { $tabCount } lapela de { $deviceName } *[other] Recibíronse { $tabCount } lapelas de { $deviceName } }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-unknown-device
gl
{ $tabCount -> [one] Recibiuse { $tabCount } lapela *[other] Recibíronse { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived *[other] { $tabCount } tabs have arrived }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
gl
{ $addonCount -> [one] Este sitio quere instalar un complemento en { -brand-short-name }: *[other] Este sitio quere instalar { $addonCount } complementos en { -brand-short-name }: }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
gl
{ $addonCount -> [one] Precaución: Este sitio quere instalar un complemento sen comprobar en { -brand-short-name }. Continúe baixo a súa responsabilidade. *[other] Precaución: Este sitio quere instalar { $addonCount } complementos sen comprobar en { -brand-short-name }. Continúe baixo a súa responsabilidade. }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-downloading-and-verifying
gl
{ $addonCount -> [one] Descargando e comprobando o complemento *[other] Descargando e comprobando { $addonCount } complementos }
en-US
{ $addonCount -> [1] Downloading and verifying add-on *[other] Downloading and verifying { $addonCount } add-ons }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmark-panel-remove.label
gl
{ $count -> [one] Eliminar marcador *[other] Eliminar { $count } marcadores }
en-US
{ $count -> [1] Remove bookmark *[other] Remove { $count } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-mute
gl
{ $count -> [1] SILENCIAR LAPELA [one] SILENCIAR LAPELA *[other] SILENCIAR { $count } LAPELAS }
en-US
{ $count -> [1] MUTE TAB *[other] MUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unblock
gl
{ $count -> [1] REPRODUCIR LAPELA [one] REPRODUCIR LAPELA *[other] REPRODUCIR { $count } LAPELAS }
en-US
{ $count -> [1] PLAY TAB *[other] PLAY { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unmute
gl
{ $count -> [1] ACTIVAR SON DA LAPELA [one] ACTIVAR SON DE LAPELA *[other] ACTIVAR SON DE { $count } LAPELAS }
en-US
{ $count -> [1] UNMUTE TAB *[other] UNMUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
gl
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name } evitou que este sitio abrira unha xanela emerxente. *[other] { -brand-short-name } evitou que este sitio abrira { $popupCount } xanelas emerxentes. }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
gl
{ $reportCount -> [one] Ten un informe de erro sen enviar *[other] Ten { $reportCount } informes de erro sen enviar }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-files-not-downloaded
gl
{ $num -> [one] Ficheiro non descargado *[other] Non se descargaron { $num } ficheiros. }
en-US
{ $num -> [one] File not downloaded. *[other] {$num} files not downloaded. }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-more-downloading
gl
{ $count -> [one] { $count } ficheiro máis en descarga *[other] { $count } ficheiros máis en descarga }
en-US
{ $count -> [one] { $count } more file downloading *[other] { $count } more files downloading }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-close-tab.label
gl
{ $tabCount -> [1] Pechar lapela [one] Pechar { $tabCount } lapela *[other] Pechar { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-bookmarks
gl
{ $quantity -> [one] { $quantity } marcador *[other] { $quantity } marcadores }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } bookmark *[other] { $quantity } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-extensions
gl
{ $quantity -> [one] { $quantity } extensión *[other] { $quantity } extensións }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } extension *[other] { $quantity } extensions }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-favorites
gl
{ $quantity -> [one] { $quantity } favorito *[other] { $quantity } favoritos }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } favorite *[other] { $quantity } favorites }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-history
gl
{ $maxAgeInDays -> [one] Desde os último día *[other] Desde os últimos { $maxAgeInDays } días }
en-US
{ $maxAgeInDays -> [one] From the last day *[other] From the last { $maxAgeInDays } days }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-bookmarks
gl
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } marcador *[other] { $newEntries } marcadores }
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } bookmark *[other] { $newEntries } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-passwords
gl
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } engadida *[other] { $newEntries } engadidas }
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } added *[other] { $newEntries } added }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-passwords
gl
{ $quantity -> [one] { $quantity } contrasinal *[other] { $quantity } contrasinais }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } password *[other] { $quantity } passwords }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-payment-methods
gl
{ $quantity -> [one] { $quantity } método de pago *[other] { $quantity } métodos de pago }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } payment method *[other] { $quantity } payment methods }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-updated-passwords
gl
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } actualizada *[other] { $updatedEntries } actualizadas }
en-US
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } updated *[other] { $updatedEntries } updated }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-rating.tooltiptext
gl
{ $total -> [one] { $total } estrela *[other] { $total } estrelas }
en-US
{ $total -> [one] { $total } star *[other] { $total } stars }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-total-users
gl
{ $total -> [one] { $total } usuario *[other] { $total } usuarios }
en-US
{ $total -> [one] { $total } user *[other] { $total } users }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-milestone-heading2
gl
{ $blockedCount -> [one] { -brand-short-name } bloqueado en<b>{ $blockedCount }</b>rastrexadores desde { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } *[other] { -brand-short-name } bloqueados sobre<b>{ $blockedCount }</b>rastrexadores desde { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } }
en-US
{ $blockedCount -> *[other] { -brand-short-name } blocked over <b>{ $blockedCount }</b> trackers since { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-row-selector
gl
{ $num -> [one] { $num } fila *[other] { $num } filas }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
general-meta-tags.value
gl
{ $tags -> [one] Meta (1 etiqueta) *[other] Meta ({ $tags } etiquetas) }
en-US
{ $tags -> [one] Meta (1 tag) *[other] Meta ({ $tags } tags) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-animated-image-type.value
gl
{ $frames -> [one] { $type } Imaxe (cadros animados, { $frames } cadro) *[other] { $type } Imaxe (cadros animados, { $frames } cadros) }
en-US
{ $frames -> [one] { $type } Image (animated, { $frames } frame) *[other] { $type } Image (animated, { $frames } frames) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
properties-general-size.value
gl
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
en-US
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-visits-number
gl
{ $visits -> [0] Non [one] Si, unha vez *[other] Si, { $visits } veces }
en-US
{ $visits -> [0] No [one] Yes, once *[other] Yes, { $visits } times }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-create-bookmark.label
gl
{ $count -> [1] Marcar a páxina [one] Marcar a páxina *[other] Marcar as páxinas }
en-US
{ $count -> [1] Bookmark Page *[other] Bookmark Pages }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-bookmark.label
gl
{ $count -> [1] Eliminar marcador [one] Eliminar marcador *[other] Eliminar marcadores }
en-US
{ $count -> [1] Delete Bookmark *[other] Delete Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-folder.label
gl
{ $count -> [1] Eliminar cartafol [one] Eliminar cartafol *[other] Eliminar cartafoles }
en-US
{ $count -> [1] Delete Folder *[other] Delete Folders }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-details-pane-items-count.value
gl
{ $count -> [one] Un elemento *[other] { $count } elementos }
en-US
{ $count -> [one] One item *[other] { $count } items }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-desc
gl
{ $tabCount -> [one] Se desactiva as lapelas contedor agora, { $tabCount } lapela contedor pecharase. Confirma que quere desactivar as lapelas contedor? *[other] Se desactiva as lapelas contedor agora, { $tabCount } lapelas contedor pecharanse. Confirma que quere desactivar as lapelas contedor? }
en-US
{ $tabCount -> [one] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tab will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? *[other] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tabs will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-ok-button
gl
{ $tabCount -> [one] Pechar { $tabCount } lapela contedor *[other] Pechar { $tabCount } lapelas contedor }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close { $tabCount } Container Tab *[other] Close { $tabCount } Container Tabs }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-remove-alert-msg
gl
{ $count -> [one] Se retira este contedor agora, pecharase { $count } lapela contedora. Confirma que quere retirar este contedor? *[other] Se retira este contedor agora, pecharanse { $count } lapelas contedoras. Confirma que quere retirar este contedor? }
en-US
{ $count -> [one] If you remove this Container now, { $count } container tab will be closed. Are you sure you want to remove this Container? *[other] If you remove this Container now, { $count } container tabs will be closed. Are you sure you want to remove this Container? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-sections-rows-option.label
