Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity nl en-US
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
nl
Websites tonen hun identiteit aan via certificaten, die door certificaatautoriteiten worden uitgegeven. De meeste browsers vertrouwen certificaten die door GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte en VeriSign zijn uitgegeven niet meer. { $hostname } gebruikt een certificaat van een van deze autoriteiten, waardoor de identiteit van de website niet kan worden aangetoond.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.