Transvision

Displaying 138 results for the string one in et:

Entity et en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label
et
{ $count -> [1] Jah, eemalda see konto [one] Jah, eemalda see konto *[other] Jah, eemalda need kontod }
en-US
{ $count -> [1] Yes, remove this login *[other] Yes, remove these logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-confirm-button-label
et
{ $count -> [1] Eemalda [one] Eemalda *[other] Eemalda kõik }
en-US
{ $count -> [1] Remove *[other] Remove All }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
et
{ $count -> [1] See tegevus eemaldab selle kasutajakonto { -brand-short-name }ist ja kõik siin kuvatavad murdmishoiatused. Seda toimingu pole võimalik tagasi võtta. [one] See tegevus eemaldab selle kasutajakonto { -brand-short-name }ist ja kõik siin kuvatavad murdmishoiatused. Seda toimingut pole võimalik tagasi võtta. *[other] See tegevus eemaldab kasutajakontod { -brand-short-name }ist ja kõik siin kuvatavad murdmishoiatused. Seda toimingut pole võimalik tagasi võtta. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title
et
{ $count -> [one] Kas eemaldada see konto? *[other] Kas eemaldada kõik { $count } kontot? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login? *[other] Remove all { $count } logins? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
et
{ $count -> [1] See tegevus eemaldab selle { -brand-short-name }i salvestadud kasutajakonto kõigist seadmetest, mis on ühendatud sinu { -fxaccount-brand-name }ga. Seda toimingut pole võimalik tagasi võtta. [one] See tegevus eemaldab selle { -brand-short-name }i salvestadud kasutajakonto kõigist seadmetest, mis on ühendatud sinu { -fxaccount-brand-name }ga. Seda toimingut pole võimalik tagasi võtta. *[other] See tegevus eemaldab kõik { -brand-short-name }i salvestadud kasutajakontod kõigist seadmetest, mis on ühendatud sinu { -fxaccount-brand-name }ga. Seda toimingut pole võimalik tagasi võtta. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title
et
{ $count -> [one] Kas soovid eemaldada selle kasutajakonto kõigist seadmetest? *[other] Kas soovid eemaldada kõik { $count } kasutajakontot kõigist seadmetest? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login from all devices? *[other] Remove all { $count } logins from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added
et
{ $count -> [one] <span>Uus kasutajatunnus lisatud.</span> *[other] <span>Uusi kasutajatunnuseid lisatud:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>New logins added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
et
{ $count -> [one] <span>Üks viga</span> <span data-l10n-name="meta">(ei imporditud)</span> *[other] <span>Vigu:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(ei imporditud)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
et
{ $count -> [one] <span>Värskendati üht kasutajatunnust.</span> *[other] <span>Olemasolevaid kasutajatunnuseid värskendatud:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change
et
{ $count -> [one] <span>Leiti üks korduv kasutajatunnus<span data-l10n-name="meta">(ei imporditud)</span> *[other] <span>Korduvaid kasutajatunnuseid leitud:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span><span data-l10n-name="meta">(ei imporditud)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate logins found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added
et
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">uus kasutajakonto lisatud</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">uut kasutajakontot lisatud</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New logins added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
et
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">viga</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ei imporditud)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">viga</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ei imporditud)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
et
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">olemasolev kasutajakonto uuendati</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">olemasolevat kasutajakontot uuendati</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change
et
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">duplikaat</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ei imporditud)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">duplikaati</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ei imporditud)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate logins</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count
et
{ $count -> [one] üks konto *[other] { $count } kontot }
en-US
{ $count -> [one] { $count } login *[other] { $count } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count2
et
{ $count -> [one] { $count } parool *[other] { $count } parooli }
en-US
{ $count -> [one] { $count } password *[other] { $count } passwords }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count
et
{ $total -> [one] { $count } konto, kokku { $total } *[other] { $count } kontot, kokku { $total } }
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } login *[other] { $count } of { $total } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count2
et
{ $total -> [one] { $count } parool, kokku { $total } *[other] { $count } parooli, kokku { $total } }
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } password *[other] { $count } of { $total } passwords }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-multiple-devices
et
{ $tabCount -> [one] Sinu ühendatud seadmetelt võeti vastu kaart. *[other] Sinu ühendatud seadmetelt võeti vastu { $tabCount } kaarti. }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from your connected devices *[other] { $tabCount } tabs have arrived from your connected devices }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
et
{ $tabCount -> [one] Seadmelt { $deviceName } võeti vastu kaart. *[other] Seadmelt { $deviceName } võeti vastu { $tabCount } kaarti. }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-unknown-device
et
{ $tabCount -> [one] Võeti vastu üks kaart *[other] Võeti vastu { $tabCount } kaarti }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived *[other] { $tabCount } tabs have arrived }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
et
{ $addonCount -> [one] See sait soovib paigaldada { -brand-short-name }ile ühe lisa: *[other] See sait soovib paigaldada { -brand-short-name }ile { $addonCount } lisa: }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
et
{ $addonCount -> [one] Hoiatus: see sait soovib paigaldada { -brand-short-name }ile verifitseerimata lisa. Jätka omal vastutusel. *[other] Hoiatus: see sait soovib paigaldada { -brand-short-name }ile { $addonCount } verifitseerimata lisa. Jätka omal vastutusel. }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-downloading-and-verifying
et
{ $addonCount -> [one] Lisa allalaadimine ja kontrollimine *[other] { $addonCount } lisa allalaadimine ja kontrollimine }
en-US
{ $addonCount -> [1] Downloading and verifying add-on *[other] Downloading and verifying { $addonCount } add-ons }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmark-panel-remove.label
et
{ $count -> [one] Eemalda järjehoidja *[other] Eemalda järjehoidjad ({ $count }) }
en-US
{ $count -> [1] Remove bookmark *[other] Remove { $count } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-mute
et
{ $count -> [1] VAIGISTA KAART [one] VAIGISTA KAART *[other] VAIGISTA { $count } KAARTI }
en-US
{ $count -> [1] MUTE TAB *[other] MUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unblock
et
{ $count -> [1] ESITA KAARDI SISU [one] ESITA KAARDI SISU *[other] ESITA { $count } KAARDI SISU }
en-US
{ $count -> [1] PLAY TAB *[other] PLAY { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unmute
et
{ $count -> [1] LÕPETA KAARDI VAIGISTAMINE [one] LÕPETA KAARDI VAIGISTAMINE *[other] LÕPETA { $count } KAARDI VAIGISTAMINE }
en-US
{ $count -> [1] UNMUTE TAB *[other] UNMUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
et
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name } ei lubanud sellel veebilehel avada hüpikakent. *[other] { -brand-short-name } ei lubanud sellel veebilehel avada { $popupCount } hüpikakent. }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
et
{ $reportCount -> [one] Sul on saatmata vearaport *[other] Sul on { $reportCount } saatmata vearaportit }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-files-not-downloaded
et
{ $num -> [one] Fail pole alla laaditud. *[other] { $num } faili pole alla laaditud. }
en-US
{ $num -> [one] File not downloaded. *[other] {$num} files not downloaded. }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-more-downloading
et
{ $count -> [one] Laaditakse alla veel ühte faili *[other] Laaditakse alla veel { $count } faili }
en-US
{ $count -> [one] { $count } more file downloading *[other] { $count } more files downloading }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-close-tab.label
et
{ $tabCount -> [1] Sulge kaart [one] Sulge kaart *[other] Sulge { $tabCount } kaarti }
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-rating.tooltiptext
et
{ $total -> [one] { $total } tärn *[other] { $total } tärni }
en-US
{ $total -> [one] { $total } star *[other] { $total } stars }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-total-users
et
{ $total -> [one] { $total } kasutaja *[other] { $total } kasutajat }
en-US
{ $total -> [one] { $total } user *[other] { $total } users }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-milestone-heading2
