Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity sk en-US
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-leave-private-browsing-windows-cancel-downloads
sk
{ $downloadsCount -> [1] Ak teraz zavriete všetky súkromné okná, zruší sa sťahovanie jedného súboru. Naozaj chcete opustiť režim súkromného prehliadania? [one] Ak teraz zavriete všetky súkromné okná, zruší sa sťahovanie jedného súboru. Naozaj chcete opustiť režim súkromného prehliadania? [few] Ak teraz zavriete všetky súkromné okná, zruší sa sťahovanie { $downloadsCount } súborov. Naozaj chcete opustiť režim súkromného prehliadania? *[other] Ak teraz zavriete všetky súkromné okná, zruší sa sťahovanie { $downloadsCount } súborov. Naozaj chcete opustiť režim súkromného prehliadania? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you close all Private Browsing windows now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to leave Private Browsing? *[other] If you close all Private Browsing windows now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to leave Private Browsing? }
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.