Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US sv-SE
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-thank-you-subtitle
en-US
It’s our 100th release! Thanks for helping us build a better, healthier internet.
sv-SE
Det är vår 100:e utgåva! Tack för att du hjälper oss att bygga ett bättre och hälsosammare internet.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.