Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity en-US uz
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
deleteProfileConfirm
en-US
Deleting a profile will remove the profile from the list of available profiles and cannot be undone.\nYou may also choose to delete the profile data files, including your settings, certificates and other user-related data. This option will delete the folder “%S” and cannot be undone.\nWould you like to delete the profile data files?
uz
Profilni oʻchirish mavjud profillar roʻyxatidan profilni oʻchiradi va uni iziga qaytarib boʻlmaydi.\nShuningdek, siz profil ma`lumot fayllari, moslamalari, sertifikatlari va foydalanish bilan bogʻliq ma`lumotlarni oʻchirishni tanlashingiz mumkin. Ushbu tanlov "%S" jildini oʻchiradi va orqaga qaytarib boʻlmaydi.\nProfil ma`lumot fayllarini oʻchirishni xohlaysizmi?
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.