Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity sv-SE en-US
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
restartMessageUnlockerMac
sv-SE
En kopia av %S är redan öppen. Den kopian av %S kommer att avslutas för att den här ska kunna öppnas.
en-US
A copy of %S is already open. The running copy of %S will quit in order to open this one.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.