Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity en-US nb-NO
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-delete-profile-confirm
en-US
Deleting a profile will remove the profile from the list of available profiles and cannot be undone. You may also choose to delete the profile data files, including your settings, certificates and other user-related data. This option will delete the folder “{ $dir }” and cannot be undone. Would you like to delete the profile data files?
nb-NO
Sletting av en profil vil fjerne den profilen fra listen av tilgjengelige profiler, og kan ikke angres. Du kan også velge å slette datafilene i profilen, inkludert innstillinger, sertifikater og annen bruker-relatert data. Dette valget vil også slette mappen «{ $dir }» og kan ikke angres. Vil du slette datafilene i profilen?
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.