Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US sq
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-notification-message
en-US
<strong>Set { -brand-short-name } as your default browser?</strong> Get fast, safe, and private browsing whenever you use the web.
sq
<strong>Të caktohet { -brand-short-name } si shfletuesi juaj parazgjedhje?</strong>Përfitoni shfletim të shpejtë, të parrezik dhe privat, kurdo që përdorni internetin.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.