Transvision

Filter by folder:

Show all results security

Displaying 1 result:

Entity en-US nl
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorMitM3
en-US
%S uses the Mozilla CA store to verify that a connection is secure, rather than certificates supplied by the user’s operating system. So, if an antivirus program or a network is intercepting a connection with a security certificate issued by a CA that is not in the Mozilla CA store, the connection is considered unsafe.
nl
%S gebruikt het CA-archief van Mozilla om te verifiëren dat een verbinding is beveiligd in plaats van certificaten die door het besturingssysteem van de gebruiker worden geleverd. Als een antivirusprogramma of een netwerk dus een verbinding onderschept met een door een CA uitgegeven beveiligingscertificaat dat zich niet in het CA-archief van Mozilla bevindt, wordt de verbinding als onveilig beschouwd.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.