Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity nl en-US
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
profile-creation-explanation-3
nl
Als u de enige bent die deze kopie van { -brand-short-name } gebruikt, moet u minstens één profiel hebben. Als u wilt, kunt u meerdere profielen voor uzelf aanmaken om verschillende sets van instellingen en voorkeuren op te slaan. U zou bijvoorbeeld aparte profielen kunnen hebben voor zakelijk en persoonlijk gebruik.
en-US
If you are the only person using this copy of { -brand-short-name }, you must have at least one profile. If you would like, you can create multiple profiles for yourself to store different sets of settings and preferences. For example, you may want to have separate profiles for business and personal use.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.