gl
{ $num -> [one] { $num } fila *[other] { $num } filas }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cookie.aria-label
gl
{ $count -> [one] { $count } Cookie de rastrexo entre sitios ({ $percentage }%) *[other] { $count } Cookies de rastrexo entre sitios ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cross-site tracking cookie ({ $percentage }%) *[other] { $count } cross-site tracking cookies ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cryptominer.aria-label
gl
{ $count -> [one] { $count } criptomineiro ({ $percentage }%) *[other] { $count } criptomineiros ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptominers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-fingerprinter.aria-label
gl
{ $count -> [one] { $count } identificador de pegada dixital ({ $percentage }%) *[other] { $count } identificadores de pegada dixital ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } fingerprinter ({ $percentage }%) *[other] { $count } fingerprinters ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-social.aria-label
gl
{ $count -> [one] { $count } rastrexador de redes sociais ({ $percentage }%) *[other] { $count } rastrexadores de redes sociais ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } social media tracker ({ $percentage }%) *[other] { $count } social media trackers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-tracker.aria-label
gl
{ $count -> [one] { $count } rastrexamento de contido ({ $percentage }%) *[other] { $count } rastrexamento de contido ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } tracking content ({ $percentage }%) *[other] { $count } tracking content ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-total-tracker-summary
gl
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> rastrexador bloqueado desde o { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> rastrexadores bloqueados desde o { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
en-US
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> tracker blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> trackers blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-week-summary
gl
{ $count -> [one] A semana pasada { -brand-short-name } bloqueou { $count } rastrexador nesta semana pasada *[other] A semana pasada { -brand-short-name } bloqueou { $count } rastrexadores nesta semana pasada }
en-US
{ $count -> [one] { -brand-short-name } blocked { $count } tracker over the past week *[other] { -brand-short-name } blocked { $count } trackers over the past week }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-found
gl
{ $count -> [one] Contrasinal exposto en todas as vulneracións *[other] Contrasinais expostos en todas as vulneracións }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed across all breaches *[other] Passwords exposed across all breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-resolved
gl
{ $count -> [one] Contrasinal exposto en vulneracións non resoltas *[other] Contrasinais expostos en vulneracións non resoltas }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed in unresolved breaches *[other] Passwords exposed in unresolved breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-found
gl
{ $count -> [one] A vulneración de datos coñecidos expuxo a súa información *[other] As vulneracións de datos coñecidos expuxeron a súa información }
en-US
{ $count -> [one] Known data breach has exposed your information *[other] Known data breaches have exposed your information }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-resolved
gl
{ $count -> [one] A vulneración de datos coñecida marcouse como resolta *[other] As vulneracións de datos coñecidas marcáronse como resoltas }
en-US
{ $count -> [one] Known data breach marked as resolved *[other] Known data breaches marked as resolved }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-monitored-emails
gl
{ $count -> [one] Enderezo de correo electrónico que se está a vixiar *[other] Enderezos de correo electrónico que se están a vixiar }
en-US
{ $count -> [one] Email address being monitored *[other] Email addresses being monitored }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-breached-logins
gl
{ $count -> [one] 1 contrasinal puido estar exposto nun roubo de datos. *[other] { $count } contrasinais poderían estaren expostos nun roubo de datos. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password may have been exposed in a data breach. *[other] { $count } passwords may have been exposed in a data breach. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-no-breached-logins
gl
{ $count -> [one] 1 contrasinal almacenado de maneira segura. *[other] Os seus contrasinais están almacenados de forma segura. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password stored securely. *[other] Your passwords are being stored securely. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
monitor-partial-breaches-title
gl
{ $numBreaches -> [one] { $numBreachesResolved } de { $numBreaches } vulneracións marcadas como resoltas *[other] { $numBreachesResolved } de { $numBreaches } vulneracións marcadas como resoltas }
en-US
{ $numBreaches -> *[other] { $numBreachesResolved } out of { $numBreaches } breaches marked as resolved }
Entity # all locales browser • browser • recentlyClosed.ftl
recently-closed-undo-close-window-label
gl
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (e { $tabCount } lapela máis) *[other] { $winTitle } (e { $tabCount } lapelas máis) }
en-US
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (and { $tabCount } other tab) *[other] { $winTitle } (and { $tabCount } other tabs) }
Entity # all locales browser • browser • sitePermissions.ftl
site-permissions-open-blocked-popups
gl
{ $count -> [one] Abrir { $count } xanela emerxente bloqueada *[other] Abrir { $count } xanelas emerxentes bloqueadas }
en-US
{ $count -> [one] Open { $count } blocked pop-up *[other] Open { $count } blocked pop-ups }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter
gl
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } bloqueados *[other] { $trackerCount } bloqueados }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter-no-tooltip
gl
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } bloqueados *[other] { $trackerCount } bloqueados }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-milestone
gl
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } bloqueou { $trackerCount } trackers desde { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } bloqueou máis de { $trackerCount } desde { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } blocked { $trackerCount } tracker since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } blocked over { $trackerCount } trackers since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-menu-send-tab-to-device.label
gl
{ $tabCount -> [one] Enviar a lapela ao dispositivo *[other] Enviar { $tabCount } lapelas ao dispositivo }
en-US
{ $tabCount -> [1] Send tab to device *[other] Send { $tabCount } tabs to device }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-close-n-tabs.label
gl
{ $tabCount -> [1] Pechar lapela [one] Pechar { $tabCount } lapela *[other] Pechar { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-move-tabs.label
gl
{ $tabCount -> [1] Mover lapela [one] Mover lapela *[other] Mover lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [1] Move Tab *[other] Move Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-reopen-closed-tabs.label
gl
{ $tabCount -> [1] Reabrir lapela pechada [one] Reabrir lapela pechada *[other] Reabrir lapelas pechadas }
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-send-tabs-to-device.label
gl
{ $tabCount -> [one] Enviar a lapela ao dispositivo *[other] Enviar { $tabCount } lapelas ao dispositivo }
en-US
{ $tabCount -> [1] Send Tab to Device *[other] Send { $tabCount } Tabs to Device }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-close-tabs-tooltip.label
gl
{ $tabCount -> [one] Pechar a lapela *[other] Pechar { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close tab *[other] Close { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-background-tooltip.label
gl
{ $tabCount -> [one] Enmudecer a lapela *[other] Enmudecer { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab *[other] Mute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-tooltip.label
gl
{ $tabCount -> [one] Enmudecer a lapela ({ $shortcut }) *[other] Enmudecer { $tabCount } lapelas ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab ({ $shortcut }) *[other] Mute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unblock-tab-audio-tooltip.label
gl
{ $tabCount -> [one] Reproducir a lapela *[other] Reproducir { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [one] Play tab *[other] Play { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-background-tooltip.label
gl
{ $tabCount -> [one] Desenmudecer a lapela *[other] Desenmudecer { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab *[other] Unmute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-tooltip.label
gl
{ $tabCount -> [one] Desenmudecer a lapela ({ $shortcut }) *[other] Desenmudecer { $tabCount } lapelas ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab ({ $shortcut }) *[other] Unmute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-reopen-closed-tabs.label
gl
{ $tabCount -> [1] Reabrir lapela pechada [one] Reabrir lapela pechada *[other] Reabrir lapelas pechadas }
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-pin-invalid-long-prompt
gl
