Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity gl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-hide-activity-1
gl
Agoche a súa actividade e a localización de navegación con { -mozilla-vpn-brand-name }. Un clic crea unha conexión segura, mesmo en redes sen fíos públicas.
en-US
Hide browsing activity and location with { -mozilla-vpn-brand-name }. One click creates a secure connection, even on public Wi-Fi.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.