Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US sq
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-short-desc
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it might try to trick you into installing programs that harm your browsing experience (for example, by changing your homepage or showing extra ads on sites you visit).
sq
{ -brand-short-name }-i e bllokoi këtë faqe ngaqë, mund të provojë t’ju mashtrojë dhe të instaloni programe që dëmtojnë shfletimin tuaj (për shembull, duke ndryshuar faqen tuaj hyrëse ose duke shfaqur reklama shtesë në sajte që vizitoni).
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.