{ $retriesLeft -> [one] PIN incorrecto. Queda { $retriesLeft } intento antes de perder permanentemente o acceso ás credenciais deste dispositivo. *[other] PIN incorrecto. Quedan { $retriesLeft } intentos antes de perder permanentemente o acceso ás credenciais deste dispositivo. }
en-US
{ $retriesLeft -> [one] Incorrect PIN. You have { $retriesLeft } attempt left before you permanently lose access to the credentials on this device. *[other] Incorrect PIN. You have { $retriesLeft } attempts left before you permanently lose access to the credentials on this device. }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-uv-invalid-long-prompt
gl
{ $retriesLeft -> [one] Fallou a verificación do usuario. Queda { $retriesLeft } intento. Ténteo de novo. *[other] Fallou a verificación do usuario. Quedan { $retriesLeft } intentos. Ténteo de novo. }
en-US
{ $retriesLeft -> [one] User verification failed. You have { $retriesLeft } attempt left. Try again. *[other] User verification failed. You have { $retriesLeft } attempts left. Try again. }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-application-with-n-tabs.label
gl
{ $tabCount -> [one] Compartindo un aplicativo con { $tabCount } lapela *[other] Compartindo aplicativos con { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing an Application with { $tabCount } tab *[other] Sharing Applications with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-browser-with-n-tabs.label
gl
{ $tabCount -> [one] Compartindo unha lapela con { $tabCount } lapela *[other] Compartindo lapelas con { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Tab with { $tabCount } tab *[other] Sharing Tabs with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-camera-with-n-tabs.label
gl
{ $tabCount -> [one] Compartindo a cámara con { $tabCount } lapela *[other] Compartindo a cámara con { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Camera with { $tabCount } tab *[other] Sharing Camera with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-microphone-with-n-tabs.label
gl
{ $tabCount -> [one] Compartindo o micrófono con { $tabCount } lapela *[other] Compartindo o micrófono con { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Microphone with { $tabCount } tab *[other] Sharing Microphone with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-screen-with-n-tabs.label
gl
{ $tabCount -> [one] Compartindo a pantalla con { $tabCount } lapela *[other] Compartindo a pantalla con { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Screen with { $tabCount } tab *[other] Sharing Screen with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-window-with-n-tabs.label
gl
{ $tabCount -> [one] Compartindo unha xanela con { $tabCount } lapela *[other] Compartindo xanelas con { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Window with { $tabCount } tab *[other] Sharing Windows with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-application
gl
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } xanela) *[other] { $appName } ({ $windowCount } xanelas) }
en-US
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } window) *[other] { $appName } ({ $windowCount } windows) }
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-progress-progressbar
gl
{ $nodeCount -> [one] Comprobación { $nodeCount } nó *[other] Comprobación de { $nodeCount } nós }
en-US
{ $nodeCount -> [one] Checking { $nodeCount } node *[other] Checking { $nodeCount } nodes }
Entity # all locales devtools • client • compatibility.ftl
compatibility-issue-occurrences
gl
{ $number -> [one] { $number } ocorrencia *[other] { $number } ocorrencias }
en-US
{ $number -> [one] { $number } occurrence *[other] { $number } occurrences }
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-stylesheet-rule-count
gl
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } regra. *[other] { $ruleCount } regras. }
en-US
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } rule. *[other] { $ruleCount } rules. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-reviews-link
gl
{ $numberOfReviews -> [one] Comentario de { $numberOfReviews } *[other] Comentarios de { $numberOfReviews } }
en-US
{ $numberOfReviews -> [one] { $numberOfReviews } review *[other] { $numberOfReviews } reviews }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-card-expand-button
gl
{ $numberToShow -> [one] Amosar { $numberToShow } máis *[other] Amosar { $numberToShow } máis }
en-US
{ $numberToShow -> *[other] Show { $numberToShow } More }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-active-threads
gl
{ $active -> [one] { $active } fío activo dun total de { $number }: { $list } *[other] { $active } fíos activos dun total de { $number }: { $list } }
en-US
{ $active -> [one] { $active } active thread out of { $number }: { $list } *[other] { $active } active threads out of { $number }: { $list } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-inactive-threads
gl
{ $number -> [one] { $number } fío inactivo *[other] { $number } fíos inactivos }
en-US
{ $number -> [one] { $number } inactive thread *[other] { $number } inactive threads }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-profile-process.title
gl
{ $duration -> [one] Perfilar todos os fíos deste proceso durante { $duration } segundo *[other] Perfilar todos os fíos deste proceso durante { $duration } segundos }
en-US
{ $duration -> [one] Profile all threads of this process for { $duration } second *[other] Profile all threads of this process for { $duration } seconds }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutReader.ftl
about-reader-estimated-read-time
gl
{ $rangePlural -> [one] { $range } minuto *[other] { $range } minutos }
en-US
{ $rangePlural -> [one] { $range } minute *[other] { $range } minutes }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-days
gl
{ $days -> [one] Hai { $days } día *[other] Hai { $days } días }
en-US
{ $days -> [one] { $days } day ago *[other] { $days } days ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-hours
gl
{ $hours -> [one] Hai { $hours } hora *[other] Hai { $hours } horas }
en-US
{ $hours -> [one] { $hours } hour ago *[other] { $hours } hours ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-minutes
gl
{ $minutes -> [one] Hai { $minutes } minuto *[other] Hai { $minutes } minutos }
en-US
{ $minutes -> [one] { $minutes } minute ago *[other] { $minutes } minutes ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pending-reports
gl
{ $reports -> [one] Todos os informes de erro (incluíndo { $reports } falla pendente no intervalo de tempo indicado) *[other] Todos os informes de erro (incluíndo { $reports } fallas pendentes no intervalo de tempo indicado) }
en-US
{ $reports -> [one] All Crash Reports (including { $reports } pending crash in the given time range) *[other] All Crash Reports (including { $reports } pending crashes in the given time range) }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
report-crash-for-days
gl
{ $days -> [one] Informes de erro do último día *[other] Informes de erro dos últimos { $days } días }
en-US
{ $days -> [one] Crash Reports for the Last { $days } Day *[other] Crash Reports for the Last { $days } Days }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-histogram-stats
gl
{ $sampleCount -> [one] { $sampleCount } mostra, media = { $prettyAverage }, suma = { $sum } *[other] { $sampleCount } mostras, media = { $prettyAverage }, suma = { $sum } }
en-US
{ $sampleCount -> [one] { $sampleCount } sample, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } *[other] { $sampleCount } samples, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-channels
gl
{ $channels -> [one] { $channels } canle *[other] { $channels } canles }
en-US
{ $channels -> [one] { $channels } channel *[other] { $channels } channels }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-frames
gl
{ $frames -> [one] { $frames } fotograma *[other] { $frames } fotogramas }
en-US
{ $frames -> [one] { $frames } frame *[other] { $frames } frames }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-lost-label
gl
{ $packets -> [one] Perdeuse { $packets } paquete *[other] Perdéronse { $packets } paquetes }
en-US
{ $packets -> [one] Lost { $packets } packet *[other] Lost { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-received-label
gl
{ $packets -> [one] Recibiu { $packets } paquete *[other] Recibiu { $packets } paquetes }
en-US
{ $packets -> [one] Received { $packets } packet *[other] Received { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sent-label
gl
{ $packets -> [one] Enviouse { $packets } paquete *[other] Enviáronse { $packets } paquetes }
en-US
{ $packets -> [one] Sent { $packets } packet *[other] Sent { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-days
gl
{ $timeValue -> [one] d *[other] d }
en-US
{ $timeValue -> [one] d *[other] d }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-hours
gl
{ $timeValue -> [one] h *[other] h }
en-US
{ $timeValue -> [one] h *[other] h }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-minutes
gl
{ $timeValue -> [one] min *[other] min }
en-US
{ $timeValue -> [one] m *[other] m }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-seconds
gl
{ $timeValue -> [one] s *[other] s }
en-US
{ $timeValue -> [one] s *[other] s }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-sites
gl
{ $domainCount -> [one] Acceder aos seus datos noutro sitio *[other] Acceder aos seus datos noutros { $domainCount } sitios }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data on { $domainCount } other site *[other] Access your data on { $domainCount } other sites }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-wildcards
gl
{ $domainCount -> [one] Acceder aos seus datos noutro dominio *[other] Acceder aos seus datos noutros { $domainCount } dominios }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data in { $domainCount } other domain *[other] Access your data in { $domainCount } other domains }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • htmlForm.ftl