et
{ $blockedCount -> [one] { -brand-short-name } blokkis üle <b>{ $blockedCount }</b> jälitaja alates { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! *[other] { -brand-short-name } blokkis üle <b>{ $blockedCount }</b> jälitaja alates { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
en-US
{ $blockedCount -> *[other] { -brand-short-name } blocked over <b>{ $blockedCount }</b> trackers since { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-row-selector
et
{ $num -> [one] { $num } rida *[other] { $num } rida }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
general-meta-tags.value
et
{ $tags -> [one] Meta (1 silt) *[other] Meta ({ $tags } silti) }
en-US
{ $tags -> [one] Meta (1 tag) *[other] Meta ({ $tags } tags) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-animated-image-type.value
et
{ $frames -> [one] { $type } pilt (animeeritud, { $frames } kaader) *[other] { $type } pilt (animeeritud, { $frames } kaadrit) }
en-US
{ $frames -> [one] { $type } Image (animated, { $frames } frame) *[other] { $type } Image (animated, { $frames } frames) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
properties-general-size.value
et
{ $bytes -> [one] { $kb } KiB ({ $bytes } bait) *[other] { $kb } KiB ({ $bytes } baiti) }
en-US
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-visits-number
et
{ $visits -> [0] Ei [one] Jah, korra *[other] Jah, { $visits } korda }
en-US
{ $visits -> [0] No [one] Yes, once *[other] Yes, { $visits } times }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-bookmark.label
et
{ $count -> [1] Kustuta järjehoidja [one] Kustuta järjehoidja *[other] Kustuta järjehoidjad }
en-US
{ $count -> [1] Delete Bookmark *[other] Delete Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-folder.label
et
{ $count -> [1] Kustuta kaust [one] Kustuta kaust *[other] Kustuta kaustad }
en-US
{ $count -> [1] Delete Folder *[other] Delete Folders }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-details-pane-items-count.value
et
{ $count -> [one] Üks element *[other] { $count } elementi }
en-US
{ $count -> [one] One item *[other] { $count } items }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-desc
et
{ $tabCount -> [one] Kui sa keelad konteinerkaardid, siis suletakse üks konteinerkaart. Kas oled kindel, et soovid konteinerkaardid keelata? *[other] Kui sa keelad konteinerkaardid, siis suletakse { $tabCount } konteinerkaarti. Kas oled kindel, et soovid konteinerkaardid keelata? }
en-US
{ $tabCount -> [one] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tab will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? *[other] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tabs will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-ok-button
et
{ $tabCount -> [one] Sulge konteinerkaart *[other] Sulge { $tabCount } konteinerkaarti }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close { $tabCount } Container Tab *[other] Close { $tabCount } Container Tabs }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-remove-alert-msg
et
{ $count -> [one] Kui eemaldad selle konteineri, siis konteinerkaart suletakse. Kas oled kindel, et soovid selle konteineri eemaldada? *[other] Kui eemaldad selle konteineri, siis suletakse { $count } konteinerkaarti. Kas oled kindel, et soovid selle konteineri eemaldada? }
en-US
{ $count -> [one] If you remove this Container now, { $count } container tab will be closed. Are you sure you want to remove this Container? *[other] If you remove this Container now, { $count } container tabs will be closed. Are you sure you want to remove this Container? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-sections-rows-option.label
et
{ $num -> [one] { $num } rida *[other] { $num } rida }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cookie.aria-label
et
{ $count -> [one] üks saitideülese jälitamise küpsis ({ $percentage }%) *[other] { $count } saitideülese jälitamise küpsist ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cross-site tracking cookie ({ $percentage }%) *[other] { $count } cross-site tracking cookies ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cryptominer.aria-label
et
{ $count -> [one] üks krüptorahakaevur ({ $percentage }%) *[other] { $count } krüptorahakaevurit ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptominers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-fingerprinter.aria-label
et
{ $count -> [one] üks seadmetuvastaja ({ $percentage }%) *[other] { $count } seadmetuvastajat ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } fingerprinter ({ $percentage }%) *[other] { $count } fingerprinters ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-social.aria-label
et
{ $count -> [one] üks sotsiaalmeedia jälitaja ({ $percentage }%) *[other] { $count } sotsiaalmeedia jälitajat ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } social media tracker ({ $percentage }%) *[other] { $count } social media trackers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-tracker.aria-label
et
{ $count -> [one] üks jälitav sisu ({ $percentage }%) *[other] { $count } jälitavat sisu ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } tracking content ({ $percentage }%) *[other] { $count } tracking content ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-total-tracker-summary
et
{ $count -> [one] Alates { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } on blokitud <b>üks</b> jälitaja *[other] Alates { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } on blokitud <b>{ $count }</b> jälitajat }
en-US
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> tracker blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> trackers blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-week-summary
et
{ $count -> [one] { -brand-short-name } blokkis möödunud nädalal ühe jälitaja *[other] { -brand-short-name } blokkis möödunud nädalal { $count } jälitajat }
en-US
{ $count -> [one] { -brand-short-name } blocked { $count } tracker over the past week *[other] { -brand-short-name } blocked { $count } trackers over the past week }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-found
et
{ $count -> [one] parool on paljastatud kõigi lekete tõttu *[other] parooli on paljastatud kõigi lekete tõttu }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed across all breaches *[other] Passwords exposed across all breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-resolved
et
{ $count -> [one] parool on paljastatud lahendamata leketes *[other] parooli on paljastatud lahendamata leketes }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed in unresolved breaches *[other] Passwords exposed in unresolved breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-found
et
{ $count -> [one] teadaolev andmeleke on paljastanud sinu andmed *[other] teadaolevat andmeleket on paljastanud sinu andmed }
en-US
{ $count -> [one] Known data breach has exposed your information *[other] Known data breaches have exposed your information }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-resolved
et
{ $count -> [one] lahendatuks märgitud andmeleke *[other] lahendatuks märgitud andmeleket }
en-US
{ $count -> [one] Known data breach marked as resolved *[other] Known data breaches marked as resolved }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-monitored-emails
et
{ $count -> [one] e-posti aadress on monitooritud *[other] e-posti aadressi on monitooritud }
en-US
{ $count -> [one] Email address being monitored *[other] Email addresses being monitored }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-breached-logins
et
{ $count -> [one] 1 parool võib andmelekke tõttu paljastatud olla. *[other] { $count } parooli võivad andmelekke tõttu paljastatud olla. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password may have been exposed in a data breach. *[other] { $count } passwords may have been exposed in a data breach. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-no-breached-logins
et
{ $count -> [one] 1 parool on turvaliselt salvestatud. *[other] Sinu paroolid on turvaliselt salvestatud. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password stored securely. *[other] Your passwords are being stored securely. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
monitor-partial-breaches-title
et
{ $numBreaches -> [one] kõik lekete probleemid on lahendatud *[other] { $numBreachesResolved }/{ $numBreaches } lekete probleemi on lahendatud }
en-US
{ $numBreaches -> *[other] { $numBreachesResolved } out of { $numBreaches } breaches marked as resolved }
Entity # all locales browser • browser • recentlyClosed.ftl
recently-closed-undo-close-window-label
et
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (ja { $tabCount } muu kaart) *[other] { $winTitle } (ja { $tabCount } muud kaarti) }
en-US
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (and { $tabCount } other tab) *[other] { $winTitle } (and { $tabCount } other tabs) }
Entity # all locales browser • browser • sitePermissions.ftl
site-permissions-open-blocked-popups
et
{ $count -> [one] Ava blokitud hüpikaken *[other] Ava { $count } blokitud hüpikakent }
en-US
{ $count -> [one] Open { $count } blocked pop-up *[other] Open { $count } blocked pop-ups }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter
et
{ $trackerCount -> [one] Üks blokitud *[other] { $trackerCount } blokitud }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter-no-tooltip
et
{ $trackerCount -> [one] Üks blokitud *[other] { $trackerCount } blokitud }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-milestone
