Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity en-US uz
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-delete-profile-confirm
en-US
Deleting a profile will remove the profile from the list of available profiles and cannot be undone. You may also choose to delete the profile data files, including your settings, certificates and other user-related data. This option will delete the folder “{ $dir }” and cannot be undone. Would you like to delete the profile data files?
uz
Profilni o‘chirsangiz, mavjud profillar ro‘yxatidagi profil ham o‘chib ketadi. Uni tiklab boʻlmaydi. Shuningdek, siz profil ma’lumot fayllari, sozlamalari, sertifikatlari va foydalanish bilan bog‘liq ma’lumotlarni o‘chirishni tanlashingiz mumkin. Tanlasangiz, "{ $dir }" jildi ham oʻchiriladi. Uni tiklab bo‘lmaydi. Profil ma’lumot fayllarini o‘chirishni xohlaysizmi?
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.