Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US hsb
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-short-desc
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it might try to trick you into installing programs that harm your browsing experience (for example, by changing your homepage or showing extra ads on sites you visit).
hsb
{ -brand-short-name } je tutu stronu zablokował, dokelž móhła pospytować, was zawjedować, programy instalować, kotrež wašemu přehladowanskemu dožiwjenju škodźeć (na přikład přez to, zo wašu startowu stronu měnjeja abo přidatne wabjenje na sydłach, kotrež wopytujeće, pokazuja).
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.