et
{ $trackerCount -> [one] Alates { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } blokkis { -brand-short-name } { $trackerCount } jälitaja *[other] Alates { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } blokkis { $trackerCount } { -brand-short-name } jälitajat }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } blocked { $trackerCount } tracker since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } blocked over { $trackerCount } trackers since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-menu-send-tab-to-device.label
et
{ $tabCount -> [one] Saada kaart seadmesse *[other] Saada { $tabCount } kaarti seadmesse }
en-US
{ $tabCount -> [1] Send tab to device *[other] Send { $tabCount } tabs to device }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-close-n-tabs.label
et
{ $tabCount -> [1] Sulge kaart [one] Sulge kaart *[other] Sulge { $tabCount } kaarti }
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-move-tabs.label
et
{ $tabCount -> [one] Liiguta kaarti *[other] Liiguta kaarte }
en-US
{ $tabCount -> [1] Move Tab *[other] Move Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-reopen-closed-tabs.label
et
{ $tabCount -> [1] Ava suletud kaart uuesti [one] Ava suletud kaart uuesti *[other] Ava suletud kaardid uuesti }
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-send-tabs-to-device.label
et
{ $tabCount -> [one] Saada kaart seadmesse *[other] Saada { $tabCount } kaarti seadmesse }
en-US
{ $tabCount -> [1] Send Tab to Device *[other] Send { $tabCount } Tabs to Device }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-close-tabs-tooltip.label
et
{ $tabCount -> [one] Sulge kaart *[other] Sulge { $tabCount } kaarti }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close tab *[other] Close { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-background-tooltip.label
et
{ $tabCount -> [one] Vaigista kaardi heli *[other] Vaigista { $tabCount } kaardi heli }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab *[other] Mute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-tooltip.label
et
{ $tabCount -> [one] Vaigista kaardi heli ({ $shortcut }) *[other] Vaigista { $tabCount } kaardi heli ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab ({ $shortcut }) *[other] Mute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unblock-tab-audio-tooltip.label
et
{ $tabCount -> [one] Esita kaardi sisu *[other] Esita { $tabCount } kaardi sisu }
en-US
{ $tabCount -> [one] Play tab *[other] Play { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-background-tooltip.label
et
{ $tabCount -> [one] Lõpeta kaardi heli vaigistamine *[other] Lõpeta { $tabCount } kaardi heli vaigistamine }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab *[other] Unmute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-tooltip.label
et
{ $tabCount -> [one] Lõpeta kaardi heli vaigistamine ({ $shortcut }) *[other] Lõpeta { $tabCount } kaardi heli vaigistamine ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab ({ $shortcut }) *[other] Unmute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-reopen-closed-tabs.label
et
{ $tabCount -> [1] Ava suletud kaart uuesti [one] Ava suletud kaart uuesti *[other] Ava suletud kaardid uuesti }
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-application-with-n-tabs.label
et
{ $tabCount -> [one] Rakendust jagatakse ühe kaardiga *[other] Rakendust jagatakse { $tabCount } kaardiga }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing an Application with { $tabCount } tab *[other] Sharing Applications with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-browser-with-n-tabs.label
et
{ $tabCount -> [one] Seda kaarti jagatakse ühe teise kaardiga *[other] Seda kaarti jagatakse { $tabCount } teise kaardiga }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Tab with { $tabCount } tab *[other] Sharing Tabs with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-camera-with-n-tabs.label
et
{ $tabCount -> [one] Kaamerat jagatakse ühe kaardiga *[other] Kaamerat jagatakse { $tabCount } kaardiga }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Camera with { $tabCount } tab *[other] Sharing Camera with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-microphone-with-n-tabs.label
et
{ $tabCount -> [one] Mikrofoni jagatakse ühe kaardiga *[other] Mikrofoni jagatakse { $tabCount } kaardiga }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Microphone with { $tabCount } tab *[other] Sharing Microphone with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-screen-with-n-tabs.label
et
{ $tabCount -> [one] Ekraani jagatakse ühe kaardiga *[other] Ekraani jagatakse { $tabCount } kaardiga }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Screen with { $tabCount } tab *[other] Sharing Screen with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-window-with-n-tabs.label
et
{ $tabCount -> [one] Akent jagatakse ühe kaardiga *[other] Akent jagatakse { $tabCount } kaardiga }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Window with { $tabCount } tab *[other] Sharing Windows with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-application
et
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } aken) *[other] { $appName } ({ $windowCount } akent) }
en-US
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } window) *[other] { $appName } ({ $windowCount } windows) }
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-progress-progressbar
et
{ $nodeCount -> [one] Checking { $nodeCount } node *[other] Checking { $nodeCount } nodes }
en-US
{ $nodeCount -> [one] Checking { $nodeCount } node *[other] Checking { $nodeCount } nodes }
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-toolbar
et
Toolbars must be labeled when there is more than one toolbar. <a>Learn more</a>
en-US
Toolbars must be labeled when there is more than one toolbar. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • compatibility.ftl
compatibility-issue-occurrences
et
{ $number -> [one] { $number } occurrence *[other] { $number } occurrences }
en-US
{ $number -> [one] { $number } occurrence *[other] { $number } occurrences }
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
markupView.more.showAll2
et
Show one more node;Show all #1 nodes
en-US
Show one more node;Show all #1 nodes
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.ws.truncated-messages.warning
et
One message has been truncated to conserve memory;#1 messages have been truncated to conserve memory
en-US
#1 message has been truncated to conserve memory;#1 messages have been truncated to conserve memory
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.summary.requestsCount2
et
One request;#1 requests
en-US
#1 request;#1 requests
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.ws.summary.framesCount2
et
One message;#1 messages
en-US
#1 message;#1 messages
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-stylesheet-rule-count
et
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } rule. *[other] { $ruleCount } rules. }
en-US
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } rule. *[other] { $ruleCount } rules. }
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.toolbar
et
Toolbars must be labeled when there is more than one toolbar.
en-US
Toolbars must be labeled when there is more than one toolbar.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedContainerNotAllowed
et
Request for fullscreen was denied because at least one of the document's containing elements is not an iframe or does not have an "allowfullscreen" attribute.
en-US
Request for fullscreen was denied because at least one of the document’s containing elements is not an iframe or does not have an “allowfullscreen” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • layout • xmlparser.properties
31
et
prefix must not be bound to one of the reserved namespace URIs
en-US
text declaration not well-formed
Entity # all locales dom • chrome • layout • xmlparser.properties
40
et
prefix must not be bound to one of the reserved namespace names
en-US
prefix must not be bound to one of the reserved namespace names
Entity # all locales dom • chrome • mathml • mathml.properties
DuplicateMprescripts
et
Invalid markup: More than one <mprescripts/> in <mmultiscripts/>.
en-US
Invalid markup: More than one <mprescripts/> in <mmultiscripts/>.
Entity # all locales dom • chrome • mathml • mathml.properties
NoBase
et
Invalid markup: Expected exactly one Base element in <mmultiscripts/>. Found none.
en-US
Invalid markup: Expected exactly one Base element in <mmultiscripts/>. Found none.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
CookieRejectedHttpOnlyButFromScript
et
Cookie “%1$S” has been rejected because there is already an HTTP-Only cookie but script tried to store a new one.
en-US
Cookie “%1$S” has been rejected because there is already an HTTP-Only cookie but script tried to store a new one.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_DUPLICATE_CERT_NAME
et
Downloaded certificate's name duplicates one already in your database.
en-US
Downloaded certificate’s name duplicates one already in your database.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_INVALID_PASSWORD
et
Password entered is invalid. Please pick a different one.
en-US
Password entered is invalid. Please pick a different one.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OLD_CRL
et
New CRL is not later than the current one.
en-US
New CRL is not later than the current one.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OLD_KRL
et
New KRL is not later than the current one.
