Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity en-US sl
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-delete-profile-confirm
en-US
Deleting a profile will remove the profile from the list of available profiles and cannot be undone. You may also choose to delete the profile data files, including your settings, certificates and other user-related data. This option will delete the folder “{ $dir }” and cannot be undone. Would you like to delete the profile data files?
sl
Brisanje odstrani profil iz seznama profilov, ki so na voljo, in ga ni mogoče razveljaviti. Izberete lahko tudi brisanje datotek profila, vključno z nastavitvami, digitalnimi potrdili in drugimi podatki uporabnika. Ta možnost bo izbrisala mapo "{ $dir }" in je ni mogoče razveljaviti. Ali bi radi izbrisali datoteke profila?
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.