input-file-and-more-files
gl
{ $fileCount -> [one] e un máis *[other] e { $fileCount } máis }
en-US
{ $fileCount -> [one] and one more *[other] and { $fileCount } more }
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-found-matches-count-limit.value
gl
{ $limit -> [one] Máis de { $limit } coincidencia *[other] Máis de { $limit } coincidencias }
en-US
{ $limit -> [one] More than { $limit } match *[other] More than { $limit } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-found-matches.value
gl
{ $total -> [one] Coincidencia { $current } de { $total } *[other] Coincidencia { $current } de { $total } }
en-US
{ $total -> [one] { $current } of { $total } match *[other] { $current } of { $total } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-find-match-count
gl
{ $total -> [one] Coincidencia { $current } de { $total } *[other] Coincidencia { $current } de { $total } }
en-US
{ $total -> [one] { $current } of { $total } match *[other] { $current } of { $total } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-find-match-count-limit
gl
{ $limit -> [one] Máis de { $limit } coincidencia *[other] Máis de { $limit } coincidencias }
en-US
{ $limit -> [one] More than { $limit } match *[other] More than { $limit } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printUI.ftl
printui-sheets-count
gl
{ $sheetCount -> [one] { $sheetCount } folla de papel *[other] { $sheetCount } follas de papel }
en-US
{ $sheetCount -> [one] { $sheetCount } sheet of paper *[other] { $sheetCount } sheets of paper }

Displaying 158 results for the string one in en-US:

Entity gl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title
gl
{ $count -> [one] Retirar { $count } inicio de sesión? *[other] Retirar { $count } inicios de sesión? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login? *[other] Remove all { $count } logins? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title2
gl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } password? *[other] Remove all { $count } passwords? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title
gl
{ $count -> [one] Retirar { $count } inicio de sesión de todos os dispositivos? *[other] Retirar { $count } inicios de sesión de todos os dispositivos? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login from all devices? *[other] Remove all { $count } logins from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title2
gl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } password from all devices? *[other] Remove all { $count } passwords from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-description
gl
Por exemplo: múltiplos nomes de usuario, contrasinais, URL, etc. para unha identificación.
en-US
For example: multiple usernames, passwords, URLs, etc. for one login.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-title
gl
Múltiplos valores en conflito para unha identificación
en-US
Multiple Conflicting Values for One Login
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count
gl
{ $count -> [one] { $count } sesión *[other] { $count } sesións }
en-US
{ $count -> [one] { $count } login *[other] { $count } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count2
gl
{ $count -> [one] { $count } contrasinal *[other] { $count } contrasinais }
en-US
{ $count -> [one] { $count } password *[other] { $count } passwords }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count
gl
{ $total -> [one] { $count } de { $total } credencial *[other] { $count } de { $total } credenciais }
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } login *[other] { $count } of { $total } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count2
gl
{ $total -> [one] { $count } de { $total } contrasinal *[other] { $count } de { $total } contrasinais }
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } password *[other] { $count } of { $total } passwords }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-hide-activity-1
gl
Agoche a súa actividade e a localización de navegación con { -mozilla-vpn-brand-name }. Un clic crea unha conexión segura, mesmo en redes sen fíos públicas.
en-US
Hide browsing activity and location with { -mozilla-vpn-brand-name }. One click creates a secure connection, even on public Wi-Fi.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-pin-promo-header
gl
Liberdade de navegación privada cun só clic
en-US
Private browsing freedom in one click
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-pin-promo-title
gl
Nin cookies gardadas nin historial, directo desde o seu escritorio. Navegue sabendo que ninguén mira.
en-US
No saved cookies or history, right from your desktop. Browse like no one’s watching.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-multiple-devices
gl
{ $tabCount -> [one] Recibiuse { $tabCount } lapela desde os seus dispositivos conectados *[other] Recibíronse { $tabCount } lapelas desde os seus dispositivos conectados }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from your connected devices *[other] { $tabCount } tabs have arrived from your connected devices }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
gl
{ $tabCount -> [one] Recibiuse { $tabCount } lapela de { $deviceName } *[other] Recibíronse { $tabCount } lapelas de { $deviceName } }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-unknown-device
gl
{ $tabCount -> [one] Recibiuse { $tabCount } lapela *[other] Recibíronse { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived *[other] { $tabCount } tabs have arrived }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-back-2.tooltiptext
gl
Retroceder unha páxina ({ $shortcut })
en-US
Go back one page ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-forward-2.tooltiptext
gl
Avanzar unha páxina ({ $shortcut })
en-US
Go forward one page ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-duplicate-tabs-closed
gl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [one] Closed { $tabCount } tab *[other] Closed { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
gl
{ $reportCount -> [one] Ten un informe de erro sen enviar *[other] Ten { $reportCount } informes de erro sen enviar }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-files-not-downloaded
gl
{ $num -> [one] Ficheiro non descargado *[other] Non se descargaron { $num } ficheiros. }
en-US
{ $num -> [one] File not downloaded. *[other] {$num} files not downloaded. }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-more-downloading
gl
{ $count -> [one] { $count } ficheiro máis en descarga *[other] { $count } ficheiros máis en descarga }
en-US
{ $count -> [one] { $count } more file downloading *[other] { $count } more files downloading }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-search-results-count
gl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] { $count } site *[other] { $count } sites }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-bookmarks
gl
{ $quantity -> [one] { $quantity } marcador *[other] { $quantity } marcadores }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } bookmark *[other] { $quantity } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-extensions
gl
{ $quantity -> [one] { $quantity } extensión *[other] { $quantity } extensións }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } extension *[other] { $quantity } extensions }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-favorites
gl
{ $quantity -> [one] { $quantity } favorito *[other] { $quantity } favoritos }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } favorite *[other] { $quantity } favorites }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-history
gl
{ $maxAgeInDays -> [one] Desde os último día *[other] Desde os últimos { $maxAgeInDays } días }
en-US
{ $maxAgeInDays -> [one] From the last day *[other] From the last { $maxAgeInDays } days }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-bookmarks
gl
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } marcador *[other] { $newEntries } marcadores }
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } bookmark *[other] { $newEntries } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-passwords
gl
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } engadida *[other] { $newEntries } engadidas }
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } added *[other] { $newEntries } added }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-passwords
gl
{ $quantity -> [one] { $quantity } contrasinal *[other] { $quantity } contrasinais }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } password *[other] { $quantity } passwords }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-payment-methods
gl
{ $quantity -> [one] { $quantity } método de pago *[other] { $quantity } métodos de pago }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } payment method *[other] { $quantity } payment methods }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-updated-passwords
gl
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } actualizada *[other] { $updatedEntries } actualizadas }
en-US
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } updated *[other] { $updatedEntries } updated }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-rating.tooltiptext
gl
{ $total -> [one] { $total } estrela *[other] { $total } estrelas }
en-US
{ $total -> [one] { $total } star *[other] { $total } stars }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-total-users
gl
{ $total -> [one] { $total } usuario *[other] { $total } usuarios }
en-US
{ $total -> [one] { $total } user *[other] { $total } users }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
fox-doodle-pin-body
gl
Aquí ten un rápido recordatorio de que pode manter o seu navegador indie favorito a só un clic de distancia.