en-US
New KRL is not later than the current one.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-reviews-link
et
{ $numberOfReviews -> [one] 1 kommentaar *[other] { $numberOfReviews } kommentaari }
en-US
{ $numberOfReviews -> [one] { $numberOfReviews } review *[other] { $numberOfReviews } reviews }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-card-expand-button
et
{ $numberToShow -> [one] Näita veel ühte *[other] Näita veel { $numberToShow } }
en-US
{ $numberToShow -> *[other] Show { $numberToShow } More }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-active-threads
et
{ $active -> [one] { $active } active thread out of { $number }: { $list } *[other] { $active } active threads out of { $number }: { $list } }
en-US
{ $active -> [one] { $active } active thread out of { $number }: { $list } *[other] { $active } active threads out of { $number }: { $list } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-inactive-threads
et
{ $number -> [one] { $number } inactive thread *[other] { $number } inactive threads }
en-US
{ $number -> [one] { $number } inactive thread *[other] { $number } inactive threads }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-profile-process.title
et
{ $duration -> [one] Profile all threads of this process for { $duration } second *[other] Profile all threads of this process for { $duration } seconds }
en-US
{ $duration -> [one] Profile all threads of this process for { $duration } second *[other] Profile all threads of this process for { $duration } seconds }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutReader.ftl
about-reader-estimated-read-time
et
{ $rangePlural -> [one] { $range } minut *[other] { $range } minutit }
en-US
{ $rangePlural -> [one] { $range } minute *[other] { $range } minutes }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-days
et
{ $days -> [one] { $days } päev tagasi *[other] { $days } päeva tagasi }
en-US
{ $days -> [one] { $days } day ago *[other] { $days } days ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-hours
et
{ $hours -> [one] { $hours } tund tagasi *[other] { $hours } tundi tagasi }
en-US
{ $hours -> [one] { $hours } hour ago *[other] { $hours } hours ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-minutes
et
{ $minutes -> [one] { $minutes } minut tagasi *[other] { $minutes } minutit tagasi }
en-US
{ $minutes -> [one] { $minutes } minute ago *[other] { $minutes } minutes ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pending-reports
et
{ $reports -> [one] Kõik vearaportid (kaasa arvatud { $reports } ootel olev vearaport) *[other] Kõik vearaportid (kaasa arvatud { $reports } ootel olevat vearaportit) }
en-US
{ $reports -> [one] All Crash Reports (including { $reports } pending crash in the given time range) *[other] All Crash Reports (including { $reports } pending crashes in the given time range) }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
report-crash-for-days
et
{ $days -> [one] Viimase päeva vearaportid *[other] Viimase { $days } päeva vearaportid }
en-US
{ $days -> [one] Crash Reports for the Last { $days } Day *[other] Crash Reports for the Last { $days } Days }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-histogram-stats
et
{ $sampleCount -> [one] { $sampleCount } sample, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } *[other] { $sampleCount } samples, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } }
en-US
{ $sampleCount -> [one] { $sampleCount } sample, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } *[other] { $sampleCount } samples, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-channels
et
{ $channels -> [one] { $channels } channel *[other] { $channels } channels }
en-US
{ $channels -> [one] { $channels } channel *[other] { $channels } channels }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-frames
et
{ $frames -> [one] { $frames } frame *[other] { $frames } frames }
en-US
{ $frames -> [one] { $frames } frame *[other] { $frames } frames }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-lost-label
et
{ $packets -> [one] Lost { $packets } packet *[other] Lost { $packets } packets }
en-US
{ $packets -> [one] Lost { $packets } packet *[other] Lost { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-received-label
et
{ $packets -> [one] Received { $packets } packet *[other] Received { $packets } packets }
en-US
{ $packets -> [one] Received { $packets } packet *[other] Received { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sent-label
et
{ $packets -> [one] Sent { $packets } packet *[other] Sent { $packets } packets }
en-US
{ $packets -> [one] Sent { $packets } packet *[other] Sent { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-days
et
{ $timeValue -> [one] p *[other] p }
en-US
{ $timeValue -> [one] d *[other] d }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-hours
et
{ $timeValue -> [one] t *[other] t }
en-US
{ $timeValue -> [one] h *[other] h }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-minutes
et
{ $timeValue -> [one] m *[other] m }
en-US
{ $timeValue -> [one] m *[other] m }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-seconds
et
{ $timeValue -> [one] s *[other] s }
en-US
{ $timeValue -> [one] s *[other] s }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • cspErrors.ftl
csp-error-illegal-host-wildcard
et
{ $scheme }: wildcard sources in '{ $directive }' directives must include at least one non-generic sub-domain (e.g., *.example.com rather than *.com)
en-US
{ $scheme }: wildcard sources in ‘{ $directive }’ directives must include at least one non-generic sub-domain (e.g., *.example.com rather than *.com)
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-sites
et
{ $domainCount -> [one] ligipääs veel ühe saidi andmetele *[other] ligipääs veel { $domainCount } saidi andmetele }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data on { $domainCount } other site *[other] Access your data on { $domainCount } other sites }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-wildcards
et
{ $domainCount -> [one] ligipääs veel ühe domeeni andmetele *[other] ligipääs veel { $domainCount } domeeni andmetele }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data in { $domainCount } other domain *[other] Access your data in { $domainCount } other domains }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • htmlForm.ftl
input-file-and-more-files
et
{ $fileCount -> [one] ja veel üks *[other] ja veel { $fileCount } }
en-US
{ $fileCount -> [one] and one more *[other] and { $fileCount } more }
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-found-matches-count-limit.value
et
{ $limit -> [one] Rohkem kui { $limit } tulemus *[other] Rohkem kui { $limit } tulemust }
en-US
{ $limit -> [one] More than { $limit } match *[other] More than { $limit } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-found-matches.value
et
{ $total -> [one] { $current }. tulemus (kokku { $total } tulemus) *[other] { $current }. tulemus (kokku { $total } tulemust) }
en-US
{ $total -> [one] { $current } of { $total } match *[other] { $current } of { $total } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-duplicate-cert-name
et
Downloaded certificate's name duplicates one already in your database.
en-US
Downloaded certificate’s name duplicates one already in your database.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-invalid-password
et
Password entered is invalid. Please pick a different one.
en-US
Password entered is invalid. Please pick a different one.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-old-crl
et
New CRL is not later than the current one.
en-US
New CRL is not later than the current one.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-old-krl
et
New KRL is not later than the current one.
en-US
New KRL is not later than the current one.
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printUI.ftl
printui-sheets-count
et
{ $sheetCount -> [one] { $sheetCount } paberileht *[other] { $sheetCount } paberilehte }
en-US
{ $sheetCount -> [one] { $sheetCount } sheet of paper *[other] { $sheetCount } sheets of paper }

Displaying 158 results for the string one in en-US:

Entity et en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title
et
{ $count -> [one] Kas eemaldada see konto? *[other] Kas eemaldada kõik { $count } kontot? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login? *[other] Remove all { $count } logins? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title2
et
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } password? *[other] Remove all { $count } passwords? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title
et
{ $count -> [one] Kas soovid eemaldada selle kasutajakonto kõigist seadmetest? *[other] Kas soovid eemaldada kõik { $count } kasutajakontot kõigist seadmetest? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login from all devices? *[other] Remove all { $count } logins from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title2
et
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } password from all devices? *[other] Remove all { $count } passwords from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-description
et
Näiteks: mitu kasutajanime, parooli, aadressi jne. ühe kasutajatunnuse kohta
en-US
For example: multiple usernames, passwords, URLs, etc. for one login.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-title
et
Kasutajatunnusel leiti mitu vastuolus väärtust
en-US
Multiple Conflicting Values for One Login
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count
et
{ $count -> [one] üks konto *[other] { $count } kontot }
en-US
{ $count -> [one] { $count } login *[other] { $count } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count2
et
{ $count -> [one] { $count } parool *[other] { $count } parooli }
en-US
{ $count -> [one] { $count } password *[other] { $count } passwords }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count
et
{ $total -> [one] { $count } konto, kokku { $total } *[other] { $count } kontot, kokku { $total } }
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } login *[other] { $count } of { $total } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count2
et
{ $total -> [one] { $count } parool, kokku { $total } *[other] { $count } parooli, kokku { $total } }
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } password *[other] { $count } of { $total } passwords }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-hide-activity-1
et
Peida lehitsemise tegevus ja asukoht { -mozilla-vpn-brand-name }iga. Üks klõps loob turvalise ühenduse isegi avalikus WiFis.
