Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity et en-US
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
profile-creation-explanation-3
et
Kui sa oled selle { -brand-short-name }i koopia ainukasutaja, pead looma vähemalt ühe kasutajaprofiili. Soovi korral võid neid endale ka rohkem teha, kui soovid talletada suuremat kogust erinevaid sätteid ja eelistusi. Võid näiteks teha eraldi profiilid kasutamiseks tööl ja kodus.
en-US
If you are the only person using this copy of { -brand-short-name }, you must have at least one profile. If you would like, you can create multiple profiles for yourself to store different sets of settings and preferences. For example, you may want to have separate profiles for business and personal use.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.