en-US
Here’s a quick reminder that you can keep your favorite indie browser just one click away.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-row-selector
gl
{ $num -> [one] { $num } fila *[other] { $num } filas }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-upgrade-thanks-keep-body
gl
É a nosa publicación número 100! Grazas por formar parte da nosa comunidade. Que teñas { -brand-short-name } a un clic durante as próximas 100.
en-US
It’s our 100th release! Thanks for being a part of our community. Keep { -brand-short-name } one click away for the next 100.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-mobile-download-subtitle
gl
Colle lapelas dun dispositivo e segue onde o deixaches noutro. Ademais, sincroniza os teus marcadores e contrasinais en calquera lugar no que uses { -brand-product-name }.
en-US
Grab tabs from one device and pick up where you left off on another. Plus sync your bookmarks and passwords anywhere you use { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-upgrade-onboarding-pin-private-window-header
gl
Obter liberdade de navegación privada cun só clic
en-US
Get private browsing freedom in one click
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-upgrade-onboarding-pin-private-window-subtitle
gl
Nin rastros nin historial gardados, directo do escritorio. Navega sen que ninguén mire.
en-US
No saved cookies or history, right from your desktop. Browse like no one’s watching.
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
general-meta-tags.value
gl
{ $tags -> [one] Meta (1 etiqueta) *[other] Meta ({ $tags } etiquetas) }
en-US
{ $tags -> [one] Meta (1 tag) *[other] Meta ({ $tags } tags) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-animated-image-type.value
gl
{ $frames -> [one] { $type } Imaxe (cadros animados, { $frames } cadro) *[other] { $type } Imaxe (cadros animados, { $frames } cadros) }
en-US
{ $frames -> [one] { $type } Image (animated, { $frames } frame) *[other] { $type } Image (animated, { $frames } frames) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
properties-general-size.value
gl
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
en-US
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-visits-number
gl
{ $visits -> [0] Non [one] Si, unha vez *[other] Si, { $visits } veces }
en-US
{ $visits -> [0] No [one] Yes, once *[other] Yes, { $visits } times }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-details-pane-items-count.value
gl
{ $count -> [one] Un elemento *[other] { $count } elementos }
en-US
{ $count -> [one] One item *[other] { $count } items }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-locked-prompt
gl
Os sistemas de marcadores e historial non estarán funcionais porque un dos { -brand-short-name } ficheiros está a ser usado por outro aplicativo. Algúns aplicativos de seguranza poderían estar a causar esta incidencia.
en-US
The bookmarks and history system will not be functional because one of { -brand-short-name }’s files is in use by another application. Some security software can cause this problem.
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
languages-description
gl
É frecuente que as páxinas web se poidan consultar en máis dun idioma. Escolla, en orde de preferencia, os idiomas para visualizar ese tipo de páxinas
en-US
Web pages are sometimes offered in more than one language. Choose languages for displaying these web pages, in order of preference
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-desc
gl
{ $tabCount -> [one] Se desactiva as lapelas contedor agora, { $tabCount } lapela contedor pecharase. Confirma que quere desactivar as lapelas contedor? *[other] Se desactiva as lapelas contedor agora, { $tabCount } lapelas contedor pecharanse. Confirma que quere desactivar as lapelas contedor? }
en-US
{ $tabCount -> [one] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tab will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? *[other] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tabs will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-ok-button
gl
{ $tabCount -> [one] Pechar { $tabCount } lapela contedor *[other] Pechar { $tabCount } lapelas contedor }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close { $tabCount } Container Tab *[other] Close { $tabCount } Container Tabs }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-remove-alert-msg
gl
{ $count -> [one] Se retira este contedor agora, pecharase { $count } lapela contedora. Confirma que quere retirar este contedor? *[other] Se retira este contedor agora, pecharanse { $count } lapelas contedoras. Confirma que quere retirar este contedor? }
en-US
{ $count -> [one] If you remove this Container now, { $count } container tab will be closed. Are you sure you want to remove this Container? *[other] If you remove this Container now, { $count } container tabs will be closed. Are you sure you want to remove this Container? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-sections-rows-option.label
gl
{ $num -> [one] { $num } fila *[other] { $num } filas }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cookie.aria-label
gl
{ $count -> [one] { $count } Cookie de rastrexo entre sitios ({ $percentage }%) *[other] { $count } Cookies de rastrexo entre sitios ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cross-site tracking cookie ({ $percentage }%) *[other] { $count } cross-site tracking cookies ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cryptominer.aria-label
gl
{ $count -> [one] { $count } criptomineiro ({ $percentage }%) *[other] { $count } criptomineiros ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptominers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-fingerprinter.aria-label
gl
{ $count -> [one] { $count } identificador de pegada dixital ({ $percentage }%) *[other] { $count } identificadores de pegada dixital ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } fingerprinter ({ $percentage }%) *[other] { $count } fingerprinters ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-social.aria-label
gl
{ $count -> [one] { $count } rastrexador de redes sociais ({ $percentage }%) *[other] { $count } rastrexadores de redes sociais ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } social media tracker ({ $percentage }%) *[other] { $count } social media trackers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-tracker.aria-label
gl
{ $count -> [one] { $count } rastrexamento de contido ({ $percentage }%) *[other] { $count } rastrexamento de contido ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } tracking content ({ $percentage }%) *[other] { $count } tracking content ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-total-tracker-summary
gl
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> rastrexador bloqueado desde o { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> rastrexadores bloqueados desde o { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
en-US
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> tracker blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> trackers blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-week-summary
gl
{ $count -> [one] A semana pasada { -brand-short-name } bloqueou { $count } rastrexador nesta semana pasada *[other] A semana pasada { -brand-short-name } bloqueou { $count } rastrexadores nesta semana pasada }
en-US
{ $count -> [one] { -brand-short-name } blocked { $count } tracker over the past week *[other] { -brand-short-name } blocked { $count } trackers over the past week }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-found
gl
{ $count -> [one] Contrasinal exposto en todas as vulneracións *[other] Contrasinais expostos en todas as vulneracións }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed across all breaches *[other] Passwords exposed across all breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-resolved
gl
{ $count -> [one] Contrasinal exposto en vulneracións non resoltas *[other] Contrasinais expostos en vulneracións non resoltas }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed in unresolved breaches *[other] Passwords exposed in unresolved breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-found
gl
{ $count -> [one] A vulneración de datos coñecidos expuxo a súa información *[other] As vulneracións de datos coñecidos expuxeron a súa información }
en-US
{ $count -> [one] Known data breach has exposed your information *[other] Known data breaches have exposed your information }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-resolved
gl
{ $count -> [one] A vulneración de datos coñecida marcouse como resolta *[other] As vulneracións de datos coñecidas marcáronse como resoltas }
en-US
{ $count -> [one] Known data breach marked as resolved *[other] Known data breaches marked as resolved }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-monitored-emails
gl
{ $count -> [one] Enderezo de correo electrónico que se está a vixiar *[other] Enderezos de correo electrónico que se están a vixiar }
en-US
{ $count -> [one] Email address being monitored *[other] Email addresses being monitored }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-breached-logins
gl
{ $count -> [one] 1 contrasinal puido estar exposto nun roubo de datos. *[other] { $count } contrasinais poderían estaren expostos nun roubo de datos. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password may have been exposed in a data breach. *[other] { $count } passwords may have been exposed in a data breach. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-no-breached-logins
gl
{ $count -> [one] 1 contrasinal almacenado de maneira segura. *[other] Os seus contrasinais están almacenados de forma segura. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password stored securely. *[other] Your passwords are being stored securely. }
Entity # all locales browser • browser • recentlyClosed.ftl
recently-closed-undo-close-window-label
gl
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (e { $tabCount } lapela máis) *[other] { $winTitle } (e { $tabCount } lapelas máis) }
en-US
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (and { $tabCount } other tab) *[other] { $winTitle } (and { $tabCount } other tabs) }
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-callout-closed-not-opted-in-revised-title
gl
Warning: Source string is missing
en-US
One click to trustworthy reviews
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-callout-closed-not-opted-in-title
gl
Un clic para comentarios fiables
en-US
One click to reliable reviews
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-callout-not-opted-in-reminder-img-alt.aria-label
gl
Warning: Source string is missing
en-US
Abstract illustration of three product reviews. One has a warning symbol indicating it may not be trustworthy.