en-US
Hide browsing activity and location with { -mozilla-vpn-brand-name }. One click creates a secure connection, even on public Wi-Fi.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-pin-promo-header
et
Warning: Source string is missing
en-US
Private browsing freedom in one click
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-pin-promo-title
et
Warning: Source string is missing
en-US
No saved cookies or history, right from your desktop. Browse like no one’s watching.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-multiple-devices
et
{ $tabCount -> [one] Sinu ühendatud seadmetelt võeti vastu kaart. *[other] Sinu ühendatud seadmetelt võeti vastu { $tabCount } kaarti. }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from your connected devices *[other] { $tabCount } tabs have arrived from your connected devices }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
et
{ $tabCount -> [one] Seadmelt { $deviceName } võeti vastu kaart. *[other] Seadmelt { $deviceName } võeti vastu { $tabCount } kaarti. }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-unknown-device
et
{ $tabCount -> [one] Võeti vastu üks kaart *[other] Võeti vastu { $tabCount } kaarti }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived *[other] { $tabCount } tabs have arrived }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-back-2.tooltiptext
et
Tagasi üks leht ({ $shortcut })
en-US
Go back one page ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-forward-2.tooltiptext
et
Edasi üks leht ({ $shortcut })
en-US
Go forward one page ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-duplicate-tabs-closed
et
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [one] Closed { $tabCount } tab *[other] Closed { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
et
{ $reportCount -> [one] Sul on saatmata vearaport *[other] Sul on { $reportCount } saatmata vearaportit }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-files-not-downloaded
et
{ $num -> [one] Fail pole alla laaditud. *[other] { $num } faili pole alla laaditud. }
en-US
{ $num -> [one] File not downloaded. *[other] {$num} files not downloaded. }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-more-downloading
et
{ $count -> [one] Laaditakse alla veel ühte faili *[other] Laaditakse alla veel { $count } faili }
en-US
{ $count -> [one] { $count } more file downloading *[other] { $count } more files downloading }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-search-results-count
et
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] { $count } site *[other] { $count } sites }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-bookmarks
et
Warning: Source string is missing
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } bookmark *[other] { $quantity } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-extensions
et
Warning: Source string is missing
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } extension *[other] { $quantity } extensions }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-favorites
et
Warning: Source string is missing
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } favorite *[other] { $quantity } favorites }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-history
et
Warning: Source string is missing
en-US
{ $maxAgeInDays -> [one] From the last day *[other] From the last { $maxAgeInDays } days }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-bookmarks
et
Warning: Source string is missing
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } bookmark *[other] { $newEntries } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-passwords
et
Warning: Source string is missing
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } added *[other] { $newEntries } added }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-passwords
et
Warning: Source string is missing
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } password *[other] { $quantity } passwords }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-payment-methods
et
Warning: Source string is missing
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } payment method *[other] { $quantity } payment methods }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-updated-passwords
et
Warning: Source string is missing
en-US
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } updated *[other] { $updatedEntries } updated }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-rating.tooltiptext
et
{ $total -> [one] { $total } tärn *[other] { $total } tärni }
en-US
{ $total -> [one] { $total } star *[other] { $total } stars }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-total-users
et
{ $total -> [one] { $total } kasutaja *[other] { $total } kasutajat }
en-US
{ $total -> [one] { $total } user *[other] { $total } users }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
fox-doodle-pin-body
et
Warning: Source string is missing
en-US
Here’s a quick reminder that you can keep your favorite indie browser just one click away.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-row-selector
et
{ $num -> [one] { $num } rida *[other] { $num } rida }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-upgrade-thanks-keep-body
et
See on meie 100. väljalase. Täname, et oled osaks meie kogukonnast. Hoia { -brand-short-name } klõpsu kaugusel ka järgmise 100 väljalaske jooksul.
en-US
It’s our 100th release! Thanks for being a part of our community. Keep { -brand-short-name } one click away for the next 100.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-mobile-download-subtitle
et
Warning: Source string is missing
en-US
Grab tabs from one device and pick up where you left off on another. Plus sync your bookmarks and passwords anywhere you use { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-upgrade-onboarding-pin-private-window-header
et
Warning: Source string is missing
en-US
Get private browsing freedom in one click
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-upgrade-onboarding-pin-private-window-subtitle
et
Warning: Source string is missing
en-US
No saved cookies or history, right from your desktop. Browse like no one’s watching.
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
general-meta-tags.value
et
{ $tags -> [one] Meta (1 silt) *[other] Meta ({ $tags } silti) }
en-US
{ $tags -> [one] Meta (1 tag) *[other] Meta ({ $tags } tags) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-animated-image-type.value
et
{ $frames -> [one] { $type } pilt (animeeritud, { $frames } kaader) *[other] { $type } pilt (animeeritud, { $frames } kaadrit) }
en-US
{ $frames -> [one] { $type } Image (animated, { $frames } frame) *[other] { $type } Image (animated, { $frames } frames) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
properties-general-size.value
et
{ $bytes -> [one] { $kb } KiB ({ $bytes } bait) *[other] { $kb } KiB ({ $bytes } baiti) }
en-US
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-visits-number
et
{ $visits -> [0] Ei [one] Jah, korra *[other] Jah, { $visits } korda }
en-US
{ $visits -> [0] No [one] Yes, once *[other] Yes, { $visits } times }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-details-pane-items-count.value
et
{ $count -> [one] Üks element *[other] { $count } elementi }
en-US
{ $count -> [one] One item *[other] { $count } items }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-locked-prompt
et
Järjehoidjate ja ajaloo süsteem ei tööta, kuna üht { -brand-short-name }i faili kasutab muu rakendus. Sellist probleemi võib tekitada turvalisust tagav tarkvara.
en-US
The bookmarks and history system will not be functional because one of { -brand-short-name }’s files is in use by another application. Some security software can cause this problem.
