Transvision

Filter by folder:

Show all results security

Displaying 1 result:

Entity en-US sl
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorMitM3
en-US
%S uses the Mozilla CA store to verify that a connection is secure, rather than certificates supplied by the user’s operating system. So, if an antivirus program or a network is intercepting a connection with a security certificate issued by a CA that is not in the Mozilla CA store, the connection is considered unsafe.
sl
%S za preverjanje, ali je povezava varna, namesto potrdil, ki jih priskrbi operacijski sistem uporabnika, uporablja Mozillino zbirko CA. Če torej protivirusni program ali omrežje prestreže povezavo z digitalnim potrdilom, ki ga je izdal overitelj, ki ni v Mozillini zbirki CA, se povezava šteje za nevarno.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.