Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US sk
Entity # all locales browser • chrome • browser • syncSetup.properties
relinkVerify.description
en-US
A different user was previously signed in to Sync on this computer. Signing in will merge this browser’s bookmarks, passwords and other settings with %S
sk
Predtým bol na tomto počítači prihlásený k službe Sync iný používateľ. Prihlásením sa dôjde k spojeniu záložiek, hesiel a ďalších nastavení prehliadača s používateľom %S.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.