Entity # all locales browser • browser • sitePermissions.ftl
site-permissions-open-blocked-popups
gl
{ $count -> [one] Abrir { $count } xanela emerxente bloqueada *[other] Abrir { $count } xanelas emerxentes bloqueadas }
en-US
{ $count -> [one] Open { $count } blocked pop-up *[other] Open { $count } blocked pop-ups }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter
gl
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } bloqueados *[other] { $trackerCount } bloqueados }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter-no-tooltip
gl
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } bloqueados *[other] { $trackerCount } bloqueados }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-milestone
gl
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } bloqueou { $trackerCount } trackers desde { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } bloqueou máis de { $trackerCount } desde { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } blocked { $trackerCount } tracker since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } blocked over { $trackerCount } trackers since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-close-tabs-tooltip.label
gl
{ $tabCount -> [one] Pechar a lapela *[other] Pechar { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close tab *[other] Close { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-background-tooltip.label
gl
{ $tabCount -> [one] Enmudecer a lapela *[other] Enmudecer { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab *[other] Mute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-tooltip.label
gl
{ $tabCount -> [one] Enmudecer a lapela ({ $shortcut }) *[other] Enmudecer { $tabCount } lapelas ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab ({ $shortcut }) *[other] Mute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unblock-tab-audio-tooltip.label
gl
{ $tabCount -> [one] Reproducir a lapela *[other] Reproducir { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [one] Play tab *[other] Play { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-background-tooltip.label
gl
{ $tabCount -> [one] Desenmudecer a lapela *[other] Desenmudecer { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab *[other] Unmute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-tooltip.label
gl
{ $tabCount -> [one] Desenmudecer a lapela ({ $shortcut }) *[other] Desenmudecer { $tabCount } lapelas ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab ({ $shortcut }) *[other] Unmute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-pin-invalid-long-prompt
gl
{ $retriesLeft -> [one] PIN incorrecto. Queda { $retriesLeft } intento antes de perder permanentemente o acceso ás credenciais deste dispositivo. *[other] PIN incorrecto. Quedan { $retriesLeft } intentos antes de perder permanentemente o acceso ás credenciais deste dispositivo. }
en-US
{ $retriesLeft -> [one] Incorrect PIN. You have { $retriesLeft } attempt left before you permanently lose access to the credentials on this device. *[other] Incorrect PIN. You have { $retriesLeft } attempts left before you permanently lose access to the credentials on this device. }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-uv-invalid-long-prompt
gl
{ $retriesLeft -> [one] Fallou a verificación do usuario. Queda { $retriesLeft } intento. Ténteo de novo. *[other] Fallou a verificación do usuario. Quedan { $retriesLeft } intentos. Ténteo de novo. }
en-US
{ $retriesLeft -> [one] User verification failed. You have { $retriesLeft } attempt left. Try again. *[other] User verification failed. You have { $retriesLeft } attempts left. Try again. }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-application-with-n-tabs.label
gl
{ $tabCount -> [one] Compartindo un aplicativo con { $tabCount } lapela *[other] Compartindo aplicativos con { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing an Application with { $tabCount } tab *[other] Sharing Applications with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-browser-with-n-tabs.label
gl
{ $tabCount -> [one] Compartindo unha lapela con { $tabCount } lapela *[other] Compartindo lapelas con { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Tab with { $tabCount } tab *[other] Sharing Tabs with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-camera-with-n-tabs.label
gl
{ $tabCount -> [one] Compartindo a cámara con { $tabCount } lapela *[other] Compartindo a cámara con { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Camera with { $tabCount } tab *[other] Sharing Camera with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-microphone-with-n-tabs.label
gl
{ $tabCount -> [one] Compartindo o micrófono con { $tabCount } lapela *[other] Compartindo o micrófono con { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Microphone with { $tabCount } tab *[other] Sharing Microphone with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-screen-with-n-tabs.label
gl
{ $tabCount -> [one] Compartindo a pantalla con { $tabCount } lapela *[other] Compartindo a pantalla con { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Screen with { $tabCount } tab *[other] Sharing Screen with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-window-with-n-tabs.label
gl
{ $tabCount -> [one] Compartindo unha xanela con { $tabCount } lapela *[other] Compartindo xanelas con { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Window with { $tabCount } tab *[other] Sharing Windows with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-application
gl
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } xanela) *[other] { $appName } ({ $windowCount } xanelas) }
en-US
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } window) *[other] { $appName } ({ $windowCount } windows) }
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
unsignedAddonsDisabled.message
gl
Desactiváronse un ou máis complementos instalados porque non foi posíbel verificalos.
en-US
One or more installed add-ons cannot be verified and have been disabled.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.selectDevicePrompt
gl
Atopáronse varios dispositivos para %S. Selecciona un.
en-US
Multiple devices found for %S. Please select one.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
unknownProtocolFound
gl
Firefox non sabe como abrir este enderezo porque un dos protocolos seguintes (%S) non está asociado a ningún programa ou non está permitido neste contexto..
en-US
Firefox doesn’t know how to open this address, because one of the following protocols (%S) isn’t associated with any program or is not allowed in this context.
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-progress-progressbar
gl
{ $nodeCount -> [one] Comprobación { $nodeCount } nó *[other] Comprobación de { $nodeCount } nós }
en-US
{ $nodeCount -> [one] Checking { $nodeCount } node *[other] Checking { $nodeCount } nodes }
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-toolbar
gl
As barras de ferramentas deben estar etiquetadas cando hai máis dunha barra de ferramentas. <a>Saiba máis</a>
en-US
Toolbars must be labeled when there is more than one toolbar. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • compatibility.ftl
compatibility-issue-occurrences
gl
{ $number -> [one] { $number } ocorrencia *[other] { $number } ocorrencias }
en-US
{ $number -> [one] { $number } occurrence *[other] { $number } occurrences }
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
markupView.more.showAll2
gl
Amosar un nodo máis;Amosar os #1 nodos
en-US
Show one more node;Show all #1 nodes
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-stylesheet-rule-count
gl
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } regra. *[other] { $ruleCount } regras. }
en-US
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } rule. *[other] { $ruleCount } rules. }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-column-span-fix
gl
Warning: Source string is missing
en-US
Try adding <strong>column-count</strong> or <strong>column-width</strong> to one of its ancestor elements. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-text-wrap-balance-lines-exceeded
gl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $lineCount -> [one] <strong>{ $property }</strong> has no effect on this element because it has more than { $lineCount } line. *[other] <strong>{ $property }</strong> has no effect on this element because it has more than { $lineCount } lines. }
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.toolbar
gl
As barras de ferramentas deben estar etiquetadas cando hai máis dunha barra de ferramentas.
en-US
Toolbars must be labeled when there is more than one toolbar.
