Transvision

Filter by folder:

Show all results devtools

Displaying 1 result:

Entity en-US sv-SE
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.remoteOnly
en-US
Responsive Design Mode is only available for remote browser tabs, such as those used for web content in multi-process Firefox.
sv-SE
Följsamt designläge är endast tillgänglig för fjärrwebbläsarflikar, såsom de som används för webbinnehåll i flera processer Firefox.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.