Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity et en-US
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
et
Saidid tõestavad oma identiteeti turvasertide abil, mille on välja andnud sertifitseerimiskeskused. Enamik brausereid ei usalda enam serte, mille on välja andnud GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte või VeriSign. Sait { $hostname } kasutab serti, mille on väljastanud üks eelnimetatud sertifitseerimiskeskustest ja seetõttu pole selle saidi identiteeti võimalik tõestada.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.