Transvision

Filter by folder:

Show all results security

Displaying 1 result:

Entity nl en-US
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
delete-user-cert-impact
nl
Als u een van uw eigen certificaten verwijdert, kunt u het niet langer gebruiken om uzelf mee te identificeren.
en-US
If you delete one of your own certificates, you can no longer use it to identify yourself.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.