Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US sq
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
e10s.accessibilityNotice.jawsMessage
en-US
Display of tab content is disabled due to incompatibility between %S and your accessibility software. Please update your screen reader or switch to Firefox Extended Support Release.
sq
Shfaqja e lëndës së skedave është çaktivizuar për shkak mospërputhjesh mes %S dhe programeve tuaja të përdorimit nga persona me aftësi të kufizuara. Ju lutemi, përditësoni lexuesin tuaj të ekrani, ose kaloni te Firefox ESR.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.