Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity sv-SE en-US
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-upgrade-thank-you-body
sv-SE
Det är vår 100:e version av { -brand-short-name }. Tack för att <em>du</em> hjälper oss att bygga ett bättre och hälsosammare internet.
en-US
It’s our 100th release of { -brand-short-name }. Thank <em>you</em> for helping us build a better, healthier internet.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.