Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity sv-SE en-US
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
sv-SE
Webbplatser bevisar sin identitet via certifikat, som utfärdas av certifikatmyndigheter. De flesta webbläsare litar inte längre på certifikat som utfärdats av GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte och VeriSign. { $hostname } använder ett certifikat från en av dessa myndigheter och så kan inte webbplatsens identitet bevisas.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.