Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity nl en-US
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices
nl
{ -brand-full-name } maakt gebruik van webgebaseerde informatiediensten (‘Diensten’) om een aantal functies die met deze binaire versie van { -brand-short-name } worden meegeleverd onder de onderstaande voorwaarden te gebruiken. Als u een of meer van de diensten niet wilt gebruiken of de onderstaande voorwaarden niet wilt accepteren, kunt u de functie of dienst(en) uitschakelen. Instructies over het uitschakelen van een bepaalde functie of dienst kunt u <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">hier</a> vinden. Andere onderdelen en diensten kunnen worden uitgeschakeld in de voorkeuren van de toepassing.
en-US
{ -brand-full-name } uses web-based information services (“Services”) to provide some of the features provided for your use with this binary version of { -brand-short-name } under the terms described below. If you do not want to use one or more of the Services or the terms below are unacceptable, you may disable the feature or Service(s). Instructions on how to disable a particular feature or Service may be found <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">here</a>. Other features and Services can be disabled in the application preferences.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.