Entity # all locales devtools • shared • webconsole-commands.ftl
webconsole-commands-usage-block
gl
Warning: Source string is missing
en-US
:block URL_STRING Start blocking network requests It accepts only one URL_STRING argument, an unquoted string which will be used to block all requests whose URL includes this string. Use :unblock or the Network Monitor request blocking sidebar to undo this.
Entity # all locales devtools • shared • webconsole-commands.ftl
webconsole-commands-usage-unblock
gl
Warning: Source string is missing
en-US
:unblock URL_STRING Stop blocking network requests It accepts only one argument, the exact same string previously passed to :block.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
unknownProtocolFound
gl
Un dos seguintes (%S) non é un protocolo rexistrado ou non está permitido neste contexto.
en-US
One of the following (%S) is not a registered protocol or is not allowed in this context.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormValidationRadioMissing
gl
Seleccione unha destas opcións.
en-US
Please select one of these options.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedContainerNotAllowed
gl
Denegouse a solicitude para cambiar ao modo de pantalla completa porque polo menos un dos elementos que contén o documento non é un iframe ou non ten un atributo «allowfullscreen».
en-US
Request for fullscreen was denied because at least one of the document’s containing elements is not an iframe or does not have an “allowfullscreen” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • layout • xmlparser.properties
40
gl
o prefixo non debe estar ligado a un dos nomes dos espazos de nomes reservados
en-US
prefix must not be bound to one of the reserved namespace names
Entity # all locales dom • chrome • mathml • mathml.properties
DuplicateMprescripts
gl
Marcado incorrecto: Máis dunha etiqueta <mprescripts/> en <mmultiscripts/>.
en-US
Invalid markup: More than one <mprescripts/> in <mmultiscripts/>.
Entity # all locales dom • chrome • mathml • mathml.properties
NoBase
gl
Marcado incorrecto: Esperábase exactamente un elemento Base en <mmultiscripts/>. Non se atopou ningún.
en-US
Invalid markup: Expected exactly one Base element in <mmultiscripts/>. Found none.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
CookieRejectedHttpOnlyButFromScript
gl
A cookie "%1$S" foi rexeitada porque xa existe unha cookie só HTTP pero o script tentou almacenar unha nova.
en-US
Cookie “%1$S” has been rejected because there is already an HTTP-Only cookie but script tried to store a new one.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_DUPLICATE_CERT_NAME
gl
O nome do certificado descargado duplica un xa existente na súa base de datos.
en-US
Downloaded certificate’s name duplicates one already in your database.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_INVALID_PASSWORD
gl
O contrasinal introducido non é válido. Seleccione un diferente.
en-US
Password entered is invalid. Please pick a different one.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OLD_CRL
gl
A nova CRL non é posterior ao actual.
en-US
New CRL is not later than the current one.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OLD_KRL
gl
O novo KRL non é posterior ao actual.
en-US
New KRL is not later than the current one.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
delete-user-cert-impact
gl
Se elimina un dos seus certificados, xa non o poderá utilizar para se identificar.
en-US
If you delete one of your own certificates, you can no longer use it to identify yourself.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
restartMessageNoUnlockerMac
gl
Xa está aberta unha copia de %S. Só é posíbel abrir ao mesmo tempo unha copia de %S.
en-US
A copy of %S is already open. Only one copy of %S can be open at a time.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
restartMessageUnlockerMac
gl
Xa está aberta unha copia de %S. Pecharase a copia de %S en execución para poder abrir unha nova.
en-US
A copy of %S is already open. The running copy of %S will quit in order to open this one.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-reviews-link
gl
{ $numberOfReviews -> [one] Comentario de { $numberOfReviews } *[other] Comentarios de { $numberOfReviews } }
en-US
{ $numberOfReviews -> [one] { $numberOfReviews } review *[other] { $numberOfReviews } reviews }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-duplicate-warning-message
gl
{ $shortcut } utilízase como atallo en máis dun caso. Os atallos duplicados poden causar comportamentos inesperados.
en-US
{ $shortcut } is being used as a shortcut in more than one case. Duplicate shortcuts may cause unexpected behavior.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-duplicate-warning-message2.message
gl
{ $shortcut } utilízase como atallo en máis dun caso. Os atallos duplicados poden causar comportamentos inesperados.
en-US
{ $shortcut } is being used as a shortcut in more than one case. Duplicate shortcuts may cause unexpected behavior.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-label-for-ping-names
gl
Selecciona da lista anterior o ping no que se atopa a túa instrumentación. Se está nun <a data-l10n-name="custom-ping-link">ping personalizado</a>, escolle ese. En caso contrario, o valor predeterminado para as métricas de <code>event</code> é o ping de <code>events</code> e o predeterminado para todas as outras métricas é o ping de <code>metrics</code>.
en-US
Select from the preceding list the ping your instrumentation is in. If it’s in a <a data-l10n-name="custom-ping-link">custom ping</a>, choose that one. Otherwise, the default for <code>event</code> metrics is the <code>events</code> ping and the default for all other metrics is the <code>metrics</code> ping.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-active-threads
gl
{ $active -> [one] { $active } fío activo dun total de { $number }: { $list } *[other] { $active } fíos activos dun total de { $number }: { $list } }
en-US
{ $active -> [one] { $active } active thread out of { $number }: { $list } *[other] { $active } active threads out of { $number }: { $list } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-inactive-threads
gl
{ $number -> [one] { $number } fío inactivo *[other] { $number } fíos inactivos }
en-US
{ $number -> [one] { $number } inactive thread *[other] { $number } inactive threads }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-profile-process.title
gl
{ $duration -> [one] Perfilar todos os fíos deste proceso durante { $duration } segundo *[other] Perfilar todos os fíos deste proceso durante { $duration } segundos }
en-US
{ $duration -> [one] Profile all threads of this process for { $duration } second *[other] Profile all threads of this process for { $duration } seconds }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutReader.ftl
about-reader-estimated-read-time
gl
{ $rangePlural -> [one] { $range } minuto *[other] { $range } minutos }
en-US
{ $rangePlural -> [one] { $range } minute *[other] { $range } minutes }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices
gl
{ -brand-full-name } usa servizos de información baseados na web ("Servizos") para fornecer algunhas das características ofrecidas para o seu uso con esta versión binaria do { -brand-short-name } baixo os termos descritos a continuación. Se non quere usar un ou máis dos servizos ou os termos que seguen non son aceptábeis, pode desactivar a característica ou servizo(s). As instrucións sobre como desactivar unha característica ou servizo concreto poden atoparse <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">aquí</a>. Outras características e servizos poden desactivarse nas preferencias do aplicativo.
