Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US sq
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-thank-you-subtitle
en-US
It’s our 100th release! Thanks for helping us build a better, healthier internet.
sq
Është hedhja jonë e njëqindtë në qarkullim! Faleminderit që na ndihmoni të ndërtojmë një internet më të mirë, më të shëndetshëm.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.