Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US is
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbedPathParams
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Params were unsupported by iframe embeds and converted. Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
is
Er að endurskrifa eldri tegund Youtube Flash embed (%S) yfir í iframe embed (%S). Breytur voru ekki studdar af innfeldri iframe og var þess vegna breytt. Uppfærðu síðu til að nota iframe í staðinn fyrir embed/object, ef það er hægt.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.