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
languages-description
et
Veebilehti pakutakse mõnikord mitmes keeles. Vali vastavalt oma eelistuste järjekorrale keeled, milles selliseid lehti kuvatakse
en-US
Web pages are sometimes offered in more than one language. Choose languages for displaying these web pages, in order of preference
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-desc
et
{ $tabCount -> [one] Kui sa keelad konteinerkaardid, siis suletakse üks konteinerkaart. Kas oled kindel, et soovid konteinerkaardid keelata? *[other] Kui sa keelad konteinerkaardid, siis suletakse { $tabCount } konteinerkaarti. Kas oled kindel, et soovid konteinerkaardid keelata? }
en-US
{ $tabCount -> [one] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tab will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? *[other] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tabs will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-ok-button
et
{ $tabCount -> [one] Sulge konteinerkaart *[other] Sulge { $tabCount } konteinerkaarti }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close { $tabCount } Container Tab *[other] Close { $tabCount } Container Tabs }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-remove-alert-msg
et
{ $count -> [one] Kui eemaldad selle konteineri, siis konteinerkaart suletakse. Kas oled kindel, et soovid selle konteineri eemaldada? *[other] Kui eemaldad selle konteineri, siis suletakse { $count } konteinerkaarti. Kas oled kindel, et soovid selle konteineri eemaldada? }
en-US
{ $count -> [one] If you remove this Container now, { $count } container tab will be closed. Are you sure you want to remove this Container? *[other] If you remove this Container now, { $count } container tabs will be closed. Are you sure you want to remove this Container? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-sections-rows-option.label
et
{ $num -> [one] { $num } rida *[other] { $num } rida }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cookie.aria-label
et
{ $count -> [one] üks saitideülese jälitamise küpsis ({ $percentage }%) *[other] { $count } saitideülese jälitamise küpsist ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cross-site tracking cookie ({ $percentage }%) *[other] { $count } cross-site tracking cookies ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cryptominer.aria-label
et
{ $count -> [one] üks krüptorahakaevur ({ $percentage }%) *[other] { $count } krüptorahakaevurit ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptominers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-fingerprinter.aria-label
et
{ $count -> [one] üks seadmetuvastaja ({ $percentage }%) *[other] { $count } seadmetuvastajat ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } fingerprinter ({ $percentage }%) *[other] { $count } fingerprinters ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-social.aria-label
et
{ $count -> [one] üks sotsiaalmeedia jälitaja ({ $percentage }%) *[other] { $count } sotsiaalmeedia jälitajat ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } social media tracker ({ $percentage }%) *[other] { $count } social media trackers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-tracker.aria-label
et
{ $count -> [one] üks jälitav sisu ({ $percentage }%) *[other] { $count } jälitavat sisu ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } tracking content ({ $percentage }%) *[other] { $count } tracking content ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-total-tracker-summary
et
{ $count -> [one] Alates { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } on blokitud <b>üks</b> jälitaja *[other] Alates { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } on blokitud <b>{ $count }</b> jälitajat }
en-US
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> tracker blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> trackers blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-week-summary
et
{ $count -> [one] { -brand-short-name } blokkis möödunud nädalal ühe jälitaja *[other] { -brand-short-name } blokkis möödunud nädalal { $count } jälitajat }
en-US
{ $count -> [one] { -brand-short-name } blocked { $count } tracker over the past week *[other] { -brand-short-name } blocked { $count } trackers over the past week }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-found
et
{ $count -> [one] parool on paljastatud kõigi lekete tõttu *[other] parooli on paljastatud kõigi lekete tõttu }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed across all breaches *[other] Passwords exposed across all breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-resolved
et
{ $count -> [one] parool on paljastatud lahendamata leketes *[other] parooli on paljastatud lahendamata leketes }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed in unresolved breaches *[other] Passwords exposed in unresolved breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-found
et
{ $count -> [one] teadaolev andmeleke on paljastanud sinu andmed *[other] teadaolevat andmeleket on paljastanud sinu andmed }
en-US
{ $count -> [one] Known data breach has exposed your information *[other] Known data breaches have exposed your information }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-resolved
et
{ $count -> [one] lahendatuks märgitud andmeleke *[other] lahendatuks märgitud andmeleket }
en-US
{ $count -> [one] Known data breach marked as resolved *[other] Known data breaches marked as resolved }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-monitored-emails
et
{ $count -> [one] e-posti aadress on monitooritud *[other] e-posti aadressi on monitooritud }
en-US
{ $count -> [one] Email address being monitored *[other] Email addresses being monitored }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-breached-logins
et
{ $count -> [one] 1 parool võib andmelekke tõttu paljastatud olla. *[other] { $count } parooli võivad andmelekke tõttu paljastatud olla. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password may have been exposed in a data breach. *[other] { $count } passwords may have been exposed in a data breach. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-no-breached-logins
et
{ $count -> [one] 1 parool on turvaliselt salvestatud. *[other] Sinu paroolid on turvaliselt salvestatud. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password stored securely. *[other] Your passwords are being stored securely. }
Entity # all locales browser • browser • recentlyClosed.ftl
recently-closed-undo-close-window-label
et
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (ja { $tabCount } muu kaart) *[other] { $winTitle } (ja { $tabCount } muud kaarti) }
en-US
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (and { $tabCount } other tab) *[other] { $winTitle } (and { $tabCount } other tabs) }
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-callout-closed-not-opted-in-revised-title
et
Warning: Source string is missing
en-US
One click to trustworthy reviews
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-callout-closed-not-opted-in-title
et
Warning: Source string is missing
en-US
One click to reliable reviews
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-callout-not-opted-in-reminder-img-alt.aria-label
et
Warning: Source string is missing
en-US
Abstract illustration of three product reviews. One has a warning symbol indicating it may not be trustworthy.
Entity # all locales browser • browser • sitePermissions.ftl
site-permissions-open-blocked-popups
et
{ $count -> [one] Ava blokitud hüpikaken *[other] Ava { $count } blokitud hüpikakent }
en-US
{ $count -> [one] Open { $count } blocked pop-up *[other] Open { $count } blocked pop-ups }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter
et
{ $trackerCount -> [one] Üks blokitud *[other] { $trackerCount } blokitud }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter-no-tooltip
et
{ $trackerCount -> [one] Üks blokitud *[other] { $trackerCount } blokitud }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-milestone
et
{ $trackerCount -> [one] Alates { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } blokkis { -brand-short-name } { $trackerCount } jälitaja *[other] Alates { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } blokkis { $trackerCount } { -brand-short-name } jälitajat }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } blocked { $trackerCount } tracker since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } blocked over { $trackerCount } trackers since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-close-tabs-tooltip.label
et
{ $tabCount -> [one] Sulge kaart *[other] Sulge { $tabCount } kaarti }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close tab *[other] Close { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-background-tooltip.label
et
{ $tabCount -> [one] Vaigista kaardi heli *[other] Vaigista { $tabCount } kaardi heli }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab *[other] Mute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-tooltip.label
et
{ $tabCount -> [one] Vaigista kaardi heli ({ $shortcut }) *[other] Vaigista { $tabCount } kaardi heli ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab ({ $shortcut }) *[other] Mute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unblock-tab-audio-tooltip.label
et
{ $tabCount -> [one] Esita kaardi sisu *[other] Esita { $tabCount } kaardi sisu }
en-US
{ $tabCount -> [one] Play tab *[other] Play { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-background-tooltip.label
et
{ $tabCount -> [one] Lõpeta kaardi heli vaigistamine *[other] Lõpeta { $tabCount } kaardi heli vaigistamine }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab *[other] Unmute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-tooltip.label
et
{ $tabCount -> [one] Lõpeta kaardi heli vaigistamine ({ $shortcut }) *[other] Lõpeta { $tabCount } kaardi heli vaigistamine ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab ({ $shortcut }) *[other] Unmute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-pin-invalid-long-prompt
et
Warning: Source string is missing
en-US
{ $retriesLeft -> [one] Incorrect PIN. You have { $retriesLeft } attempt left before you permanently lose access to the credentials on this device. *[other] Incorrect PIN. You have { $retriesLeft } attempts left before you permanently lose access to the credentials on this device. }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-uv-invalid-long-prompt
et
Warning: Source string is missing
en-US
{ $retriesLeft -> [one] User verification failed. You have { $retriesLeft } attempt left. Try again. *[other] User verification failed. You have { $retriesLeft } attempts left. Try again. }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-application-with-n-tabs.label
et
{ $tabCount -> [one] Rakendust jagatakse ühe kaardiga *[other] Rakendust jagatakse { $tabCount } kaardiga }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing an Application with { $tabCount } tab *[other] Sharing Applications with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-browser-with-n-tabs.label
et
{ $tabCount -> [one] Seda kaarti jagatakse ühe teise kaardiga *[other] Seda kaarti jagatakse { $tabCount } teise kaardiga }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Tab with { $tabCount } tab *[other] Sharing Tabs with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-camera-with-n-tabs.label
et
{ $tabCount -> [one] Kaamerat jagatakse ühe kaardiga *[other] Kaamerat jagatakse { $tabCount } kaardiga }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Camera with { $tabCount } tab *[other] Sharing Camera with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-microphone-with-n-tabs.label
et
{ $tabCount -> [one] Mikrofoni jagatakse ühe kaardiga *[other] Mikrofoni jagatakse { $tabCount } kaardiga }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Microphone with { $tabCount } tab *[other] Sharing Microphone with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-screen-with-n-tabs.label
et
{ $tabCount -> [one] Ekraani jagatakse ühe kaardiga *[other] Ekraani jagatakse { $tabCount } kaardiga }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Screen with { $tabCount } tab *[other] Sharing Screen with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-window-with-n-tabs.label
et
{ $tabCount -> [one] Akent jagatakse ühe kaardiga *[other] Akent jagatakse { $tabCount } kaardiga }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Window with { $tabCount } tab *[other] Sharing Windows with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-application
et
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } aken) *[other] { $appName } ({ $windowCount } akent) }
en-US
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } window) *[other] { $appName } ({ $windowCount } windows) }
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
unsignedAddonsDisabled.message
et
Vähemalt üht paigaldatud lisa polnud võimalik verifitseerida. Verifitseerimata lisad keelati.
en-US
One or more installed add-ons cannot be verified and have been disabled.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.selectDevicePrompt
et
Warning: Source string is missing
en-US
Multiple devices found for %S. Please select one.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
unknownProtocolFound
et
Firefox ei oska seda aadressi avada, sest üks järgnevatest protokollidest (%S) pole seotud ühegi rakendusega või pole antud kontekstis lubatud.
en-US
Firefox doesn’t know how to open this address, because one of the following protocols (%S) isn’t associated with any program or is not allowed in this context.