en-US
{ -brand-full-name } uses web-based information services (“Services”) to provide some of the features provided for your use with this binary version of { -brand-short-name } under the terms described below. If you do not want to use one or more of the Services or the terms below are unacceptable, you may disable the feature or Service(s). Instructions on how to disable a particular feature or Service may be found <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">here</a>. Other features and Services can be disabled in the application preferences.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-days
gl
{ $days -> [one] Hai { $days } día *[other] Hai { $days } días }
en-US
{ $days -> [one] { $days } day ago *[other] { $days } days ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-hours
gl
{ $hours -> [one] Hai { $hours } hora *[other] Hai { $hours } horas }
en-US
{ $hours -> [one] { $hours } hour ago *[other] { $hours } hours ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-minutes
gl
{ $minutes -> [one] Hai { $minutes } minuto *[other] Hai { $minutes } minutos }
en-US
{ $minutes -> [one] { $minutes } minute ago *[other] { $minutes } minutes ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pending-reports
gl
{ $reports -> [one] Todos os informes de erro (incluíndo { $reports } falla pendente no intervalo de tempo indicado) *[other] Todos os informes de erro (incluíndo { $reports } fallas pendentes no intervalo de tempo indicado) }
en-US
{ $reports -> [one] All Crash Reports (including { $reports } pending crash in the given time range) *[other] All Crash Reports (including { $reports } pending crashes in the given time range) }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
report-crash-for-days
gl
{ $days -> [one] Informes de erro do último día *[other] Informes de erro dos últimos { $days } días }
en-US
{ $days -> [one] Crash Reports for the Last { $days } Day *[other] Crash Reports for the Last { $days } Days }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-histogram-stats
gl
{ $sampleCount -> [one] { $sampleCount } mostra, media = { $prettyAverage }, suma = { $sum } *[other] { $sampleCount } mostras, media = { $prettyAverage }, suma = { $sum } }
en-US
{ $sampleCount -> [one] { $sampleCount } sample, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } *[other] { $sampleCount } samples, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-results-pin-invalid-error
gl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $retriesLeft -> [0] Error: Incorrect PIN. Try again. [one] Error: Incorrect PIN. Try again. You have one attempt left. *[other] Error: Incorrect PIN. Try again. You have { $retriesLeft } attempts left. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-samples-still-needed
gl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $repeatCount -> [one] { $repeatCount } sample still needed. *[other] { $repeatCount } samples still needed. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-channels
gl
{ $channels -> [one] { $channels } canle *[other] { $channels } canles }
en-US
{ $channels -> [one] { $channels } channel *[other] { $channels } channels }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-frames
gl
{ $frames -> [one] { $frames } fotograma *[other] { $frames } fotogramas }
en-US
{ $frames -> [one] { $frames } frame *[other] { $frames } frames }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-lost-label
gl
{ $packets -> [one] Perdeuse { $packets } paquete *[other] Perdéronse { $packets } paquetes }
en-US
{ $packets -> [one] Lost { $packets } packet *[other] Lost { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-received-label
gl
{ $packets -> [one] Recibiu { $packets } paquete *[other] Recibiu { $packets } paquetes }
en-US
{ $packets -> [one] Received { $packets } packet *[other] Received { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sent-label
gl
{ $packets -> [one] Enviouse { $packets } paquete *[other] Enviáronse { $packets } paquetes }
en-US
{ $packets -> [one] Sent { $packets } packet *[other] Sent { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-days
gl
{ $timeValue -> [one] d *[other] d }
en-US
{ $timeValue -> [one] d *[other] d }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-hours
gl
{ $timeValue -> [one] h *[other] h }
en-US
{ $timeValue -> [one] h *[other] h }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-minutes
gl
{ $timeValue -> [one] min *[other] min }
en-US
{ $timeValue -> [one] m *[other] m }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-seconds
gl
{ $timeValue -> [one] s *[other] s }
en-US
{ $timeValue -> [one] s *[other] s }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
profile-creation-explanation-3
gl
Se só vai usar esta copia de { -brand-short-name } unha persoa, debe ter como mínimo un perfil, aínda que tamén pode crear varios perfís para almacenar diferentes tipos de configuracións e preferencias. Por exemplo, pode ter perfís diferentes para traballo e para uso persoal.
en-US
If you are the only person using this copy of { -brand-short-name }, you must have at least one profile. If you would like, you can create multiple profiles for yourself to store different sets of settings and preferences. For example, you may want to have separate profiles for business and personal use.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
profile-creation-intro
gl
Se crea diferentes perfís pode distinguilos polo seu nome. Pode usar o nome aquí definido ou outro.
en-US
If you create several profiles you can tell them apart by the profile names. You may use the name provided here or use one of your own.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • cspErrors.ftl
csp-error-illegal-host-wildcard
gl
{ $scheme }: as orixes con comodíns nas directivas «{ $directive }» deben incluír polo menos un subdominio non xenérico (p.ex.: *.example.com no lugar de *.com)
en-US
{ $scheme }: wildcard sources in ‘{ $directive }’ directives must include at least one non-generic sub-domain (e.g., *.example.com rather than *.com)
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-sites
gl
{ $domainCount -> [one] Acceder aos seus datos noutro sitio *[other] Acceder aos seus datos noutros { $domainCount } sitios }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data on { $domainCount } other site *[other] Access your data on { $domainCount } other sites }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-wildcards
gl
{ $domainCount -> [one] Acceder aos seus datos noutro dominio *[other] Acceder aos seus datos noutros { $domainCount } dominios }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data in { $domainCount } other domain *[other] Access your data in { $domainCount } other domains }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • htmlForm.ftl
input-file-and-more-files
gl
{ $fileCount -> [one] e un máis *[other] e { $fileCount } máis }
en-US
{ $fileCount -> [one] and one more *[other] and { $fileCount } more }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • run-from-dmg.ftl
prompt-to-install-message
gl
Complete esta instalación nun paso para axudar a manter o { -brand-short-name } actualizado e evitar a perda de datos. { -brand-short-name } engadirase ao cartafol Aplicacións e ao panel.
en-US
Complete this one-step installation to help keep { -brand-short-name } up to date and prevent data loss. { -brand-short-name } will be added to your Applications folder and Dock.
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-found-matches-count-limit.value
gl
{ $limit -> [one] Máis de { $limit } coincidencia *[other] Máis de { $limit } coincidencias }
en-US
{ $limit -> [one] More than { $limit } match *[other] More than { $limit } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-found-matches.value
gl
{ $total -> [one] Coincidencia { $current } de { $total } *[other] Coincidencia { $current } de { $total } }
en-US
{ $total -> [one] { $current } of { $total } match *[other] { $current } of { $total } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
gl
Os sitios web xustifican a súa identidade con certificados, que son emitidos por entidades de acreditación. A maioría dos navegadores xa non confiarán nos certificados emitidos por GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte e VeriSign. { $hostname } usa un certificado emitido por unha destas entidades de acreditación, polo tanto, non é posíbel garantir a autenticidade do sitio.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-duplicate-cert-name
gl
O nome do certificado descargado duplica un xa existente na súa base de datos.
en-US
Downloaded certificate’s name duplicates one already in your database.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-invalid-password
gl
O contrasinal introducido non é válido. Seleccione un diferente.
en-US
Password entered is invalid. Please pick a different one.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-old-crl
gl
A nova CRL non é posterior ao actual.
en-US
New CRL is not later than the current one.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-old-krl
gl
O novo KRL non é posterior ao actual.
en-US
New KRL is not later than the current one.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-find-match-count
gl
{ $total -> [one] Coincidencia { $current } de { $total } *[other] Coincidencia { $current } de { $total } }
en-US
{ $total -> [one] { $current } of { $total } match *[other] { $current } of { $total } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-find-match-count-limit
gl
{ $limit -> [one] Máis de { $limit } coincidencia *[other] Máis de { $limit } coincidencias }
en-US
{ $limit -> [one] More than { $limit } match *[other] More than { $limit } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printUI.ftl
printui-sheets-count
gl
{ $sheetCount -> [one] { $sheetCount } folla de papel *[other] { $sheetCount } follas de papel }
en-US
{ $sheetCount -> [one] { $sheetCount } sheet of paper *[other] { $sheetCount } sheets of paper }
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.