Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity en-US pl
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-3
en-US
You are welcome to use these Services with the accompanying version of { -brand-short-name }, and { -vendor-short-name } grants you its rights to do so. { -vendor-short-name } and its licensors reserve all other rights in the Services. These terms are not intended to limit any rights granted under open source licenses applicable to { -brand-short-name } and to corresponding source code versions of { -brand-short-name }.
pl
Możesz korzystać z tych usług za pomocą wersji programu { -brand-short-name }, w której zostały one zaimplementowane i masz wszelkie niezbędne do tego prawa. { -vendor-short-name } i licencjodawcy zastrzegają sobie wszelkie inne prawa związane z usługami. Zasady te nie mają na celu ograniczenia żadnych praw gwarantowanych w ramach licencji dla oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym mających zastosowanie do programu { -brand-short-name }, jak i analogicznych wersji jego kodu źródłowego.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.