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-progress-progressbar
et
{ $nodeCount -> [one] Checking { $nodeCount } node *[other] Checking { $nodeCount } nodes }
en-US
{ $nodeCount -> [one] Checking { $nodeCount } node *[other] Checking { $nodeCount } nodes }
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-toolbar
et
Toolbars must be labeled when there is more than one toolbar. <a>Learn more</a>
en-US
Toolbars must be labeled when there is more than one toolbar. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • compatibility.ftl
compatibility-issue-occurrences
et
{ $number -> [one] { $number } occurrence *[other] { $number } occurrences }
en-US
{ $number -> [one] { $number } occurrence *[other] { $number } occurrences }
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
markupView.more.showAll2
et
Show one more node;Show all #1 nodes
en-US
Show one more node;Show all #1 nodes
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-stylesheet-rule-count
et
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } rule. *[other] { $ruleCount } rules. }
en-US
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } rule. *[other] { $ruleCount } rules. }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-column-span-fix
et
Warning: Source string is missing
en-US
Try adding <strong>column-count</strong> or <strong>column-width</strong> to one of its ancestor elements. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-text-wrap-balance-lines-exceeded
et
Warning: Source string is missing
en-US
{ $lineCount -> [one] <strong>{ $property }</strong> has no effect on this element because it has more than { $lineCount } line. *[other] <strong>{ $property }</strong> has no effect on this element because it has more than { $lineCount } lines. }
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.toolbar
et
Toolbars must be labeled when there is more than one toolbar.
en-US
Toolbars must be labeled when there is more than one toolbar.
Entity # all locales devtools • shared • webconsole-commands.ftl
webconsole-commands-usage-block
et
Warning: Source string is missing
en-US
:block URL_STRING Start blocking network requests It accepts only one URL_STRING argument, an unquoted string which will be used to block all requests whose URL includes this string. Use :unblock or the Network Monitor request blocking sidebar to undo this.
Entity # all locales devtools • shared • webconsole-commands.ftl
webconsole-commands-usage-unblock
et
Warning: Source string is missing
en-US
:unblock URL_STRING Stop blocking network requests It accepts only one argument, the exact same string previously passed to :block.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
unknownProtocolFound
et
Üks järgnevatest protokollidest (%S) pole registreeritud või pole antud kontekstis lubatud.
en-US
One of the following (%S) is not a registered protocol or is not allowed in this context.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormValidationRadioMissing
et
Palun vali üks neist valikutest.
en-US
Please select one of these options.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedContainerNotAllowed
et
Request for fullscreen was denied because at least one of the document's containing elements is not an iframe or does not have an "allowfullscreen" attribute.
en-US
Request for fullscreen was denied because at least one of the document’s containing elements is not an iframe or does not have an “allowfullscreen” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • layout • xmlparser.properties
40
et
prefix must not be bound to one of the reserved namespace names
en-US
prefix must not be bound to one of the reserved namespace names
Entity # all locales dom • chrome • mathml • mathml.properties
DuplicateMprescripts
et
Invalid markup: More than one <mprescripts/> in <mmultiscripts/>.
en-US
Invalid markup: More than one <mprescripts/> in <mmultiscripts/>.
Entity # all locales dom • chrome • mathml • mathml.properties
NoBase
et
Invalid markup: Expected exactly one Base element in <mmultiscripts/>. Found none.
en-US
Invalid markup: Expected exactly one Base element in <mmultiscripts/>. Found none.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
CookieRejectedHttpOnlyButFromScript
et
Cookie “%1$S” has been rejected because there is already an HTTP-Only cookie but script tried to store a new one.
en-US
Cookie “%1$S” has been rejected because there is already an HTTP-Only cookie but script tried to store a new one.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_DUPLICATE_CERT_NAME
et
Downloaded certificate's name duplicates one already in your database.
en-US
Downloaded certificate’s name duplicates one already in your database.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_INVALID_PASSWORD
et
Password entered is invalid. Please pick a different one.
en-US
Password entered is invalid. Please pick a different one.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OLD_CRL
et
New CRL is not later than the current one.
en-US
New CRL is not later than the current one.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OLD_KRL
et
New KRL is not later than the current one.
en-US
New KRL is not later than the current one.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
delete-user-cert-impact
et
Kui kustutad mõne enda sertifikaadi, ei ole sul võimalik end sellega enam tuvastada.
en-US
If you delete one of your own certificates, you can no longer use it to identify yourself.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
restartMessageNoUnlockerMac
et
%S juba töötab. Korraga saab töötada ainult üks %Si protsess.
en-US
A copy of %S is already open. Only one copy of %S can be open at a time.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
restartMessageUnlockerMac
et
%S juba töötab. Uue protsessi käivitamiseks lõpetatakse praeguse %Si protsessi töö.
en-US
A copy of %S is already open. The running copy of %S will quit in order to open this one.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-reviews-link
et
{ $numberOfReviews -> [one] 1 kommentaar *[other] { $numberOfReviews } kommentaari }
en-US
{ $numberOfReviews -> [one] { $numberOfReviews } review *[other] { $numberOfReviews } reviews }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-duplicate-warning-message
et
Kombinatsiooni { $shortcut } kasutatakse rohkem kui ühes kohas. Mitmes kohas määratud sama kiirklahvide kombinatsioon võib põhjustada ootamatut käitumist.
en-US
{ $shortcut } is being used as a shortcut in more than one case. Duplicate shortcuts may cause unexpected behavior.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-duplicate-warning-message2.message
et
Kombinatsiooni { $shortcut } kasutatakse rohkem kui ühes kohas. Mitmes kohas määratud sama kiirklahvide kombinatsioon võib põhjustada ootamatut käitumist.
en-US
{ $shortcut } is being used as a shortcut in more than one case. Duplicate shortcuts may cause unexpected behavior.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-label-for-ping-names
et
Warning: Source string is missing
en-US
Select from the preceding list the ping your instrumentation is in. If it’s in a <a data-l10n-name="custom-ping-link">custom ping</a>, choose that one. Otherwise, the default for <code>event</code> metrics is the <code>events</code> ping and the default for all other metrics is the <code>metrics</code> ping.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-active-threads
et
{ $active -> [one] { $active } active thread out of { $number }: { $list } *[other] { $active } active threads out of { $number }: { $list } }
en-US
{ $active -> [one] { $active } active thread out of { $number }: { $list } *[other] { $active } active threads out of { $number }: { $list } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-inactive-threads
et
{ $number -> [one] { $number } inactive thread *[other] { $number } inactive threads }
en-US
{ $number -> [one] { $number } inactive thread *[other] { $number } inactive threads }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-profile-process.title
et
{ $duration -> [one] Profile all threads of this process for { $duration } second *[other] Profile all threads of this process for { $duration } seconds }
en-US
{ $duration -> [one] Profile all threads of this process for { $duration } second *[other] Profile all threads of this process for { $duration } seconds }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutReader.ftl
about-reader-estimated-read-time
et
{ $rangePlural -> [one] { $range } minut *[other] { $range } minutit }
en-US
{ $rangePlural -> [one] { $range } minute *[other] { $range } minutes }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices
et
{ -brand-full-name } kasutab veebipõhiseid infoteenuseid ("teenused"), mis on saadaval selles { -brand-short-name }i binaarses versioonis, nagu on kirjeldatud allpool. Kui sa ei taha kasutada neid teenuseid või allolevad tingimused on sulle vastuvõetamatud, siis võid sa antud komponendi või teenuse(d) välja lülitada. Juhtnöörid konkreetse komponendi või teenuse väljalülitamiseks võib leida <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">siit</a>. Muid teenusi või funktsionaalsusi on võimalik keelata rakenduse sätetest.
