Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity hsb en-US
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-1
hsb
{ -vendor-short-name } a jeho sobuskutkowacy, licencydawarjo a partnerojo dźěłaja, zo bychu najdokładniše a najaktualniše słužby k dispoziciji stajili. Ale njemóžemy garantować, zo tute informacije su dospołne a bjez zmylkow. Je na přikład móžno, zo słužba wěsteho přehladowanja nic wšě strašne sydła identifikuje a ma někotre wěste sydła za strašne a přehladowanje z lokalizaciju stejnišća a za słužbu přehladowanja z lokalizaciju stejnišća móhło płaćić, zo wšě městna, kotrež naše poskićowarjo słužby dodawaja, su jenož trochowanja a ani my ani poskićowarjo słužby njegarantuja dokładnosć dodatych městnow.
en-US
{ -vendor-short-name } and its contributors, licensors and partners work to provide the most accurate and up-to-date Services. However, we cannot guarantee that this information is comprehensive and error-free. For example, the Safe Browsing Service may not identify some risky sites and may identify some safe sites in error and the Location Aware Service all locations returned by our service providers are estimates only and neither we nor our service providers guarantee the accuracy of the locations provided.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.