Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity gl en-US
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
gl
Os sitios web xustifican a súa identidade con certificados, que son emitidos por entidades de acreditación. A maioría dos navegadores xa non confiarán nos certificados emitidos por GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte e VeriSign. { $hostname } usa un certificado emitido por unha destas entidades de acreditación, polo tanto, non é posíbel garantir a autenticidade do sitio.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.