en-US
{ -brand-full-name } uses web-based information services (“Services”) to provide some of the features provided for your use with this binary version of { -brand-short-name } under the terms described below. If you do not want to use one or more of the Services or the terms below are unacceptable, you may disable the feature or Service(s). Instructions on how to disable a particular feature or Service may be found <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">here</a>. Other features and Services can be disabled in the application preferences.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-days
et
{ $days -> [one] { $days } päev tagasi *[other] { $days } päeva tagasi }
en-US
{ $days -> [one] { $days } day ago *[other] { $days } days ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-hours
et
{ $hours -> [one] { $hours } tund tagasi *[other] { $hours } tundi tagasi }
en-US
{ $hours -> [one] { $hours } hour ago *[other] { $hours } hours ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-minutes
et
{ $minutes -> [one] { $minutes } minut tagasi *[other] { $minutes } minutit tagasi }
en-US
{ $minutes -> [one] { $minutes } minute ago *[other] { $minutes } minutes ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pending-reports
et
{ $reports -> [one] Kõik vearaportid (kaasa arvatud { $reports } ootel olev vearaport) *[other] Kõik vearaportid (kaasa arvatud { $reports } ootel olevat vearaportit) }
en-US
{ $reports -> [one] All Crash Reports (including { $reports } pending crash in the given time range) *[other] All Crash Reports (including { $reports } pending crashes in the given time range) }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
report-crash-for-days
et
{ $days -> [one] Viimase päeva vearaportid *[other] Viimase { $days } päeva vearaportid }
en-US
{ $days -> [one] Crash Reports for the Last { $days } Day *[other] Crash Reports for the Last { $days } Days }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-histogram-stats
et
{ $sampleCount -> [one] { $sampleCount } sample, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } *[other] { $sampleCount } samples, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } }
en-US
{ $sampleCount -> [one] { $sampleCount } sample, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } *[other] { $sampleCount } samples, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-results-pin-invalid-error
et
Warning: Source string is missing
en-US
{ $retriesLeft -> [0] Error: Incorrect PIN. Try again. [one] Error: Incorrect PIN. Try again. You have one attempt left. *[other] Error: Incorrect PIN. Try again. You have { $retriesLeft } attempts left. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-samples-still-needed
et
Warning: Source string is missing
en-US
{ $repeatCount -> [one] { $repeatCount } sample still needed. *[other] { $repeatCount } samples still needed. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-channels
et
{ $channels -> [one] { $channels } channel *[other] { $channels } channels }
en-US
{ $channels -> [one] { $channels } channel *[other] { $channels } channels }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-frames
et
{ $frames -> [one] { $frames } frame *[other] { $frames } frames }
en-US
{ $frames -> [one] { $frames } frame *[other] { $frames } frames }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-lost-label
et
{ $packets -> [one] Lost { $packets } packet *[other] Lost { $packets } packets }
en-US
{ $packets -> [one] Lost { $packets } packet *[other] Lost { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-received-label
et
{ $packets -> [one] Received { $packets } packet *[other] Received { $packets } packets }
en-US
{ $packets -> [one] Received { $packets } packet *[other] Received { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sent-label
et
{ $packets -> [one] Sent { $packets } packet *[other] Sent { $packets } packets }
en-US
{ $packets -> [one] Sent { $packets } packet *[other] Sent { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-days
et
{ $timeValue -> [one] p *[other] p }
en-US
{ $timeValue -> [one] d *[other] d }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-hours
et
{ $timeValue -> [one] t *[other] t }
en-US
{ $timeValue -> [one] h *[other] h }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-minutes
et
{ $timeValue -> [one] m *[other] m }
en-US
{ $timeValue -> [one] m *[other] m }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-seconds
et
{ $timeValue -> [one] s *[other] s }
en-US
{ $timeValue -> [one] s *[other] s }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
profile-creation-explanation-3
et
Kui sa oled selle { -brand-short-name }i koopia ainukasutaja, pead looma vähemalt ühe kasutajaprofiili. Soovi korral võid neid endale ka rohkem teha, kui soovid talletada suuremat kogust erinevaid sätteid ja eelistusi. Võid näiteks teha eraldi profiilid kasutamiseks tööl ja kodus.
en-US
If you are the only person using this copy of { -brand-short-name }, you must have at least one profile. If you would like, you can create multiple profiles for yourself to store different sets of settings and preferences. For example, you may want to have separate profiles for business and personal use.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
profile-creation-intro
et
Profiile on võimalik eristada nime järgi. Võid kasutada siin pakutavat nime või kirjutada uue nime.
en-US
If you create several profiles you can tell them apart by the profile names. You may use the name provided here or use one of your own.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • cspErrors.ftl
csp-error-illegal-host-wildcard
et
{ $scheme }: wildcard sources in '{ $directive }' directives must include at least one non-generic sub-domain (e.g., *.example.com rather than *.com)
en-US
{ $scheme }: wildcard sources in ‘{ $directive }’ directives must include at least one non-generic sub-domain (e.g., *.example.com rather than *.com)
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-sites
et
{ $domainCount -> [one] ligipääs veel ühe saidi andmetele *[other] ligipääs veel { $domainCount } saidi andmetele }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data on { $domainCount } other site *[other] Access your data on { $domainCount } other sites }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-wildcards
et
{ $domainCount -> [one] ligipääs veel ühe domeeni andmetele *[other] ligipääs veel { $domainCount } domeeni andmetele }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data in { $domainCount } other domain *[other] Access your data in { $domainCount } other domains }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • htmlForm.ftl
input-file-and-more-files
et
{ $fileCount -> [one] ja veel üks *[other] ja veel { $fileCount } }
en-US
{ $fileCount -> [one] and one more *[other] and { $fileCount } more }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • run-from-dmg.ftl
prompt-to-install-message
et
Lõpeta see ühe sammuline paigaldus, et aidata hoida { -brand-short-name } uuendatud ja hoida ära andmete kadumist. { -brand-short-name } lisatakse sinu rakenduste kausta ja dokki.
en-US
Complete this one-step installation to help keep { -brand-short-name } up to date and prevent data loss. { -brand-short-name } will be added to your Applications folder and Dock.
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-found-matches-count-limit.value
et
{ $limit -> [one] Rohkem kui { $limit } tulemus *[other] Rohkem kui { $limit } tulemust }
en-US
{ $limit -> [one] More than { $limit } match *[other] More than { $limit } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-found-matches.value
et
{ $total -> [one] { $current }. tulemus (kokku { $total } tulemus) *[other] { $current }. tulemus (kokku { $total } tulemust) }
en-US
{ $total -> [one] { $current } of { $total } match *[other] { $current } of { $total } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
et
Saidid tõestavad oma identiteeti turvasertide abil, mille on välja andnud sertifitseerimiskeskused. Enamik brausereid ei usalda enam serte, mille on välja andnud GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte või VeriSign. Sait { $hostname } kasutab serti, mille on väljastanud üks eelnimetatud sertifitseerimiskeskustest ja seetõttu pole selle saidi identiteeti võimalik tõestada.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-duplicate-cert-name
et
Downloaded certificate's name duplicates one already in your database.
en-US
Downloaded certificate’s name duplicates one already in your database.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-invalid-password
et
Password entered is invalid. Please pick a different one.
en-US
Password entered is invalid. Please pick a different one.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-old-crl
et
New CRL is not later than the current one.
en-US
New CRL is not later than the current one.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-old-krl
et
New KRL is not later than the current one.
en-US
New KRL is not later than the current one.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-find-match-count
et
Warning: Source string is missing
en-US
{ $total -> [one] { $current } of { $total } match *[other] { $current } of { $total } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-find-match-count-limit
et
Warning: Source string is missing
en-US
{ $limit -> [one] More than { $limit } match *[other] More than { $limit } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printUI.ftl
printui-sheets-count
et
{ $sheetCount -> [one] { $sheetCount } paberileht *[other] { $sheetCount } paberilehte }
en-US
{ $sheetCount -> [one] { $sheetCount } sheet of paper *[other] { $sheetCount } sheets of paper }
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.